Konya: Yol zor da olsa dönmeyeceğiz!

Konya İnanç ve Özgürlükleri Platformu 62. hafta basın açıklamasını Kayalıpark’ta yoğun bir halk katılımıyla gerçekleştirdi. Basın açıklamasını platform sözcüsü Ravza Eğitim Vakfı Başkanı Halis Nükte okudu. Açıklamasına Buruc suresinin 4-8. ayetlerini okuyarak başladı.Nükte, “zaman ve şartlar değişse de değişmeyen tek gündem: Hak ve özgürlüklerin ihlali ile inanç özgürlüklerine yapılan baskılardır dedi. Ve baskılar sonucunda hürriyet sevdalıları özgürlüklerinin tamamını elde edebilmek için çeşitli yol ve yöntemler denemiştir deyip direniş dışındaki yolların ya egemen güçlerin baskısını artırdığını ya da beşeri ideolojilerin batıl fikirlerin yaygınlaşmasına sebep oldu” dedi.

Ayrıca eylemde ADAP’a da destek verildi: “Onurlu mücadelelerinden dolayı baskıya maruz kalan ve bu baskılarla mücadelelerinden vazgeçirilmeye çalışılan Akdeniz Dayanışma Platformu (ADAP) üyelerine yönelik baskıları kınıyor, mücadelelerinin devamında yanlarında olduğumuzu ilan ediyoruz. Hiçbir dost ve yardımcının olmadığı günde Allah’ın dost ve yardımcımız olacağına inanıyoruz. Yaşayan görecektir. Zafer, direnenlerin olacaktır” diyen Nükte, Akdeniz Dayanışma Platformuna destek verdi.

63. haftada buluşmak temennisiyle tamamlanan açıklama olaysız bir şekilde tamamlandı.

Açıklamanın tam metni:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

Uhdud ashabı kahrolsun! Tutuşturdukları ateşle dolu hendeklerin karşısında otururlar ve mü’minlere yaptıkları işkenceyi seyrederlerdi. Onlardan intikam almalarının sebebi, o mü’minlerin, kudreti her şeye üstün olan ve her türlü övgüye layık bulunan Allah’a iman etmelerinden başka bir şey değildir. (Buruc suresi 4-8. ayetler)

Ülkemizin, zaman ve şartlar değişse de, geçici veya uzun süreli gündem maddeleri farklılaşsa da, değişmeyen tek gündemi: Hak ve özgürlüklerin ihlali ile inanç ve özgürlüklere yapılan baskılar olagelmiştir. Bu baskılar sonucunda hürriyet sevdalıları özgürlüğün tamamını elde etmek için çeşitli yol ve yöntemler denemişlerdir. Kimi egemen güçlerin savunduğu fikirlerin açıklarından istifade etmek istemiş, kimi de ithal edilmiş ödünç kavramlarla özgürlük taleplerinde bulunmuştur.

Bu çabalar sonuçları itibariyle değerlendirildiğinde ya egemen güçlerin baskıcı fikirlerini kuvvetlendirmiş ya da beşeri ideolojilerin batıl fikirlerinin yaygınlaşmasına sebebiyet vermiştir. Hatta öyle ki inananların kendi inançlarını bile bu ithal kavramlarla ifade ettikleri görülmüştür.

Evet, bir mücadele gerekmektedir. Çünkü evrenin sahibinin yeryüzüne hilafet etsinler diye yarattığı insan; Allah’a itaati kadar özgür, ondan gayrısının emirlerine itaati kadar köledir. Evrenin sahibinin emirlerine ve O’nun istediği yaşam biçimine yönelik müdahaleler insan olma onur ve erdemine yönelik müdahalelerdir. Hem kulluk bilincimiz hem de insanlık haysiyetimiz Allah’ın emir ve yasaklarına sınırlama getirmeye kalkışan herkese ve her uygulamaya karşı mücadele etmemizi gerektirmektedir.

Yolun uzunluğu, meşakkatin çokluğu ve beşeri zafiyetlerimiz bizi mücadele etme isteğimizden alıkoyamayacaktır. Çünkü sözümüz hak, taleplerimiz hak ve mücadelemiz hak adınadır. Değil mi ki yolumuz Salihlerin yoluna denk düşüyor, sıkıntılarımız ve gördüğümüz zorluklar, mutluluk verir bize.

62 haftadır buradayız. Türkiye’nin değişik bölgelerinde haftalarının sayısı yüzlerle ifade edilen bölgelerin varlığı, kararlılığımızın bir göstergesidir. Ve eylemlerimiz tevhidi kimliğimizin ve yaşam biçimimizin bir ifadesidir. Allah’ın emirlerinden bir emrin yerine getirilmesinin mücadelesi aynı zamanda O’nun tüm emirlerinin de mücadelesidir.
Onurlu mücadelelerinden dolayı baskıya maruz kalan ve bu baskılarla mücadelelerinden vazgeçirilmeye çalışılan Akdeniz Dayanışma Platformu (ADAP) üyelerine yönelik baskıları kınıyor, mücadelelerinin devamında yanlarında olduğumuzu ilan ediyoruz. Hiçbir dost ve yardımcının olmadığı günde Allah’ın dost ve yardımcımız olacağına inanıyoruz. Yaşayan görecektir. Zafer, direnenlerin olacaktır…

Hak ve özgürlüklerin ihlal edilmediği adaletin tesis edildiği bir ülkede yaşama umudu ile hepinizi 63. haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

15 Kasım 2008, Cumartesi

Bir cevap yazın