Konya: En önemli gündem başörtüsü

Konya inanç özgürlükleri platformu üyeleri 82. hafta basın açıklamasını her zamanki gibi Kayalıpark alanında yaptılar. Açıklamayı platform üyesi Ali Eröz yaptı. Eröz açıklamada “Amerikan emperyalizminin taşeron örgütü olan NATO üyeleri, Sovyetler birliğinin dağılmasında sonra geliştirdikleri ortak stratejiyle, ana düşmanın renginin yeşil, adının İslam olduğunu deklere etmişlerdi. Bu gün de güç birliği yaparak Müslümanların topraklarındaki direnişi kırmak, onları kendi emperyalist çıkarlarının hizmetinde kullanabilecekleri köleler haline getirmek istemektedirler. Ülkemize gelmek üzere olan emperyalist, işgalci A.B.D’nin devlet başkanı Obama’nın ismindeki Hüseyin onun temsil ettiği işgalci anlayışı temize çıkarmaya yetmez. Seçildiği günden beri Afganistan işgalinin devamlılığı için gayret sarf eden Obama’nın seleflerinden hiçbir farkının olmadığı gayet açıktır” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

Basın açıklamasının metni:

Rahman, Rahim Allah’ın adıyla

Ey iman edenler! Bana ve size düşman olanları veli edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz ama onlar size hak olarak geleni inkâr ediyorlar. Peygamberi ve sizi Rabbiniz olan Allah’a iman ettiğiniz için yurdunuzdan çıkarmaktadırlar… (Mümtehine Suresi 1. Ayet)

Küresel emperyalizmin, barış güvercini görünümlü terör örgütü fonksiyonlu NATO, Müslümanların topraklarındaki işgallerinin devamı gündemiyle toplantı halindedir. Afganistan işgali özel gündemiyle toplanan NATO işgalin devamı için yeni kararlar almakta yeni stratejiler geliştirerek işgalin devamlılığını sağlamaya çalışmaktadır. Amerikan emperyalizminin taşeron örgütü olan NATO üyeleri, Sovyetler birliğinin dağılmasında sonra geliştirdikleri ortak stratejiyle, ana düşmanın renginin yeşil, adının İslam olduğunu deklere etmişlerdi. Bu gün de güç birliği yaparak Müslümanların topraklarındaki direnişi kırmak, onları kendi emperyalist çıkarlarının hizmetinde kullanabilecekleri köleler haline getirmek istemektedirler. Bu toplantı, işgal edilmiş topraklarda, işbirlikçilerin korunması ve onların varlıklarının devamını sağlamaya yöneliktir. Dökülen kan harap edilen topraklar pay-i mal edilen ırzlar, aşağılanan izzetler hep Müslümanlarındır.

Barışı sağlamak iddiasıyla kurulan NATO, kurulduğu günden beri, neredeyse tüm işgallerin ya fiili uygulayıcısı ya da destekçisi olmuştur. Bazen de kendi üyeleri dahil, pek çok ülkede illegal örgütlenmelere giderek, o ülkelerde de işgal edilmiş topraklardaki gibi bir kaos ortamı oluşturmak için çalışmıştır. İtalya’daki örgütlenmesi gladyo bu yapılanmaların temel adı haline dönüşmüştür. Ülkemizdeki Ergenekon Yapılanmasının da NATO ile olan bağlantısı açıktır. Yapılan tüm darbelerin ve darbe girişimlerinin arkasında NATO vardır. Türkiye’nin böyle şaibeli ve karanlık bir örgütlenmenin içerisinde hem halklarının inanç ve anlayışına hem de ülkenin milli menfaatlerine ters düşmektedir.

Davos’taki çıkışıyla, uluslararası siyasal arenada yıldızı parlayan başbakanın işgalcilerinin atadığı milyonların katledilmesinden sorumlu olan Karzai ile görüşmesi, Afganistan işgalinin devamını sağlamak hususunda, gayret göstereceğini beyan etmesi şaşılacak bir durumdur. Oysa zalim müttefiklerden olsa da zalimdir! Ve kan müttefikler tarafından dökülse de kandır! Zalimin adının farklı olması hiç bir şeyi değiştirmez! Ha Perez ha Karzai…

Ülkemize gelmek üzere olan emperyalist, işgalci A.B.D’nin devlet başkanı Obama’nın ismindeki Hüseyin onun temsil ettiği işgalci anlayışı temize çıkarmaya yetmez. Seçildiği günden beri Afganistan işgalinin devamlılığı için gayret sarf eden Obama’nın seleflerinden hiçbir farkının olmadığı gayet açıktır. Görev süresi içerisinde atılan bombalar ve dökülen kanlar bunun en kuvvetli şahididir. Eli kanlı terörist başı Obama’nın ülkemize gelişini büyük bir talihsizlik olarak nitelendiriyor. Gelişini ve gelmesiyle meydana gelecek olan bütün zulüm projelerini şiddetle tel’in ediyoruz. Zulmünü gücünün büyüklüğüyle örtmeye kalkışan bu zalim eli hangi gerekçeyle olursa olsun sıkanlar da zalimin elini sıkanlar durumundadırlar. Zalimlerle yaptıkları görüşmelerin ve aldıkları karaların hesaplarını halkımıza mutlaka vereceklerdir. Adli ilahideki mahkeme ise daha çetin olacaktır.

Ülkemizin yaşadığı son seçim gündeminde de, en önemli madde kronik bir hale getirilen başörtüsü olmuştur. Seçim vaatlerinin ve açılımların ana gündemin oluşturan başörtüsü açılım ve vaat şampiyonları tarafından yine cezalandırılmış yine yasaklanmış, yine aşağılanmıştır. Kamusal alan bahanesiyle yine hayatın dışına itelenmiş sosyal alanlardan çıkarılmaya çalışılmıştır. İnançlarımızı ve onun değerlerini bir seçim malzemesi olarak görüp onlara başka zamanlarda hayat hakkı tanımayanların farklı adlarla anılıyor olsalar da milletimizin yüreğindeki yeri hep aynı olacaktır. Onlar yasaklasalar da vaat ve açılımlarındaki zorunluluk başörtüsünün ve diğer inanç değerlerinin ülkemizdeki inkâr edilemez gerçekliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu gerçekliğe rağmen dayatma ve baskıya devam etmek, hak ve adaleti konjonktüre, reel politiğe mahkûm etmektir. Sunulan gerekçeler adaletin önünde, zalimlerin kurtuluşları için yeterli bir bahane olmayacaktır.

Hak ve özgürlüklerin ihlal edilmediği, adaletin tesis edildiği, bir ülkede yaşama umudu ile 83. Haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere hepinizi Allah’a emanet ederiz.

 

Bir cevap yazın