AYM Yetkisini Aştı

Bilkent Üniversitesi ve Alman Uluslararası Hukuki İşbirliği Vakfı’nca Bilkent Otel’de düzenlenen “Anayasalardaki Değiştirilemez İlkeler” konulu sempozyumda konuşan Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergun Özbudun, Anayasa Mahkemesi’nin, üniversitelerde başörtüsü serbestliği getiren Anayasa değişikliğine ilişkin iptal kararını eleştirdi. Özbudun, Anayasa’nın değiştirilemez maddelerinin, yoruma açık, geniş kavramlar olduğunu belirterek, “Bu kavramları değiştirilmezlik kapsamı içine sokmak ve hükümlerin bekçiliğini de Anayasa Mahkemesi’ne bırakmak, Anayasa Mahkemesi’ne anayasa değişiklikleri konusunda sınırsız takdir hakkı tanımaktır” diye konuştu. Anayasa Mahkemesi’nin, başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliğine ilişkin son kararında “Yetkisini aştığını” ileri süren Prof. Dr. Özbudun, şunları kaydetti:

“Anayasa Mahkemesi, bu kararla yetki aşımında bulunmuştur. İdare hukukundaki deyimiyle bu bir yetki gasbıdır. Çünkü mevcut Anayasa, Anayasa Mahkemesi’ne, anayasa değişikliklerini esas bakımından denetleme yetkisi vermemektedir, şekil denetiminin ne olduğunu da sınırlandırmaktadır. Mahkeme, Anayasa’nın kendisine vermediği yetkiyi sahiplenmiştir. Bu karardan sonra artık Türkiye’de tali kurucu iktidarın Anayasa değişikliklerini yapma yetkisi tamamen Anayasa Mahkemesi’nin takdirine kalmıştır. Çünkü özellikle 2. maddede sayılan niteliklerle ilişkisi kurulamayacak bir anayasa değişikliği çok güç. Her anayasa değişikliğinin ya laiklikle ya hukuk devletiyle ya demokratik devletle ya Atatürk milliyetçiliğiyle arzu ederseniz bir ilişkisini kurarsınız. Bu demektir ki bundan böyle bu karara göre, Anayasa Mahkemesi anayasa değişikliği sürecinin nihai hakimidir, son sözü söyleyen makamdır.”

11 Kasım 2008, Salı

Bir cevap yazın