Konya: Halkın gücünü Baykal da gördü

Konya İnanç Özgürlüğü Platformu 63. hafta basın açıklaması eyleminde Filistin İslami Direnişinin ölümsüz önderi İzzeddin el Kassam rahmetle anılarak Gazze’ye uygulanan ambargo karşısında Gazze ile dayanışma vurgusu yapıldı. Eyleminde ayrıca CHP Genel başkanı Deniz Baykal’ın başörtüsü ile ilgili son atağına dikkat çekilip “Ya halkın inançlarıyla barışacak ya da kaybolup gidecektir” denildi ve eklendi: ”Sesimizin etkisi, sayhamızın yankısı Baykal’ı da buldu. Platformların etkili ve istikrarlı mücadelesi, ısrarlı damlaların taşa nüfuzu gibi Baykal’ı da etkisi altına aldı. Durum onu gösteriyor… Ya da Baykal’ın oy avına çıkmış kurnaz bir avcı olduğunu ortaya koyuyor. Ülkemizdeki en etkili gücün inanan insanlar olduğu ortadadır. Baykal da bunu görmüştür. Ya halkın inançlarıyla barışacak ya da kaybolup gidecektir. Baykal’a buradan sesleniyoruz: ”Samimiysen işte güven testi: Amellerin ve sözlerin siyasi bir kandırmaca değilse işte meydan. Haftaya gel açıklamayı sen oku. Biz de sana takalım bir rozet.” teklifinin yapıldığı Konya İnanç Özgürlükleri Platformu’nun 63. Hafta Basın Açıklamasını Platform adına İHÖD (İnsan Hakları ve Özgürlükleri Derneği) başkanı İsmail Günaydın okudu.

Günaydın açıklamasına Mü’min suresinin 21. ayetini okuyarak başladı. Küresel kapitalizmin can çekiştiğini belirten Günaydın, küresel krizin kapitalizmin amiral gemisi olarak nitelendirilen Amerikan İmparatorluğu’nu zayıf bir duruma düşürdüğünü söyleyip G-20’lerin kriz üzerine toplanmalarını temeldeki çatlağı sıvamak olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada Amerikan İmparatorluğunun hasta adam olduğu belirtilerek haktan uzak, zulüm üzerine inşa edilmiş bu düzenin akıbetinin yakın olduğu söylendi.

Uluslarası emperyalizmin dünyanın bağrına sapladığı zehirli hançer İsrail’in, kutsal topraklar ve mazlum Filistin halkı üzerindeki baskıları gün geçtikçe daha da artmakta, Gazze’ye uygulanan ambargo, Gazze’yi topluca ölüme mahkûm etmekte olduğu söylenen açıklama, özellikle Mısır’ın ambargoya son vermesi talebinde bulunarak Müslüman halklara da ambargonun sona erdirilmesi için ellerinden gelen ne varsa ortaya koyma çağrısında bulundu.

Sessizliğin suça ortak olmak, unutmanınsa ihanet olduğu belirtilen açıklamada direnişin efsane ismi İzzettin El-Kassam rahmetle anılarak kutsal toprakların kurtuluşunun ve ümmetin izzetinin ancak direnişle mümkün olacağı belirtildi. Katılımın yoğun olduğu gözlemlenen basın açıklaması olaysız bir şekilde 64. haftada aynı yer ve saatte buluşma umuduyla sona erdi.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU 63. HAFTA BASIN AÇIKLAMASI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden önce gelip geçmiş olanların sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Oysa onlar kendilerinden daha güçlüydüler ve kendilerinden daha çok eser bırakmışlardı. Fakat Allah onları günahlarıyla yakaladığında, kendilerini Allah’tan koruyacak kimse olmadı. ( Mü’min Suresi 21.Ayet)

Sevgili dostlar değerli basın mensupları;

