Van: Başörtüsü haksızlığı tüm insanlığa karşıdır

Van Hak ve Özgürlükler Platformu “Hak ihlallerine, özellikle de hala çözüm bulunamayan başörtüsü sorununa dikkat çekmek için” 136. kez meydanlardaydı. Açıklamayı, platform adına Memur-Sen İl Temsilciliği’nden Turan Demiradam yaptı. Basın açıklamasının tam metni:

Bir kişiye yapılan haksızlık tüm insanlığa yapılmış gibidir

Sayın Basın Mensupları

Hak ihlallerine, özellikle de hala çözüm bulamayan başörtüsü sorununa dikkat çekmek için 136. kez meydanlardayız.

ABD başkanı Barak Hüseyin OBAMA’nın estirdiği barış ve özgürlük havasının reel ve devamlı hale gelmesi dileğimizdir. Söylenenler lafta kalmamalı ve ABD ile Avrupa, kendi ülkeleri dışında da barış ve özgürlüğün var olması için çaba sarf etmelidirler. Bu çaba kendi ülkeleri açısından da bir zorunluluktur. Kendileri dışındaki dünyanın kaos ve savaş içinde olması, oralarda insan haklarının ihlal edilmesi, özgürlüklerin askıya alınması eninde sonunda gelişmiş ülkeleri de rahatsız etmektedir. Kendi ülkelerinde rahat ve huzurlu olmaları, başkalarının da huzur ve güven içinde olmasına bağlıdır. Aksi taktirde ateş bütün dünyayı beraber sarmaktadır. Dünyanın herhangi bir köşesindeki her hangi bir hak ihlali bu nedenle hepimizi ilgilendirmektedir.

İnanıyoruz ki, gelişmiş olan ülkeler, gelişmekte olan ülkeleri sömürmeden, aşağılamadan, dünya sorunlarına ortak çözümler konusunda üzerine düşeni yaparsa, ne kriz kalır ne de savaş. Ekonomik kriz ve savaş, açgözlülükten ve kendileri dışındakileri insan yerine koymamaktan kaynaklanmaktadır. Ümit ediyoruz ki, Obama’nın başlattığı olumlu rüzgâr, dünyanın ve insanlığın yeni bir dönemi başlatmasını sağlar ve dünyada kan ve gözyaşı sona erer. Bu barış ve özgürlük atmosferinin dünyada ve ülkemizde egemen olmasını, hak ihlallerinin sona ermesine vesile teşkil etmesini dileriz.

Yerel seçimleri geride bıraktık. Vatandaş üzerine düşeni yerine getirdi. Şimdi sıra seçilenlerdedir. Kamuoyunun iradesine saygı duymak birlikte yaşamanın ve demokrasinin gereğidir. Seçilenler görev sorumluluğunun bilincinde olarak, oy veren vermeyen herkese hizmet etmeyi insani ve uygar bir yükümlülük olarak görmelidir. Hak ve Özgürlükler Platformu olarak, yetkiyi milletten alanların millete hizmet etmeyi şiar edinmelerini bekliyoruz.

Seçimi geride bıraktığımıza göre TBMM’nin asli fonksiyonu olan yasamayı gündemine almasını ve yeni bir Sivil Anayasa için gereken çalışmaları biran önce yerine getirmesini beklemekteyiz. Artık bundan sonra hiçbir gerekçenin ardına sığınmadan Sivil Anayasa çalışmalarının ertelenmemesi ve bir an önce başlatılması konusunda yetkilileri bir kez daha göreve davet ediyoruz.

Bütün dünyada özgürlük ve demokrasi rüzgârı eserken ülkemizde hala giyiminden dolayı insanların dışlanması anlaşılmaz, mantıksız ve gerekçesi açıklanamayan bir zulümdür. Uygar dünyada insanların dilinden, dininden, etnik kökeninden, yaşam tarzından ve giyimlerinden dolayı dışlanması, hor görülmesi, ayrımcılığa tabi tutulması düşünülemez. Yöneticiler, yönettikleri insanların farklılıklarını zenginlik olarak görerek, onların haklarını gözeterek, özgürlüklerini koruyarak, mutlu ve huzurlu yaşamalarını temin etmelidirler. Bu bilince sahip olan yöneticiler başörtüsünü de bir özgürlük hakkı olarak tanımalı, başörtüsüne özgürlüğü, çağdaşlığın ve medeni olmanın temel kıstaslarından biri olarak görmelidir. Üniversitelerimiz de kılık kıyafetle uğraşmadan, enerjilerini daha asli konulara harcamalı, öğrencisinin kılık kıyafeti ile uğraşıyormuş gibi bir komediden ivedilikle uzaklaşmalıdır. Yoksa tarih karşısında bu ayıbından dolayı mahkûm edilecektir. Ayrıca Kur’an Kurslarına gitmek isteyen çocuklarımız için öne sürülen 12 yaş dayatması ile meslek lisesi mezunlarına uygulanan katsayı adaletsizliğine son verilmesi için TBMM ve YÖK’ü bir kez daha göreve davet ediyoruz.

Turan DEMİRADAM
Memur-Sen İl Temsilciliği

VAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PLATFORMU BİLEŞENLERİ

Anadolu Gençlik Derneği, Gökkuşağı Derneği, İnsan-Der, Mazlum-Der, Memur-Sen, Umut Işığı Derneği, Erdem-Der, Van İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği

 

Bir cevap yazın