Tektipleştirici ve farklılıkları yok sayan “Andımız !” Kaldırılmalıdır

Mazlumder Diyarbakır şubesi yönetim kurulu üyesi Av.Müzeyyen Boylu, ilköğretim okullarında her sabah okutulan “Öğrenci Andı”NDIMIZ ın insan hakların aykırı beyanlar içermesi nedeniyle kaldırılması talebiyle aşağıdaki basın açıklamasını yapmıştır.

TEKTİPLEŞTİRİCİ VE FARKLILIKLARI YOK SAYAN “ANDIMIZ !” KALDIRILMALIDIR

2008 -2009 eğitim yılını bugün geride bırakıyoruz. 2009 – 2010 eğitim öğretim yılında; ideolojik devletin ideolojik eğitimi yerini, farklılıkları zenginlik olarak gören özgürlükçü bir uygulamaya bırakmasını istiyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti, Türk etnik kimliğiyle beraber, otuzu aşkın diğer etnik kimlikleri barındıran, çok kimlikli bir mozaiktir.

İlköğretimde her gün okutulan “Andımız” da; “Türküm” ile başlayan ve “varlığım Türk varlığına armağan olsun”, “Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.”, ” ve son olarak “Ne mutlu Türküm diyene” ifadeleri, Türkiye Cumhuriyetinin mozaik yapısına uymamaktadır. Bu ifadeler “Türk” ırkını esas alan, Türkiye’deki diğer etnik kimliği görmezden gelen hatta asimile sonucu doğurabilecek ifadeler olmakla birlikte ideolojik devlet algısını küçücük çocuklara dayatan beyanlardır.

Çocuklarımız Ne Türklüğe nede başka bir ırka varlıklarını armağan etme andını içmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımız küçük yaşlardan itibaren bir ideolojinin kalıplarına sıkıştırılan insanlar olmaktan çıkarılmalıdır.

Burada aramızda bulunan öğrenci velileri yeni eğitim öğretim döneminde Andımızın kaldırılmasını içerir dilekçelerini Milli eğitim müdürlüğüne verecekler. Andımız’dan rahatsız olan bireylerin de, Andımızın kaldırılması yönündeki çalışmalara destek vermesi hususunu hatırlatırız.

MAZLUMDER ;

-Türkiye’deki tüm etnik ve diğer kimliklerin özgürce var olma, farklı ırkların ve ideolojilerin kendilerine dayatılmadığı özgür bir ortamda yaşama hakkını bildirir.

-Tek tipleştirici ve farklılıkları yok sayarak ideolojik nitelik taşıyan “Andımız!”ın yeni eğitim öğretim yılında kaldırılmasını Milli Eğitim bakanlığından istemekteyiz.

Ne mutlu özgür bireylere

Ne mutlu özgür bireyler yetiştirenlere…

MAZLUMDER Diyarbakır şubesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Müzeyyen BOYLU

Bir cevap yazın