Konya: Kıyamlar kendilerinin nişaneleriyle inşa olunur

Konya’da 67. Yapılan İnanç Özgürlükleri Platformu Basın Açıklamasını bu hafta Musa Kazım Yılmaz okudu. Açıklamasına Araf Suresi 127-128. Ayetleri okuyarak başlayan Yılmaz, Hz. İbrahim’in putları kırmasından söz ederek bu eylemin Nemrut’u yenip onu galebe çalmaktan daha etkili olduğunu söyledi. ”Kıyamlar ve zaferler, kendilerinin nişaneleriyle inşa olunurlar. Ve tarihte onunla bilinirler.” diyen Yılmaz Iraklı gazeteci Zeydi’nin fırlattığı ayakkabı hususunda ise ”Iraklı gazeteci Zeydi fırlattığı ayakkabıyla hem zalimi aşağılamış hem de mazlumların direniş ruhunu, zafer umudunu canlandırmıştır. Zeydi’nin bu eylemini, işgal altındaki toprakların kurtuluşunun müjdesi olarak algılıyor, eylemini tebrik ediyoruz. İslam ümmetini olaylara seyirci ve sadece görüntü alan bir gazeteci tutumundan çıkmaya, sorumluluğunu üzerine alan bir Zeydi olmaya davet ediyoruz.” dedi.İsrail Büyükelçisinin Konya’ya gelişini de değinen Yılmaz, bu olayın kamu vicdanında büyük tepkilere yol açtığını gerekçe ne olursa olsun bir terör devletinin büyükelçisinin elini sıkmanın insanlık onur ve şerefine yakışmayacağını söyledi. Gazze’ye uygulanan ambargo hakkında suskun olmamaya ve direnmeye davet etti. Müslüman halkların suskunluğunun Gazze’de yeni dramlara yol açacağını söyledi. Mısır yönetiminin bu ambargoya desteği hususunda ”Mısır yönetimini içinde bulunduğu bu durum, bir tercihe zorlamaktadır. Ya Musa ile birlikte olup kurtuluşa çıkacak ya da Firavun’un yanında olacak ve akıbeti Kızıldeniz olacaktır.” dedi. Selehaddin Eyyubi’nin torunlarının İsrail’in hiçbir zulmüne imkân tanımayacağını ve böyle bir tutumu kabullenmeyeceğini de belirten Yılmaz, İnsanlığı ve İslam ümmetini elinden gelen tüm çaba ve gayretleri göstermeye, zulmün her türlüsüne dur demeye davet etti.

“Ve bugünler zalime bir ayakkabı fırlatma günleridir! Ateş olsun diye yüreklerine. Yalın ayak kalma pahasına…” sözleriyle konuşmasına son veren Yılmaz 68. Haftada aynı yer ve saatte buluşma çağrısı da yaptı. Açıklamada yoğun bir halk katılımı gözlendi. Açıklamanın ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.

Eylemde okunan açıklamanın tam metni:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

Firavun: (İsrailoğullarının) ”Oğullarını öldürür, kadınlarını sağ bırakırız. Şüphesiz biz onların üzerinde kahredici bir güce sahibiz.” dedi. Musa da: kavmine ”Allah’tan yardım dileyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah’ındır. Kullarından dilediğine onu miras verir. Hayırlı son ise takva sahiplerinin olacaktır.” Dedi (Araf Suresi 127-128. Ayetler)

Sevgili dostlar değerli basın mensupları;

Sosyal olaylar fiziki alemde, tarihin içerisinde önemli bir yer tutarlar. Her bir gerçeklik de kendi dünyasında bir önem arzeder. Her sosyal gerçekliğin tarihe kayıt düşmesi ve tarihte derin izler bırakması mümkün değildir. Olaylar, sembollerle tarihteki yerlerini alırlar. İşte İbrahim (a.s) putları kırması bunun en canlı örneğidir. Nemrut’u ve Nemrutlaşanları yenip onlara galebe çalmaktan daha etkili olmuş, bu eylemi tevhit erlerinin sönmez meşalesi haline gelmiştir. Kıyamlar ve zaferler, kendilerinin nişaneleriyle inşa olunurlar. Ve tarihte onunla bilinirler.

