Akyazı: Başörtüsü direnişine destekle sorumluyuz

Akyazı Başörtüsüne Özgürlük Platformu’nun düzenlemiş olduğu başörtüsüne özgürlük eylemi 115. haftasına girdi. Platform adına basın açıklamasını Burhan Çimşit okudu.

Basın açıklamasının tam metni:

Başörtüsü yasağı devam ediyor duyuyor musunuz? Mağdurların acılarını hissediyor musunuz? Sırmalı köşklerinizde rahat edebiliyor musunuz?

Laiklik elden gidiyor, irtica geliyor diye havayı kirletenler kamusal yalanlarla inançlı insanlara zulmederek abad olacaklarını zannediyorlardı. Zira hesaba katmadıkları bir şey vardı yaratıcı olan Allah (C.C) mazlumun, masumun, yetimin hakkını gasp edenleri daha dünyada iken ne kadar aşağılık olduklarını gösterecekti.

Başörtüsü mağdurlarının direnişlerine destek vermek insan ve ümmet-i Muhammed olarak hepimizin görevi olduğuna inanıyoruz. Halkının yüzde doksan dokuzu Müslüman olan ülkemizde sivil ve askeri bürokrasi toplumu kendi anlayışlarına göre biçimlendirmeden vazgeçmelidirler. Dini ve etnik baskılar ancak insanlarımıza acı çektirmekte ve ötekileştirmektedir. Toplumsal mutabakat ancak Totaliter ve militarist zihniyetten kurtulmakla mümkün olur.

Akyazı başörtüsüne özgürlük platformu olarak iktidara sesleniyoruz. Darbe yasalarından sivil yasalara geçmek için zaman kaybedilmemelidir. Sivil yasalar hazırlanırken AB’nin yönlendirmesi veya talimatına ihtiyacın olmadığı vurgulanmalıdır. Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engeller tamamen yok edilmeli, adalet ve özgürlük kavramları ilke haline getirilmeli, darbeciler yargılanabilmeli, bu topraklar üzerinde yaşayan tüm insanları mutlu edecek sivil yasalar biran evvel hazırlanıp uygulamaya koyulmalıdır.

Tüm insanlığın mutlu ve huzurlu günler içersinde olması temennisiyle gelecek hafta cumartesi saat 12.30 da buluşmak üzere Allah’ a emanet olun.

Bir cevap yazın