Başörtüsünü Danıştay’a danışma

Danıştay, başörtüsüne ilişkin kararlarında yasakçılıktan milim sapmıyor. Başörtüsü yasağına ilişkin kararları hiçbir hukuki gerekçeye dayandırma ihtiyacı dahi hissetmeyen ve tüm sorunu “laiklik” diyerek kendince izah ettiğini zanneden Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bu durumun bir örneğini daha verdi ve üniversitelerde başörtüsü serbestliği öngören anayasa değişikliği uyarınca uygulama yapılmasına ilişkin YÖK Başkanlığı Genelgesi’nin yürütmesinin durdurulması kararına yapılan itirazı reddetti. Gazi Üniversitesi, ODTÜ ve Van Üniversite Öğretim Elemanları Dernekleri ile Üniversite Konseyleri Derneği ve Tüm Öğretim Üyeleri Derneği, üniversitelerde başörtüsü serbestliğini öngören Anayasa’nın 10 ve 42. maddelerindeki değişiklik uyarınca uygulama yapılmasına ilişkin, gereği için tüm üniversite rektörlüklerine, bilgi için valiliklere hitaben yayımlanan 24 Şubat 2008 tarihli YÖK Başkanlığı Genelgesi’nin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açmıştı. Danıştay 8. Dairesi, söz konusu genelgenin yürütmesini durdurmuştu.

Daire, rektörlüklere gönderilen bildirimi yetki unsuru yönünden kanuna uygun bulmayarak, YÖK Başkanı’nın tek başına işlem tesis etmek suretiyle düzenleme yapma yetkisinin bulunmadığına işaret etmişti. Davalı YÖK, karara itiraz ederek, yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasını istedi. İtirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dairenin gerekçelerine katılarak,YÖK’ün itirazını reddetti. YÖK Genelgesi’nin dayanağı Anayasa’nın 10 ve 42. maddelerinden yapılan değişiklik, Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmişti.13 Kasım 2008, Perşembe

Bir cevap yazın