Mehmed Akif’in Mektupları kitap oldu!

Ebabil Yayınları Mehmet Âkif’in mektuplarını derli toplu bir kitap olarak yayınladı. Yusuf Turan Günaydın, Mehmet Âkif’in bugüne değin çeşitli dergi, kitap ve gazetelerde yayımlanmış bütün mektuplarını özverili bir çalışmayla bir araya getirdi. Bunlara daha önce yayımlanmamış bir mektubunu da ekledi. Gönderildikleri kişilere göre mektupları sınıflandırdı. Mehmet Akif’in Mektupları adını taşıyan kitapta mektup sıralamasının ilkini Akif’in ailesine yazdığı mektuplar oluşturdu. Bu mektuplar Mehmet Akif tarafından kızları Suat ve Feride Hanımlara ve damadı Muhittin beye yazılmış mektuplardan müteşekkil. Günaydın, kitapta, mektupların yayım tarihlerini ve neşredildikleri organı tespit etti. Âkif’in mektup yazdığı kişilerin biyografilerini mektupları bütünleyen bir unsur olarak ortaya koydu. Mektuplara düşülen dipnotlar, açıklamalar ve atıf yapılan eserlerle, zengin indeksiyle ortaya önemli bir Âkif araştırması çıktı. Âkif’in duygu ve düşünce dünyasına bütünüyle nüfuz edebilmek için Safahat’ın yanı sıra mektuplarının da vazgeçilmez niteliği ortadadır. Günaydın’ın çalışması okuyucuya bu imkânı sağlaması açısından önem taşıyor.

Platform Haber

Bir cevap yazın