Van: Yasak kof düşüncelerin eseri

Van Hak ve Özgürlükler Platformu’nun 129’uncu eyleminde, platfor adına basın açıklamasını İnsan-Der Yön.Krl.Bşk. Münür Maviş okurken, başörtüsü yasağının kof gerekçelere dayandırıldığı ifade edilirken, Kürt sorunuyla ilgili olarak şu hususlara değinildi: “Kürt sorununda gelinen nokta artık bu sorunla açık yüreklilikle karşılaşmak gerektiğini ortaya koymuştur. Şiddetle bu sorunun çözülemeyeceği açık bir konudur. “Asit kuyuları, ölüm mağaraları, faili meçhuller” göstermiştir ki sorunu şiddetle çözmek isteyenler gerçekte sorunun çözülmesini istememektedirler. Bunlar toplumda kaos, kargaşa oluşturmak ve huzur ortamını bozmak isteyenlerdir. Hiçbir gerekçe bu vahşetin mazereti olamaz. Bunun için “Asit kuyuları, ölüm mağaraları ve faili meçhul ölümlerin faillerinin bir an önce ortaya çıkarılarak yargı önüne çıkarılmaları sorunun çözümü için önemli bir adım olacaktır. Tekraren diyoruz ki bir an önce bu sorun hak ve adalet ölçüleri çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır.” Eylemde şu çağrı yapıldı: “Başörtüsü yasağı zulmü, Kürt sorunu ve toplumda kronikleşmiş toplumsal barış ve huzuru bozan durumların çözümü için askıya alınan özgürlükçü sivil anayasa çalışmaları derhal başlatılmalı ve tüm toplum kesimlerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ivedilikle sonuçlandırılmalıdır.”

 

Eylemde okunan açıklamanın tam metni:  

Başörtüsü zülmünün her türlü ilmi/mantıksal/hukuki gerekçeden yoksun tümüyle İslam ve öngördüğü yaşam biçimine duyulan kinden kaynaklandığını dile getirmiştik. Öyle ki yasakçı zihniyet darbe ürünü mevcut anayasanın özgürlükçü ve adil bir özden yoksun olduğu genel kabul görmesine rağmen sırf başörtüsüne serbestiyet getirecek diye özgürlükçü, sivil bir anayasa yapımına bile karşı çıkıyorlar. Bu durum başörtüsü yasağı zülmüne gerekçe olarak gösterilen “Muasır medeniyet seviyesi, çağdaş yaşam tarzı” düşüncesinin kofluğunu, iyi niyet ve samimiyetten uzak bir düşünce olduğunu ortaya koymaktadır. Başörtüsü yasağı zulmünün keyfi olduğu gerçeği bir kez daha aşikâr olmuştur. Bunun için bu keyfi ve insanlık dışı yasaktan derhal vazgeçilmelidir.

Kürt sorununda gelinen nokta artık bu sorunla açık yüreklilikle karşılaşmak gerektiğini ortaya koymuştur. Şiddetle bu sorunun çözülemeyeceği açık bir konudur. “Asit kuyuları, ölüm mağaraları, faili meçhuller” göstermiştir ki sorunu şiddetle çözmek isteyenler gerçekte sorunun çözülmesini istememektedirler. Bunlar toplumda kaos, kargaşa oluşturmak ve huzur ortamını bozmak isteyenlerdir. Hiçbir gerekçe bu vahşetin mazereti olamaz. Bunun için “Asit kuyuları, ölüm mağaraları ve faili meçhul ölümlerin faillerinin bir an önce ortaya çıkarılarak yargı önüne çıkarılmaları sorunun çözümü için önemli bir adım olacaktır. Tekraren diyoruz ki bir an önce bu sorun hak ve adalet ölçüleri çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır.

Ergenekon terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla, kesin sonuç alınıncaya kadar devam edilmesini istiyoruz. Bu mücadele akamete uğratılmak istenmektedir. “Düştü, kafasını çarptı” gerekçeleri ile şaibeli hastane sevkleri ve akabinde ki tahliyeler bu konudaki mücadelenin önünde ciddi engellerin olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Kamuoyunu bu konuda uyanık, dikkatli olmaya, her türlü şaibeden uzak bir şekilde sonuçlanıncaya kadar konu ile ilgili tepki göstermeye devam etmeye çağırıyoruz.

Başörtüsü yasağı zulmü, Kürt sorunu ve toplumda kronikleşmiş toplumsal barış ve huzuru bozan durumların çözümü için askıya alınan özgürlükçü sivil anayasa çalışmaları derhal başlatılmalı ve tüm toplum kesimlerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ivedilikle sonuçlandırılmalıdır. Ergenekon terör örgütü mantığı ile kalıplaşmış ve katılaşmış mantığa sahip olanlar sivil anayasa yapılmasını engellemeye çalışıyorlar. Halkımız kendi geleceği için, çocuklarını bir daha “asit kuyularında, ölüm mağaralarında, faili meçhul cinayetlerle” kaybetmemek için duyarlı olmalı, sivil anayasa değişimine karşı direnenlere karşı tepkisini ortaya koymalıdır. Özgürlük alanlarını genişletecek diye sivil anayasa çalışmalarını engellemeye çalışanları şiddetle kınıyoruz.

İsrailin Gazze saldırısı ile dünya batı medeniyetinin vahşi yüzüne bir kez daha şahit olmuştu. Bütün imkansızlıklara rağmen direnişi ile bütün mazlum halklara umut veren hamas, bu olağan üstü çabası ile ve Müslüman halkların protesto ve destekleri ile batı medeniyetine karşı onurlu bir direniş sergiledi. Bu aşamadan sonra Kudüs ve Filistin’in tam özgürlüğüne kavuşması için Filistin halkı ile maddi ve manevi dayanışmanın devam etmesi gerekmektedir. Türkiye’nin israil ile tüm ilişkilerini kesmesi talebimizde ısrarcıyız.

Halkımızı; her türlü hak ihlalleri karşısında duyarlı ve tepkili olma halini sürdürmeye çağırıyoruz.

Münür MAVİŞ,İnsan-Der Yön.Krl.Bşk

Van Hak ve Özgürlükler Platformu

 

Bir cevap yazın