Konya: Ergenekon anlayışı rafa kalkmalıdır

Başörtüsü direnişine devam eden Konya İnanç Özgürlükleri Platformu 75’inci hafta basın açıklamasını Kayalıpark mevkiinde yaptı. Platform adına açıklamayı Heda-Der başkanı Âdem Yıldız okudu. Eyleme Kasas Suresi 5-6. ayetlerle başlayan Yıldız, sevgililer gününün despot ve yasakçı zihniyetler tarafından dayatıldığını ve emperyalist dünyanın büyük bir oyunu olduğunu söyledi. Yıldız, “İnsanları şeytanın adımlarını izlemeye davet eden sevgililer günü şarlatanlığı, hem insanlık onuruna, şeref ve haysiyetine hem de sevgi gibi ulvi bir kavrama yapılmış en büyük saygısızlıktır. Emperyalistlerin bu aşağılık oyunu, yüce inançlarımızca da kınanmıştır.” dedi.Allah’ın kitabında adaleti ve iyiliği ayakta tutmayı emrettiğini vurgulayan Yıldız, hiçbir hukuk devletinde şahıslara, kurumlara, partilere yakın bir mahkemenin olamayacağını söyledikten sonra bir ideolojiyi ve onun ulusalcı müntesiplerini adaletin üzerinde tutmanın fasit bir anlayış olduğunu ve bu anlayışın ülkeyi oligarşik bir sultaya doğru götürdüğünü ifade etti. G.A.T.A ve onun tartışmalı raporlarında değinen Yıldız, konuyla ilgili olarak bir paşa eşinin 12. Mahkemeyle ilgili yapmış olduğu açıklamaların bir talihsizlik olduğunu belirtti.

Mısır’ın çağdaş Firavunu Hüsnü’nün ülkeye gelişinin büyük tepkiye yol açtığını belirten Yıldız, Mısır devlet başkanının eli ve yüreğinin şehitlerin kanıyla kirlendiğini ifade etti. Sonrasında Yıldız, direniş ve adalet sevdalılarının göklere yükselen feryadının ve bir Musa’nın onu bulacağını ifade etti.

”Gazze’de Siyonistlere karşı kazanılan bu şanlı zafer, emperyalistlerin siyasal, kültürel, ekonomik ve ahlaki alandaki tüm oyunlarını bozmuş, adaletin ve kutsal değerlerin izzet ve şerefini yeniden tesis etmiştir. Bu zaferin aydınlık yolu, mustazaf halkların inançlarını şeref ve izzet sayanların yollarını aydınlatmaya devam etmektedir.” diyen Yıldız, Şehadet yıldönümünde öğretmen Hasan el-Benna’yı ve ümmettin ittihadının arzulayıcısı ve Filistin’in Hamisi II. Abdulhamidi rahmetle andı.

”Son olarak Yıldız Hak ve özgürlüklerin ihlal edilmediği adaletin tesis edildiği bir ülkede yaşama umudu ile 76. Haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere…” çağrısıyla açıklamasına son verdi.

Eylemde okunan açıklamanın tam metni:
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla;

Biz istiyoruz ki: O memlekette zayıf düşürülmüş olanlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve onları diğerlerine varis kılalım. Onları o ülkede egemen kılalım. Firavun ile Haman’ı ve ordusunu da korktukları akıbete uğratalım. (Kasas Suresi 5-6. Ayetler)

Sevgili dostlar, değerli basın mensupları;

Despotik yönetimler ve baskıcı anlayışlar, kendi diktalarının devam etmesi ve halkların içerisinde bulundukları derin gafletten uyanmamaları için sahte gündemler, insanları eğlendirerek uyutacak maskaralıklar tertip ederler. Sömürgeci küresel kapitalizm, bu maskaralıkları süsleyerek onlara evrensel bir görüntü katar. İnsanları şeytanın adımlarını izlemeye davet eden sevgililer günü şarlatanlığı, hem insanlık onuruna, şeref ve haysiyetine hem de sevgi gibi ulvi bir kavrama yapılmış en büyük saygısızlıktır. Emperyalistlerin bu aşağılık oyunu, yüce inançlarımızca da kınanmıştır.

