Akyazı: AYM Meclis’i vesayet altına aldı!

Akyazı Başörtüsüne Özgürlük Platformu 122. başörtüsüne özgürlük eylemini yaparken, platform adına basın açıklaması Mahmut Alemdar okudu.

Basın açıklamasının tam metni:

Bundan tam 1 yıl önce 5 Haziran 2008 günü Anayasa Mahkemesi, ‘Anayasa’da başörtüsü değişikliği’ olarak bilinen yasa değişikliklerini iptal etti. Değişikliği iptal edilen maddelerde başörtüsü kelimesi dahi geçmiyordu. Başörtülü vatandaşların da tüm vatandaşlar gibi devlet karşısında eşit muamele görmesini sağlayacak değişiklik, lâikliğe aykırı bulunarak iptal edildi. Anayasa Mahkemesi, lâikliği kendince yorumladı. Anayasa Mahkemesi, yetkisini aşarak TBMM’nin kendi iradesi ile yeni ve sivil bir Anayasa yapmanın önüne dikilmiş oldu. Yeni bir Anayasa gerekiyorsa, onu da darbeciler yapar zihniyeti tazelendi. Türkiye Cumhuriyeti temel ilkelerinden biri olan ‘hâkimiyet kayıtsız-şartsız milletindir’ ilkesinin kâğıt üzerinde dahi işlemediği ortaya kondu.

5 Haziran 2008’in öncesinde başörtüsünü yasaklayan yazılı hiçbir kanun maddesi, Anayasa maddesi, TCK’da herhangi bir madde, YÖK Kanunu’nda herhangi bir madde bulunmamaktaydı, hâlâ da yok. 5 Haziran 2008 öncesinde Anayasa’nın 13. maddesi “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın ancak kanunla sınırlanabilir” diyordu, hâlâ da öyle diyor. 5 Haziran 2008 öncesinde başörtüsü yasağı yazılı hiçbir kanuna dayanmadan adeta sözel bir anlaşma ile devlet dairelerinde ve tüm eğitim kurumlarında uygulanıyordu, hâlâ da uygulamaya devam ediliyor. 5 Haziran 2008 öncesinde hiçbir kanun ya da Anayasa maddesine dayanmadan başlarını örten kadınların en temel hakkı olan eğitim, çalışma ve devlet hizmetlerine erişimde eşit muamele görme hakkı ihlâl ediliyordu, hâlâ da ihlâl ediliyor.

Karardan sonra yasağın uygulanması için her yol mubah hale geldi. Anayasa Mahkemesi TBMM’yi vesayet altına almış oldu, atanmışlar seçilmişlere bir defa daha galebe çaldı. Yasa yapan bir Anayasa Mahkemesi, yapılan yasayı uygulayan bir millet meclisi oldu. Artık kâğıt üzerinde dahi hâkimiyetin kayıtsız-şartsız millete ait olmadığı, yargı eliyle ilan edilmiş oldu. Bu ülkede devlet önünde tüm T.C. vatandaşların eşit olmadığı en yüksek yargı organı tarafından onaylanmış oldu. 5 Haziran 2008 öncesinde Türkiye’de hak mücadelesi veren kitleler TBMM’ye gönderdikleri temsilcileri ile sorunlarına çözüm bulacaklarını düşünüyorlardı. 5 Haziran 2008’den sonra Anayasa Mahkemesi’nin onayı olmaksızın Orman Kanunlarıyla ilgili bir düzenleme yapabilmenin dahi mümkün olmadığı ortaya çıkmış oldu. Toplumun yüzde 70’inin üzerinde hemfikir olduğu bir konuda bile son kararın 11 yargıcın elinde olduğunu öğrenmiş olduk.

Anayasa Mahkemesini hukukun temel ilkelerine aykırı kararının yıldönümünde bir kez daha protesto ediyor ve başörtüsü mücadelemizi sürdürmeye kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

 

Bir cevap yazın