Van: Başörtüsü yasağı hukuksuzluktur!

Van Hak ve Özgürlükler Platformu tarafından gerçekleştirilen başörtüsüne özgürlük eylemi 135. Haftasına girdi. Bu haftaki eylemde açıklamayı platform adına Umut Işığı Derneği üyesi Erhan Şengül okudu.
Basın açıklamasının tam metni:

VAHÖP olarak 135. başörtüsü eylemimizde öncelikle direnişimizin Antalya cephesini selamlıyoruz. Biliyoruz ki birbirimizi çoğaltarak umudu diri tutacağız ve direnerek zumlu gerileteceğiz. Antalya Kışlahan önünde şu an yapılan Türkiye Başörtü Platformları ortak basın açıklamasına katılan Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, Akyazı ve Van’dan katılan direnişçilere aynı ruh ve iradeyle yanlarında olduğumuzu haykırıyoruz. Nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın zulüm var oldukça bizde var olmaya ve haklarımızı savunmaya devam edeceğiz.

Son süreçte başta İzmir büyük şehir belediyesinin başörtülü vatandaşlara Paso vermemesi ve YSK’nın seçimlerde başörtülülere başörtüsüyle sandık başında çalışma yasağı koyması hukuksuzluğun hala devam ettiğini, başörtüsü mücadelesinin önünde hala büyük engellerin olduğunu hep birlikte görmekte ve yaşamaktayız.

Aylardır havasına girilen mahalli idareler seçim sürecini nihayet geride bıraktık. Öncelikle Mahalli idareler seçiminin tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Ama bir mahalli idareler seçiminde 14 insanımızın yaşamını yetirmesi ve 121 insanımızın yaralanmasını toplumsal zeminimizin olgunluğunu tartışmaya açık bir vakıa olarak değerlendirmekteyiz. Seçim sonuçlarının çok iyi okunup değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Her partinin kendince çıkarılması gereken dersler olduğunu müşahede etmekteyiz.

Ak Partinin temayül yoklamalarını dikkate almayan şahıs merkezli yürüttüğü seçim süreci iflasla noktalanmıştır. Van’da bir bakana, altı milletvekiline ve bir belediyeye sahip olan bir partinin hizmetler noktasında çok iyi bir imtihan vermediği, seçim yenilgisini salt kimlik siyasetine indirgenemeyeceği görülmektedir. TRT-Şeş vb. açılımları Kürt sorununda yeterli görülmediği, Kürt sorununda genel af beklentisini yüksekliği ve DTP’nin seçimlerde aldığı yüksek oy oranında çıkarılması gereken derslerdendir. Belediyenin borç yükünden, Çelik ailesine yönelik iddialara kadar Ak partinin öz eleştirisini yapması gerekmektedir.

DTP cenahında ise seçimi bir ölüm kalım savaşı olarak görmek, şiddet ve tehdit ekseninde bir propaganda sürecini yaşadık. Özellikle seçim arifesinde Halk Fedai İntikam Birlikleri imzasıyla her tarafa dağıtılan bildiride DTP’ye oy verilmemesi halinde can ve mal güvenliğinin tehdit edilmesi, kız kur’an kursuna yönelik tehdit ve sindirme, esnaf ve mahallelerde insanlarımızın psikolojik baskı altında bırakıldıklarını müşahede ettik.

Bu genel çerçevede DTP sempatizanlarının baskı- tehdit ve yıldırma siyasetlerinin demokrasi- barış ve kardeşlik söylemleriyle tezat teşkil ettiğini ve yönetimce de doğal karşılanmasını doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyoruz.

ABD’nin yeni başkanı kirli-beyaz Barack OBAMA’nın Türkiye ziyaretini ABD emperyalizminin restorasyonu olarak değerlendiriyor, çöken Büyük Ortadoğu projesini ihya etmek, Türk İsrail ilişkilerini onarmak, küresel savaşı Pakistan’a kaydırmak, İran’a yönelik ablukayı sıkılaştırmak gibi hedeflere hizmet ettiğinden reddediyoruz

Van Hak ve Özgürlükler Platformu olarak yerel- ulusal ve küresel düzlemde yaşanan her türlü zulme karşı onurlu direnişimizi sürdürme irademizi kararlılıkla ifade ediyoruz.

Platform adına Umut Işığı Derneği üyesi Erhan ŞENGÜL

Van Hak ve Özgürlükler Platformu

Anadolu Gençlik Derneği /Gökkuşağı Derneği / İnsan -Der / Erdem-Der / Memur-Sen/ Mazlum-Der/ İmam Hatip Mez. ve Men. Derneği / Umut Işığı Derneği

 

Bir cevap yazın