Iraklı gazeteci Zeydi fırlattığı ayakkabıyla hem zalimi aşağılamış hem de mazlumların direniş ruhunu, zafer umudunu canlandırmıştır. Zeydi’nin bu eylemini, işgal altındaki toprakların kurtuluşunun müjdesi olarak algılıyor, eylemini tebrik ediyoruz. İslam ümmetini olaylara seyirci ve sadece görüntü alan bir gazeteci tutumundan çıkmaya, sorumluluğunu üzerine alan bir Zeydi olmaya davet ediyoruz.

Temiz topraklar, kirli ayaklarla kirlenmez! Fakat yürekler, zalimlerin toprağa her basışından incinir! Kardeşlik ve dostluk zor günlerde belli olur. Terör devleti israil’in katliamlarını artırdığı bugünlerde, şehrimize israil büyükelçisinin gelmiş olması kamuoyu vicdanında büyük tepkilere sebep olmuş; kendisine protokolün gösterdiği ilgi, insanlık onur ve erdemini kaybetmemiş yüreklerde büyük tepkilere sebebiyet vermiştir. Hangi gerekçeyle olursa olsun, zalimin elini sıkmak hem ellerin kirlenmesine hem de yüreklerin kirlenmesine sebep olur. Siyasal ve dünyevi menfaatlerin hiçbirisi, bu yürek kirliliğine mazeret teşkil edemez. Etmemelidir de!!!

Kutsal topraklardan olan, ilk kıblegahımız Mescid-i Aksa’mız işgal altında, onun mazlum halkı ambargo sonucunda ölümle karşı karşıyayken; Gazze, acının ve ızdırabın başkenti olmuşken, ümmetin suskunluğu zalimlerin zulmüyle birlikte, Gazze’deki yeni dramların sorumlusu olacaktır. İslam ümmeti bu mel’un ambargoyu hiçbir suretle kabul edemez. Ve sorumlularını da affetmeyecektir. Mısır yönetimini içinde bulunduğu bu durum, bir tercihe zorlamaktadır. Ya Musa ile birlikte olup kurtuluşa çıkacak ya da Firavun’un yanında olacak ve akıbeti Kızıldeniz olacaktır.

Kudüs fatihi, özgürlük savaşçısı, Selehaddin Eyyubi’nin torunları; haçlı müttefiki, terör devleti israil’in yanında olan ve onların zulümlerine imkân tanıyan hiçbir tutumu ve davranışı kabullenmeyecek, tarihin kendilerine yüklediği misyonu yerine getireceklerdir. Bugünler -başta Gazze olmak üzere- kardeşliğin, insanlığın sorumluluk yüklediği tüm mazlum halklarla birlikte ve dayanışma içerisinde olma günleridir. Kardeşliğimizi, erdem ve onurumuzu gösterme günleridir.

İnsanlığı ve İslam ümmetini elinden gelen tüm çaba ve gayretleri göstermeye, zulmün her türlüsüne dur demeye davet ediyoruz. Mazeretler ve bahaneler şeytanın dünya hayatını süslü göstermesinden başka bir şey değildir. Ve bugünler zalime bir ayakkabı fırlatma günleridir! Ateş olsun diye yüreklerine. Yalın ayak kalma pahasına…
Hak ve özgürlüklerin ihlal edilmediği adaletin tesis edildiği bir ülkede yaşama umudu ile 68. Haftada;
aynı yer ve saatte buluşmak üzere hepinizi Allah’a emanet ederiz.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

20 Aralık 2008, Cumartesi

Bir cevap yazın