Eğitimde dayatmaya hayır!

Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Yusuf Tanrıverdi, eğitim sisteminin değiştirilmesini istedi. Tanrıverdi, aile ve toplumun değer yargılarının eğitim sisteminin içine girmesine izin verilmediğini ve sistemin okuldan dışarı doğru bir kültürel başkalaşmayı dayattığını söyledi. “Eğitim sisteminin ideolojiden arındırılması elzemdir” diyen Tanrıverdi, “Eğitim sistemi militer görüşlerden temizlenmelidir. Devlet, yapacağı müfredatı halkıyla birlikte yapmalıdır. Halkının değer yargılarına saygılı olmalı ve ‘çocuk ailenindir’ ilkesinden hareket ederek ailenin değer yargılarını çocuğa vermelidir. Aileyi dışlayan bir okul sisteminin zorlanması insan hakkı ihlallerinin en ağırından birisidir. Ezbere dayalı ve sınavdan sınava koşturulan yarış atı modeliyle yürütülen, test çözmeyi eğitim ve bilgi edinme sayan bu ucube eğitim sistemi, ülkede özgür düşüncenin gelişmesinin, kişilik gelişiminin önündeki en büyük engeldir” dedi.Tekelciliğe son verilsin

Cemaatlerin kendi okullarını kurabilmelerinin önlerindeki engellerin kaldırılmasını da isteyen Tanrıverdi, “Devlet, okullar üzerindeki tekelciliğine son vermelidir. Halkın özel okullar açmasının önündeki engelleri kaldırmalıdır. Bu özel okullar müfredat yönünden de bağımsız olmalı, kendi müfredatlarını belirleyebilmelidirler. Özel okulların müfredatlarını devlet, temel insan hakları ve evrensel değerler yönünden denetleyebilmelidir. Çoğulcu bir toplumda bir tek etnisiteye göre toplumu dizayn edemezsiniz. Bu, toplumsal barışı zedeleyici sonuçlar doğurur. Var olanı yok saymakla var olan yok olmuyor. Birlikte yaşama kültürü geliştirilmeli, ülkenin bütün halkları inançlarıyla yaşamın her alanında özgürce var olabilmeli, yaşayabilmeli ve kendini ifade edebilmelidir.” dedi.

YÖK kaldırılsın

Vakit’e yaptığı açıklamalarda YÖK’ün kaldırılması gerektiğini de vurgulayan Tanrıverdi, “YÖK kaldırılarak üniversiteler bilim üreten merkezler haline gelmelidir. Eğitim kurumlarının vatandaşa ait olduğu, vatandaşların da farklı inanç, kanaat ve ideolojileri benimsediği gerçeğinin altı çizilerek eğitim ve öğretim kurumlarının herhangi bir ideolojiye yandaş olamayacağı, sosyal barış için bunun gerekli olduğu anayasada belirtilmelidir. Eğitim öğretim hakkının ve çalışma hakkının hiçbir gerekçeyle engellenemeyeceği anayasal güvence altına alınmalıdır” diye konuştu. (Vakit)

14 Aralık 2008, Pazar

 

One thought on “Eğitimde dayatmaya hayır!

Bir cevap yazın