28 Şubat süreci devam ediyor, direniş de!

28 Şubat darbe sürecinde başlayan yasaklar ve haksızlıklar devam ediyor. Halkın inançlarına karşı “bin yıllık savaş” söylemleriyle başlatılan bu süreç, bugün başörtüsü yasağıyla, katsayı adaletsizliğiyle, Kur’an eğitimine getirilen yaş sınırıyla ve diğer birçok uygulamayla hayatiyetini sürdürüyor. Bugün 28 Şubatçıların çoğu Ergenekon davasında yargılanıyor olsa da, darbecilerin mirası korunuyor. Üstelik Ergenekon davası da son günlerdeki gelişmelerle küçültülerek darbe düzeniyle hesaplaşmanın zemini olabilme ihtimalini kaybediyor. Tüm bu gelişmelere karşı 28 Şubat’ın kimliklerini, inançlarını ve özgürlüklerini hedef aldığı Müslümanlar, Türkiye’nin çeşitli illerinde yaptıkları eylemlerle var olduklarını bir kez daha gösterdiler.

Başörtüsü Platformları, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Van, Akyazı, Konya ve Antalya’da 28 Şubat’a karşı mücadeleye devam çağrısı yaparken, İstanbul, Bursa, Tokat, Diyarbakır gibi illerde de İLKAV, Özgür-Der, TOKAD, Özgür Eğitim Sen gibi kuruluşlarca eylemler yapıldı.

Kocaeli İnanç Özgürlüğü Platformu, 202’inci eyleminde “28 Şubat’lara geçit vermeyeceğiz” derken açıklamada şu ifadelere yer verdi: “28 Şubat bin yıl sürecek diyen kokuşmuş zihniyetin planı tutmamıştır. Bugün Ergenekon dan yargılananların 28 Şubat’ın mimarları olduğunu hepimiz biliyor ve görüyoruz. Bu ülkeye bedel ödetenlerin hukuk dışı yollarla kendilerini nasıl besleyip, bu ülkeye ne şekilde darbe vurdukları Ergenekon ile daha da netleşmiştir. Bir takım yasaklarla kendi çıkarlarını koruma gayretinde olanlar bu ülkenin gencine, yaşlısına, işçisine, öğrencisine emeklisine memuruna herkesimden insana ağır bedeller ödeten ülke insanlarına kastetmiş bir anlayışın ürünüdür.”

Sakarya Adalet Girişimi Başörtüsü Platformu‘nun 181’inci eyleminde ise “28 Şubat’la aslında yönetime el konulmuş, mevcut refah-yol hükümeti istifaya zorlanmış ve sadece hükümet veya toplumun bazı kesimleri değil, bütün toplum yeniden denetim altına alınmak istenmiştir. 28 Şubat, Türkiye’deki asıl iktidar güçlerinin kimler olduğunu çok belirgin bir biçimde açığa çıkarmıştır. Böylece herkes, Türkiye’de hükümet olmanın, mutlak iktidar olmak anlamına gelmediğini ve egemen devlet anlayışının, nasıl hayatımızın her alanına müdahale hakkını kendisinde gördüğünü öğrenmiştir. Bu acı gerçeği, başörtüsü gibi Müslüman bireylerin en doğal haklarında hiçbir gelişmenin kaydedilememiş olmasında bir kez daha görüyoruz.” denildi.

Van Hak ve Özgürlükler Platformu, 130′uncu eyleminde “28 Şubat özelinde tüm darbeler ayaklarımızın altındadır” denilerek darbecilere meydan okundu ve şöyle denildi: “Bu günden bakılınca yakın tarihimizin tüm kirli süreçlerinin 28 Şubatta dahil olmak üzere Ergenekon Terör Örgütünün maksatlı bir faaliyeti olduğu ayan beyan gözlenmektedir. Refah-Yol hükümetinin tasfiyesi sürecinde uygulanan toplum mühendisliklerinin Ergenekon soruşturmasıyla aydınlanmaya başlaması önemli bir imkâna işaret etmektedir. Başta Boğaziçi üniversitesi olmak üzere halen üniversitelerde başörtüsü yasağının devam etmesi ve en son Genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı’ya ait derin yapılanmayla ilgili ses kayıtlarının ortaya çıkması, Özgür-Der’in kapatılmaya çalışılması vb. şeyler 28 Şubat sürecinin hala devam ettiğinin göstergesidir.”

Konya İnanç Özgürlüğü Platformu, 77’inci eyleminde Musa Yılmaz Kazım şöyle konuştu: “Bugün 28 Şubat. Hastalanıyor emekli subaylar. Ve koşarak gidiyorlar GATA’ya. Hani bin yıl sürecekti ya. Geçti 28 şubat’ın pazarı artık GATA’larda mı yoksa karargah evlerinde mi ya da sanatçı görünümlü darbecilerin evlerinde mi yoksa JİTEM’de asit kuyularının başında mı? Nerede olursa olsun hayırlı darbe planları…(!) Bugün 28 Şubat. Fakat ne garip ki biz buradayız. Tanklar yok ortalıkta. 28 şubat’ın muktedir generalleri holding genel kurullarında ekonomik krize mi rot balans ayarı çekmekteler? Bugün 28 Şubat. Hakla, haklıyla, halkla uğraşılmaz. Halkın değerleriyle uğraşılmaz. Tarihe bir mizah malzemesi olmak istemiyorsanız tüm darbe heveslilerine son uyarımızdır bu. Bu halk darbeciler zeki, ÇEVİK aynı zamanda ahlaklı(!) olanlarını da sevmez.”

Akyazı İnanç Özgürlüğü Platformu‘nun 108’inci eyleminde 28 Şubat’ın hesabının sorulmadığı ifade edilerek “Bugün 28 Şubat tüm darbelerin hukuksuzca uygulandığı ülkemizde bundan 12 yıl önce başta 54. Cumhuriyet Hükümetine ve dindar insanların üzerine post modern bir darbe yapılmıştı. İrticacı diye insanlar, dernekler, vakıflar, esnaflar, iş adamları, siyasiler, bürokratlar, memurlar ve öğrenciler cuntacılar ve yardımcıları tarafından fişlendi. Ardından baskılar, yasaklar, zulümler, işkenceler yapıldı. Uzantılarını hala görmekteyiz. Şimdi soruyoruz: Ülkemizi ekonomik, sosyal, siyasi ve manevi yönden batağa sürükleyen 28 Şubatı programlatıp uygulayan faillerden 12 yıldır neden hesap sorulmadı.” denildi.

Platform Haber

Bir cevap yazın