Ilımlı Kemalizm de diyebiliriz

Taraf Gazetesi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un konuşmasındaki satır aralarını okuyup “ılımlı vesayet” anlamı çıkarmış ve manşete taşımış. Yani Türkiye’de askeri vesayet bundan önce olduğu gibi devam edecek ama daha ince yöntem ve tekniklerle… Herhalde bugüne kadar Ilımlı İslam ve Ilımlı Kemalizm arasında gidip gelen model ortaklığın Kemalist kıvamı biraz daha ağır basmış bulunduğu iddia edilebilir. Bunda Obama yönetiminin de payı olabilir. Malum, Orgeneral Başbuğ da sık sık ABD Başkanı’nın konuşmasına atıf yapıp durdu, demek ki “laiklik” vurgusundan memnun kalmış. Ayrıca eski ABD yönetiminde olduğu gibi Obama ve daha önce gelen Hilary Clinton, “Ilımlı İslam” lafzını dahi almadı; bunu da bir kenara not edelim… Peki Ilımlı Kemalizm ne ola? Aslında bugüne kadarki geleneksel darbeci anlayışın yerine, küresel sermayenin yeni dünya düzenine daha uygun ılıman bir hâkimiyet anlayışı. Hâkimiyet yine askerde kalsın, belki buna bazı kayıtlar düşülebilsin. Örneğin Kürt meselesinde de ilk sinyaller verilmiş gibi, ama uygulamayı görmek lazım…

İslam’a yer yok tabi…
Herhalde askerin İslam’ın ılımlı versiyonundan dahi ürkmesi, kendisini ideolojisinden taviz vermek zorunda bıraktı. Askeri vesayetini sürdürebilmek için küresel sistemin egemenlerin taleplerine uyum mesajları veren bu yeni anlayış, halkın İslami hassasiyetlerine ve taleplerine karşı tavizsiz tutumunu sürdüreceğe benziyor. Demek ki laik düzene uygun bir Kürt kimliği tanınabilir ama laiklikle kan uyuşmazlığına sahip olan İslami kimlik asla tanımlanamaz. Asker bu konudaki imajını bildiği için suçu bazı cemaatlere atsa da, aslında bu sonuca baskıcı ve yasakçı politikaların yol açtığı unutulmamalı. Lakin bu mesele askeri zihniyet tarafından hâlâ anlaşılmamış gibi duruyor. Bu da demek ki, önümüzdeki süreç, Türkiye’de askeri vesayetin sürmesinde “Kürt meselesi”nin çözümsüzlüğünden ziyade “başörtüsü meselesi”nin çözümsüzlüğü rol oynayabilir. Bu aşamada “özel” üniversitelerle sınırlı bir çözüm önerisi getirilerek de tablo iyice içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Bakalım ihtimaller ne şekilde gerçeğe dönüşecek?

Platform Haber

Bir cevap yazın