AYM’ye Başörtüsü Tepkisi

Ankara Sivil Toplum Platformu üyeleri, Anayasa Mahkemesinin üniversitelerde başörtüsünün serbest bırakılmasını öngören Anayasa değişikliğinin iptaline ilişkin gerekçeli kararını, “hukuki dayanağı olmadığı” iddiasıyla protesto etti.”Kamusal alan kamusal yalandır”, “Başörtüsü simge değil, sembol değil, inanma hakkıdır” ve “Öğrenim hakkı engellenemez” yazılı dövizler taşıyan Ankara Sivil Toplum Platformu üyeleri, TBMM Dikmen kapısı yakınlarında öğle saatlerinde toplandı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Hadiye Kılıç, başörtüsünün üniversitelerde serbest bırakılmasını öngören Anayasa değişikliğinin iptali ile ilgili Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının “yetki sınırı aşımı” anlamına geldiğini savundu. Mahkemenin kararı ile TBMM’ye ait yasama yetkisine el koyduğunu öne süren Kılıç, kararın hukuki dayanağının da bulunmadığını iddia etti.

“Anayasa Mahkemesinin yasa ve yasak koyucu olmadığını” belirten Kılıç, şu görüşleri ifade etti:
“Anayasa Mahkemesi, kanunu iptal ederken yasa koyucu gibi hareket ederek, yeni bir hüküm ihdas edemez. Dolayısıyla bir kanunu iptal ederken yasak koyamaz. Tek yasa koyucu TBMM’dir. TBMM’nin aldığı kararlar yine TBMM’nin aldığı kararla değiştirilebilir. Onun için bu kararın hukuki bir dayanağı yoktur. Alınan gerekçeli karar da yok hükmündedir.

Ayrıca Cumhuriyet tarihinden günümüze kadar TBMM’nin çıkardığı başörtüsünü yasaklayan Anayasa’da, yasalarda, YÖK Kanunu’nda, ayrıca YÖK Disiplin Yönetmeliğinde, Atatürk İlkelerinde ve Devrim Kanunlarında, evrensel hukuk metinlerinde hiçbir hüküm yoktur. Yasalarda başörtüsünü yasaklayan bir yasa yoktur. Yasaklayıcı yasa yoksa yasak da yoktur.

Anayasamızın 13. maddesine göre Anayasa tarafından güvence altına alınan temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanması ancak yasayla sınırlandırılabilir. Bu özgürlüklerin kullanımını sınırlayan herhangi bir yasal düzenleme de mevcut değildir. Öyleyse Anayasa Mahkemesinin iptal ve gerekçeli kararları, yeni bir hüküm doğuracak nitelikte değildir. Üniversitelerde başörtüsü hukuken serbest ancak fiilen yasaktır.”

Açıklamanın ardından, TBMM’ye aynı görüşleri içeren bir mektup verildi.

11 Kasım 2008, Salı

Bir cevap yazın