Müslüman kimlikli STK’lar ne yapıyor?

Akif Emre, anayasa tartışmalarıyla ilgili çarpıcı bir soruyu gündeme getirdi. Darbecilere sivillerin yaptığı kışkırtıcı çağrıları hatırlatan Emre, bu bağlamda Türkiye’de sivil olmanın tek başına darbeciliğe karşı olmak anlamına gelmediğini ifade etti. Emre’nin sorduğu can alıcı soru ise şuydu: “Toplumun değerleriyle topluma nizam verecek metinler arasında en azından bir ahenk olmadığı sürece yapılacak değişiklikler statükoyu tahkim etmekten başka nasıl bir netice doğurabilir?” Akif Emre, din meselesinde ise şunları yazdı: “Türkiye’de din-toplum, din-siyaset ilişkisinin bir çırpıda formüle edilecek, çözümlenecek bir mesele olmadığı ortada. Hele toplumun değerlerine folklorik bir anlam yükleyerek saygı duyulması gibi gayrı ciddi tutumlara sahip sivil inisiyatifler askerden farklı bir açılım getirebilir mi? Bütün bu tartışmalarla yüzleşme cesareti göstermeden sivil anayasa taleplerinin varacağı nokta, asker postalına karşılık liberal postalla ezmeye kapı aralamak demektir… Meselenin özü, bu topraklarda nasıl bir millet tanımıyla ve hangi değerleri referans alarak varlığımızı sürdüreceğimizdir. Askeri darbe ortamlarının ve onun sürdürücüsü sivil yapılanmaların baskısı karşısında asıl meseleyi unutarak sahnedeki aktörlerle hesaplaşmaya indirgenmiş bir değişim talebi, zamanla aslın yerini dekorun almasına dönüştü… Toplum tasavvurunun sekülerleştiği, taleplerin buna göre şekillendiği bir süreç söz konusu. İslami hassasiyetler adına talepte bulunanların Fransız jakobenizminin laikçiliğine karşı hayatın tüm alanlarını kuşatan, birey ve toplumun tüm davranış kodlarını sekülerleştiren anglo-sakson modeli önerir hale gelmeleri; her değeri piyasa metaı olarak gören liberal vurdumduymazlık karşısında şaşkınlaşılması, bireysel ve toplumsal ilişkilerde hadislerden önce Kopenhag kriterlerini hatırlar duruma düşüş üzerinde düşünmek zorundayız.

Müslüman kimlikli STK’lar neyi değiştirecek?

AB kriterlerinin aile anlaşmazlıkları için bile belirleyici olarak Müslüman kimlikli sivil toplum kuruluşlarınca öne çıkarıldığını, Müslüman ahlakının ve ilişki biçimlerinin neyi gerektirdiğini değil AB standartlarına göre davranış kriterlerini yaygınlaştırmaya çalışan sözcülerin neyi değiştirmek istediğini, yerine neyi ikame etmek istediğini sorgulasak daha isabetli olacak. İnsan hakları tanımından, özgürlük tanımına uzanan pek çok konuda referans olarak hangi kriterlerin değerler dünyamızı işgal ettiği üzerinde kafa yormanın zamanı geçmek üzere.

Sivil olmak tek başına erdem değil, içini nasıl doldurduğumuz önemli.

Akif Emre, Yeni Şafak

One thought on “Müslüman kimlikli STK’lar ne yapıyor?

  • meselenin özüne ilişkin , yetkin ve cesur bir yorum.
    Akif Emre müslüman kamuoyunun namuslu birkaç entellektüelinden biri…

Bir cevap yazın