Konya: Siz, ayakta alkışlamayı iyi bilirsiniz!

Her Cumartesi Konya’da kayalıpark mevkiinde toplanan Konya inanç özgürlükleri platformu üyeleri gündeme dair önemli açıklamalarda bulundular. Platform adına açıklamayı Musa Kazım Yılmaz yaptı. Yılmaz açıklamasında şöyle dedi:

Açıklamanın tam metni:

Rahman, Rahim Allah’ın adıyla

Ey iman edenler! Sizden olmayanları içli dışlı dost edinmeyin. Onlar size zarar vermekte kusur etmezler. Sizin sıkıntıya düşmenizi isterler. Düşmanlıkları ağızlarından taşmaktadır; gönüllerinde sakladıkları ise daha da büyüktür. Size ayetlerimizi böylece açıklıyoruz. Eğer aklınız kullanacaksanız…
(Al-i İmran suresi 118. ayet)

Sevgili dostlar, değerli basın mensupları;

Sözümüz onlara. Onlar kendilerini iyi bilirler…

Siz, ayakta alkışlamayı iyi bilirsiniz! Daha önce Şimon Peres’i de ayakta alkışlamıştınız.

Siz, çocuklar ve kadınlar öldürülürken susmayı iyi bilirsiniz! Daha önce sahilde oynayan çocuklar öldürülürken de susmuştunuz.

Siz, zalimlerle tokalaşmayı, kucaklaşmayı iyi bilirsiniz! Daha önce de işgalci zalimlerle tokalaşmış, kucaklaşmıştınız.

Siz, manipülasyonu iyi bilirsiniz! Daha önce de topraklarımızı işgal eden zalimlerin kedilerinden, köpeklerinden bahsederek onları şirin göstermeye çalışmıştınız.

Siz, işgalci ve onların yardakçılarını Müslüman göstermeyi iyi bilirsiniz! Daha önceden de İngiliz veliahdı için böyle yapmıştınız.

Siz, uluslar arası siyaseti iç politika malzemesi yapmayı iyi bilirsiniz! Daha önce de güçlü reflekslerinizle (!) bunu çok defa yapmıştınız.

Siz, blöf yapmayı, meydan okumayı iyi bilirsiniz! Daha önce de böyle davranmış, sonra geri adım atmıştınız.
Ve sizler, zalime susmayı, zulme sessiz kalmayı iyi bilirsiniz! Sahte vaatler, medyatik görüntüler, aldatmak için kurulmuş şirin cümlelere kanmayı iyi bilirsiniz! Daha önce de altıncı filoyu karşılamış, tepki gösterenleri taşlamıştınız.

Siz, ehven-i şeri, kötünün iyisini seçmeyi iyi bilirsiniz! Daha önceden de bloklar arasından tercih yapmış, siyasetçileri, dünya görüşlerini bu bakış açısıyla seçmiştiniz. Gördüğümüz zararları, baskı ve zulümleri böylece içselleştirmiş, erdemli insanların tepkilerine de mani olmuştunuz.

Siz, tevil etmeyi iyi bilirsiniz! Açıkça insanlığın ve Müslümanların aleyhine olan girişimleri, davranışları, örtücü, gizleyici, aldatıcı sloganların etki gücüyle tevil edip; işgalleri, soykırımları, katliamları ve bunların faillerini, tevillerinizle adaletçi, eşitlikçi ve ıslah ediciler diye sunmuştunuz. Eli kanlı görüntülerinin kızıllığını, bizlere gül sunuyorlar diye takdim etmiştiniz.

Siz, tiyatro oynamayı iyi bilirsiniz! Üç maymunları oynamak yaşam biçiminiz haline gelmiştir. Gerçekler, apaşikar ortadayken gözlerinizi kapatmış, körlüğü tercih etmişsiniz. Size hakikati haykıranlar karşısında kulaklarınıza tıkaçlar tıkayıp, sağırlaşmışsınız. Bildiğiniz doğruları, söylemenize siyasetiniz mani olunca, dilsizleşiveriyorsunuz. Siz tiyatro oynamayı iyi bilirsiniz…

Siz, reel politik, siyasal gerçekler ve konjonktürün arkasına sığınmayı iyi bilirsiniz! Rüzgârın estiği yönden, sürekli batıya gitmeye çalışırsınız. Pusulanızın ibresi, sürekli batıyı işaret eder. Her yönün, batı olduğuna inanırsınız. Üç yüz yıldır, hep böyle davrandınız.

Siz kardeşlik, dostluk, teberri ve velayet kavramlarının sosyolojik birer ifade olduğunu, sadece sözlüklerde bulunduğunu zanneder, kardeşlerinize, dostlarınıza, sırtınızı dönüp, onlardan teberri edip, düşmanlarınıza velayet mi sunuyorsunuz? Siz dostlukları garanti diye, dostlarınızı terk edip, düşmanlıklarından emin olmak için, düşmanlarınız dost mu ediniyorsunuz? Böyle yapmakla, düşmanlarınızı dost edemezsiniz fakat dostlarınızı düşmanlarınız kılabilirsiniz.
Ve siz tarihin, insanlığın ve adl-i ilahinin önünde mahkeme olunacaksınız…

Hak ve özgürlüklerin ihlal edilmediği, adaletin tesis edildiği, zulmün olmadığı ve fitnenin yok olduğu bir dünyada yaşama umudu ile. 84. Haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere. Hepinizi Allah’a emanet ederiz.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

Bir cevap yazın