Hiçbir hukuk devletinde şahıslara, kurumlara, düşüncelere, partilere yakın bir mahkeme düşünülemez. Mahkemeler haklıyı haksızdan ayırmak ve suçluyu cezalandırmak için vardır. Mahkemeler hiçbir şartta iltimas geçemezler. Birilerine yakın duramazlar. Allah, kitabında adaleti ve iyiliği ayakta tutmayı emreder. İnsanlık akıl ve erdemi de bu ilahi bilgiyi tasdik eder. Adalet ancak zulüm, isyan ve despotik uygulamalarla rafa kaldırılır. Bir ideolojiyi ve onun ulusalcı müntesiplerini, adaletin üzerinde tutmak ve bir paşa hanımının kendisini hukukun üzerinde görmesi, hanım sultanlar yönetimine doğru bir gidişe işaret sayılabilir. Bu fasit anlayış ülkeyi despotik, oligarşik bir sultaya doğru götürmek istemektedir.

Son dönemde G.A.T.A’nın verdiği raporlar ve bu raporlar neticesinde alınan tahliye kararları, ülke gündemini tartışmalar yumağı içerisine sokmuştur. Tam da bu zamanda bu tartışmaların hedefinde yer alan, emekli bir paşa eşinin on ikinci mahkemeyle ilgili olarak serdetmiş olduğu talihsiz açıklamalar, olayı daha bir vahim ve daha bir içinden çıkılmaz hale sokmuştur. Paşa eşinin serdetmiş olduğu bu sözler, on ikinci mahkemenin bundan önceki kararlarının üzerinde bir şaibe oluşturmuştur. Bu tartışmalar sürerken, paşa eşinin ortaya çıkıp ifadelerinin maksadını aştığını söyleyip milletten özür dilemesi gerektiği yerde, sözlerinin arkasında durması, olayın vahametini daha da büyütmektedir.

Gazze’de Siyonistlere karşı kazanılan bu şanlı zafer, emperyalistlerin siyasal, kültürel, ekonomik ve ahlaki alandaki tüm oyunlarını bozmuş, adaletin ve kutsal değerlerin izzet ve şerefini yeniden tesis etmiştir. Bu zaferin aydınlık yolu, mustazaf halkların inançlarını şeref ve izzet sayanların yollarını aydınlatmaya devam etmektedir. İslam dünyası, şahit olduğu bu direnişi gerektiği şekilde anlayacaktır. Emperyalistlerin bütün oyunlarını ve işbirlikçilerin bütün tuzaklarını boşa çıkaracaktır.

İşbirlikçi ve çağdaş firavun Hüsnü’nün ülkemize gelişi, halkımızda büyük tepkiye yol açmıştır. Savaş boyunca Refah Sınır Kapısı’nı kapatarak uyguladığı ambargoyla, eli ve yüreği şehitlerin kanıyla kirlenmiş bu çağdaş Firavuna ve onun sessiz destekçilerine, Kızıldeniz’i hatırlatırız. Direniş ve adalet sevdalılarının göklere yükselen feryadının, bir Musa’nın gelip onu bulacağını ve sonunun da firavununki gibi zelil olacağını ifade etmek isteriz.

Çağdaş Firavunların ve emperyalist işgalcilerin yaşarken endişe kaynağı olan, şahadetiyle korkulu rüyaları haline dönüşen öğretmenimiz Hasan el-Benna’nın, meşalesini yaktığı davet, diriliş ve direniş yolu Şehadet yıldönümünde Filistin’in hamisi, ümmetin ittihadının arzulayıcısı II. Abdülhamid’in vefatının bir tevafuk-u ilahi olduğunu idrak eder, onları rahmetle anarız.

Hak ve özgürlüklerin ihlal edilmediği, adaletin tesis edildiği bir ülkede yaşama umudu ile 76. haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere hepinizi Allah’a emanet ederiz.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

Bir cevap yazın