DİSK’e göre başörtüsü yasağı spesifik bir konuymuş

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)’in 12 kişilik “Uzmanlar Kurulu” tarafından hazırlanan “özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik ve sosyal bir anayasa için temel ilkeler raporu” Meclis’in ve kamuoyunun dikkatine sunuldu. Toplantıda konuşan Çelebi, Genel Başkanı Süleyman Çelebi, yeni anayasanın toplumun bütün kesimlerini kapsayan, çoğulcu ve şeffaf bir süreçte hazırlanması uyarısında bulundu. Hazırlanacak yeni anayasanın, evrensel olarak kabul edilmiş insan haklarını ve uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınmış bireysel hakları çekincesiz içermesi gerektiğini vurgulayan Çelebi, “Anayasada sadece demokratik hak ve özgürlükler değil, ekonomik ve sosyal haklar da güvence altına alınmalı, yurttaşların temel ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi devletin anayasal sorumluluğu olmalıdır.” dedi. Rapor hakkında bilgi veren Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da anayasanın bir başlangıç ve temel ilkelerden oluşması, evrensel kurulları yansıtması gerektiği görüşünü benimsediklerini, “Biz Anadolu uygarlıklarının mirasçısı ve Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma ereğinde birleşmiş bir Türkiye Cumhuriyeti erkek ve kadın yurttaşları olarak” biçiminde bir cümle ile de evrensellik açılımını yansıtmayı denediklerini kaydetti. Bu açıklama, DİSK’in de anayasanın başlangıç ve temel ilkelerindeki açılımın Kemalist ideolojinin müsaade edeceği sınırlarda olduğuna işaret ediyordu.

“O kadar spesifik konulara girilmedi”

Bir gazetecinin “laiklik ve başörtüsü hakkında raporda neler yer alıyor?” şeklindeki sorusuna Kaboğlu, “Anayasayı kurulumuz laik bir metin olarak aldı. Anayasa dünyevi bir metindir ama aynı zamanda din özgürlüğünü güvenceleyen bir özelliğe sahiptir. Bütün dinlere eşit davranan bir devlet anlayışı. Baş örtüsünü anayasada ayrı bir şekilde düzenlemek değil, genel anlamda laikliğin güvenceleri ve eğitimin yeniden düzenlenmesi konusunda ayrıntılı bir biçimde irdelendi ama o kadar spesifik konulara girilmedi” karşılığını verdi. Görüldüğü gibi net bir yanıt vermeyen Kaboğlu, temel bir meselenin “spesifik” yani özel bir konu olduğunu iddia etti. Sorunun asıl muhataplarınca yeterince sahiplenilmediği bir süreçte, DİSK’in bu sorunla yüzleşmekten kaçınması şaşırtıcı değil. Nedense “özgürlükçü” açılımların başörtüsü yasağına geldiğinde durduğu anlaşılıyor.

Platform Haber

Bir cevap yazın