Çarşaflı kadını kovan hakime protesto edildi

MAZLUMDER İstanbul Şubesi Boşanma davası için gittiği Fatih Adliyesi’nde mahkeme salonundan çarşaflı olduğu gerekçesiyle Hâkim Ayla Kara tarafından “Atatürk ilke ve kanunlarına göre seni böyle kabul edemem, yargılama başlayamaz” diyerek kovulan ve kendisine hakaret edilen Naciye Sönmez için Fatih Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı MAZLUMDER İstanbul Şube Müdürü Mehmet Gümüş okudu.

Açıklamanın tam metni:

Geçtiğimiz hafta basına yansıdığı üzere, Fatih Adliyesinde duruşması olan çarşaflı bir kadın, boşandığı kocası aleyhine açtığı davanın duruşmasında, İcra Ceza Hâkimi tarafından uyarılmış ve bu kadından çarşafını çıkartması istenmiştir.

Söz konusu hâkimin, çarşafın tamamının çıkartılması noktasında ısrarcı davrandığı, “Atatürk ilke ve kanunlarına göre seni böyle kabul edemem, yargılama başlayamaz ve “Sizin Allah’ınız ve Allah’ınızın kanunları burada geçmez” diye bağırdığı iddia edilmiş ve hâkim tarafından herhangi bir düzeltmede bulunulmamıştır. Ayrıca çarşaflı bayan dışarı çıkarak “Bu rezalete şahit olun.” diye bağırınca Hâkimin, “Terbiyesiz, ahlaksız, ukala.” diyerek hakaret ettiği ifade edilmiştir.

Söz konusu ifadeler her şeyden önce temel insani ilkelere, hukukun genel kaidelerine, evrensel insan hakları ilkeleri ile anayasa ve kanunlara aykırıdır. Ceza kanunu anlamında suç olarak nitelenebilecek bu tavır ve sözlerin bir hâkim tarafından söylenmiş olması ise manidardır. İnsanlara hukuk dağıtma iddiası güden bir hâkimin çarşaflı bir bayana bu kadar ayrımcı bir tutumla ve kışkırtıcı bir şekilde meydan okuması kabul edilebilir değildir.

Bu hareket ve sözler ceza kanununda tanımlanan; ayrımcılık, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme, görevi kötüye kullanma… gibi suç tanımları içerisinde zikredilebilecek nitelikte olup söz konusu hakimin bir an önce istifa etmesi gerekmektedir. Aksi halde Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumların harekete geçmesi bir zorunluluktur.

Atatürk ilke ve kanunlarını, Allah ve kanunlarıyla kıyaslamaya çalışarak büyük çoğunluğu Müslüman olan bu ülkede insanları kışkırtmak iyi niyetle bağdaşır bir tavır değildir. Bu olayla birlikte bir kez daha anlaşılmıştır ki söz konusu yasak, bir takım insanların kişisel ve ideolojik görüşleri çerçevesinde şekilden şekle bürünmekte hayatın her alanında insanların önüne engel olarak çıkartılmaktadır.

Bu yasağın başladığı yıllarda darbeci generallerden brifing alan bir gelenek bugün karşımıza yasakçı bir zihniyet olarak çıkmaktadır. Buna dur demek her şeyden önce hak ve özgürlük mücadelesinin gereğidir.

MAZLUMDER İstanbul Şubesi

 

Bir cevap yazın