ÖSS’de ayrımcılığa hayır!

Mazlumder Ankara Şubesi üyeleri ÖSYM Önünde “ÖSS’de ayrımcılığıa hayır!” eylemi düzenledi. Özgür Eğitim-Sen üyelerinin de destek verdiği açıklamayı şube başkanı Üstün Bol okudu.

Basın açıklamasının tam metni:

Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) bu yıl son kez gerçekleştirilecektir. Ancak; Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)’nın son kez gerçekleştirilecek olması eğitim sistemimizdeki çarpıklıkların son bulması anlamına gelmemektedir.

İlköğretimden itibaren yarış atları gibi koşturulan çocuklarımız, ÖSS sınavı ile sonu gelmeyecek olan bir başka yarışa sokulmaktadır. Karşısındaki herkesi rakip olarak gören yenmesi, geçmesi gereken bir engel olarak algılayan genç beyinler ömür boyu sürecek bir travmanın mahkûmu olarak yetiştirilmektedir.

Varlığı tartışılması gereken Milli Eğitim sistemi tüm bunlar yetmezmiş gibi gençlerimizi dershane tröstlerinin insafına terk etmektedir. Dershane sektörü ülkenin eğitim politikasını belirlerken aynı zamanda devlet okullarında eğitim kalitesinin düşmesinin en önemli faktörüdür.

Dershane sistemi ile ücretsiz olması gereken eğitim hakkı paralı hale getirilmekte, eğitim de tüm diğer değerler gibi kapitalizme kurban edilmektedir. Dershane sistemi paralı eğitime geçiş sürecidir ve devlet, eğitimi paralı’ya ihale ederek sorumluluklarından kurtulamaz.

Sistematik problemlerinin yanısıra bu sınavda bundan öncekilerde olduğu gibi eşitsizlik temeli üzerine kuruludur. Katsayı uygulaması ile ideolojik sapkınlık gösteren kamu otoritesi öğrencilerinin bir kısmının hakkını yıllardır gasp etmektedir.

Öğrencilerin geleceklerinin üç saatlik bir sınava bağlanması yetmezmiş gibi bu üç saatlik sınavda tehdit! olarak algılanan kimi öğrencilerin haklarının bunca fütursuzca çiğnenmesi kabul edilemez.

Buda yetmezmiş gibi hangi nedenle olursa olsun başını örten öğrencilerin sınava alınmayacak olması bir başka ayrımcılık örneğidir. ÖSYM başkanı “sınava başı açık olarak girileceğine” dair hükmü hangi anayasal düzenlemeden aldığını açıklamak zorundadır.

Herhangi bir anayasal düzenleme olmadan, münferit mahkeme kararlarından yola çıkarak genele yönelik yasaklar ihdas eden kamu otoritesi birkaç yüzyıl geride kalmıştır.

Herhangi bir yasal düzenleme olmaksızın kılık kıyafetleri nedeniyle sınava girişleri engellenen veya başörtülerini açmaya zorlanan öğrenciler bina sorumlusu, salon başkanı ve gözetmenler hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunabilirler. Bu durumdaki bireylerin izlemesi gereken yol haritası sınavdan birkaç gün önce internet sayfamızda yayınlanacak ve sınav günü Mazlumder şubeleri hukuki yardım sağlamak amacıyla açık bulunacaktır.

ÖSYM’yi ve tüm ilgili kurumları yurttaşları arasında ayrımcılığa neden olan bu tür bağnaz yaklaşımlardan uzak durmaya ve özgür ve parasız eğitimin önündeki engelleri kaldırmaya davet ediyoruz.

Üstün BOL
MAZLUMDER Ankara Şube Başkanı

 

Bir cevap yazın