Küresel kapitalizm küresel bir krizle can çekişmektedir. Emperyalizmin önemli sacayaklarından olan küresel kapitalizm, dünyevileşme sürecinde insanları tüketim köleliğinin kıskacına sokmuş, üretim ve tüketim dengesini bozmakla birlikte, tüketim paylaşımındaki uçurumu da derinleştirmiştir. Üretim ve gerçek ticaret üzerine yapılmayan, kurgu ve sanal ortamlarda spekülatörlerin elinde kıvranan ekonomi, dünya çapındaki yolsuzluk ve sömürü anlayışının sonucunda faiz eksenli bankacılık sistemleri çökmüş, dünya büyük bir krize girmiştir. Bu ekonomik kriz, kapitalist dünya görüşünün de iflası anlamına gelmektedir.

Acilen toplanan G-20’lerin krize yönelik önlem çabaları sadece krizin sebebinin tesbitine yaramış, çözüme yönelik hiçbir sağlıklı yol ortaya konulamamıştır. Aslında bu toplantı; ekonomik krizden bir an önce kurtulma çabasından daha çok, kapitalist dünya görüşünün tükenişine mani olma girişimidir. Kapitalist ideoloji çökmüş, onun amiral gemisi Amerikan İmparatorluğu hasta adam durumuna düşmüştür. Önerilen çözümler palyatif ve geçici çözümlerdir. Temeldeki çatlak sıvayla kapatılamayacak kadar derindir. Haktan uzak, zulüm üzere inşa edilmiş bu düzenin akıbeti çok yakın olacaktır. Mazlum halkların ahı Amerikan İmparatorluğunun da sonunu getirecektir elbet. Mazlum halklara bir özür girişimi gibi sunulan Obama, zalim beyaz adamın kirlenmiş kara eli olmaktan ileriye geçemeyecektir.

Uluslar arası emperyalizmin dünyanın bağrına sapladığı zehirli hançer İsrail’in, kutsal topraklar ve mazlum Filistin halkı üzerindeki baskıları gün geçtikçe daha da artmakta, Gazze’ye uygulanan ambargo, Gazze’yi topluca ölüme mahkûm etmektedir. Onur ve erdemini kaybetmiş insanlığın sessizliği, zalime cesaret vermektedir. Müslüman halkların bu büyük drama karşı hiçbir tepki ortaya koymamaları, hatta bazı devletlerin ambargoyu desteklemesi, İslam kardeşliğinin ihlali olduğu gibi kutsal topraklara da bir ihanettir. Bir an önce, özellikle Mısır, ambargoya son vermelidir. Müslüman halklar ambargonun sona erdirilmesi için elinden gelen ne varsa ortaya koymalıdır. Sessizlik suça ortaklık manasına gelir. Unutmak da ihanettir.

Kutsal toprakların kurtuluşu ve ümmetin izzeti ancak direnişledir. Şehadet yıldönümünde, öğretmenimiz, alim, şehid İzzetin El Kassam’ı rahmetle anıyor yolunun yolcularının zafere giden yolda olduğuna yürekten inanıyoruz.

Sesimizin etkisi, sayhamızın yankısı Baykal’ı da buldu. Platformların etkili ve istikrarlı mücadelesi, ısrarlı damlaların taşa nüfuzu gibi Baykal’ı da etkisi altına aldı. Durum onu gösteriyor… Ya da Baykal’ın oy avına çıkmış kurnaz bir avcı olduğunu ortaya koyuyor. Ülkemizdeki en etkili gücün inanan insanlar olduğu ortadadır. Baykal da bunu görmüştür. Ya halkın inançlarıyla barışacak ya da kaybolup gidecektir. Baykal’a buradan sesleniyoruz: ”Samimiysen işte güven testi: Amellerin ve sözlerin siyasi bir kandırmaca değilse işte meydan. Haftaya gel açıklamayı sen oku. Biz de sana takalım bir rozet.

Hak ve özgürlüklerin ihlal edilmediği adaletin tesis edildiği bir ülkede yaşama umudu ile hepinizi 64. haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

Bir cevap yazın