Yasak için laiklik yeterli değil

Avrupa Konseyi tarafından Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen konferanstan “Dinî inançlarına uygun kıyafet giyen kamu çalışanlarına kısıtlama getirilirken laikliğin gerekçe gösterilmesi yeterli değildir” mesajı çıktı. Avrupa Konseyi yetkilileri ile uzman akademisyenlerin konuyla ilgili ortaklaşa hazırladığı ve tavsiye niteliğindeki rehberde dinî sembollere ilişkin kısıtlamaların ‘diğer inanç mensuplarının hak ve özgürlüklerini ve kamu güvenliğini koruma’ amacıyla yapılabileceği ifade edilirken şu kriter dile getirildi: “Dinî inançlarına uygun kıyafet giyen kamu çalışanlarına kısıtlama getirilirken laikliğin gerekçe gösterilmesi yeterli değildir. Tüm kamu çalışanlarına dini sembollerle ilgili kısıtlama getirmek yerine, memurun ifa ettiği göreve göre bazı istisnai kısıtlamalar getirilebilir.” Bu ‘istisnai’ durumların okul, hastane ve mahkemelerde hizmet alan vatandaşlara uygulanması ise insan hakkı ihlali olarak vurgulandı.Avrupa Konseyi verdiği örnekle, bir hakimin dini gerekçelerle karar vermesinin engellenebileceğini, ancak, hiçbir memurun inancı nedeniyle giydiği kıyafete karışılamayacağını vurguladı. Konsey ayrıca öğretmenlerin de ‘kendi dinî inançlarını ifade etme hakkına sahip olduğunu, ancak konumunu istismar ederek öğrencilere kendi inançlarını empoze etme hakkına sahip olmadıklarını ifade etti. Öğrencilerin dinî semboller kullanmasına ise toplumsal huzuru ve düzeni bozmadığı takdirde karşı çıkılamayacağı belirtildi.

Kaynak: Zaman

13 Kasım 2008, Perşembe

Bir cevap yazın