Konya: Mağdurlar da yasakçı oluyor

Konya İnanç Özgürlükleri Platformu, 92. basın açıklamasını her zaman ki gibi Kayalıpark meydanında gerçekleştirdi. Basın açıklamasını Platform adına HEDA-DER başkanı Muammer Durmaz okudu. Durmaz, kesintisiz 8 yıl uygulamasının çarpıklığına ve bunun gençlik üzerinde oluşturduğu trajik sonuçlarına değindi.

Basın açıklamasının tam metni:

Rahman, Rahim, Allah’ın adıyla

İnsanların kendi elleriyle işledikleri yüzünden, karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Belki vazgeçerler diye yaptıklarından bir kısmını biz onlara tattırırız. De ki: Yeryüzünde gezin de öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu Allah’a ortaklar koşuyordu. (Rum Suresi 41-42. Ayetler)

Sevgili dostlar, değerli basın mensupları;

Eğitim-öğretimin sona erdiği sınavların yoğun bir şekilde yapıldığı bir haftaya girmekteyiz. Milyonlarca genç insanı, onların ailelerini ve yakın çevrelerini ilgilendiren olayların gerçekleşeceği bu hafta; yine hak ihlalleri, yine baskılar ve yine dayatmalarla dopdolu bir şekilde geçiyor. İdeolojik bir eğitim anlayışının dayatıldığı ülkemizde, pozitivist ve rasyonalist bilim anlayışı, dogmatik bir ideoloji haline gelmiş, resmi ideolojinin dayatmalarıyla birlikte içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Bu keşmekeşe yönelik tenkitleri yapma cesareti gösteren kişiler baskı altına alınmakta, kurum ve kuruluşlar kapatılmakla tehdit edilip, kapatma davaları açılmaktadır.

Bu eğitim-öğretim modelinin şartlarında yetişmekte olan yeni nesil, bir cinnet hali yaşamakta, uyuşturucu kullanma yaşı tek haneli yaşlara inmekte alkol kullanımı ise neredeyse tavan yapmaktadır. İlköğretim çağındaki çocuklar, kendi yaşıtlarınca cinsel tacizlere uğramakta, yine bu yaştaki çocuklar cinayet işleyip, kendi öz annelerini bile öldürebilmektedirler. İdeolojik bir dayatma ve inanan kesimlere baskı yapmak için üretilen kesintisiz eğitim, annelerini bile kesen çocuklar üretmektedir.

Farklı yaş gruplarını aynı mekânlarda eğitmek çabası bu farklı yaş gruplarının aralarındaki sorunları büyütecek ve birbirlerine verecekleri zararları arttıracak ve çeşitlendirecektir. Önümüzdeki yıllarda mecburi anaokulu uygulamasıyla beş yaşındaki çocuklar, bu suç üretim merkezleri haline dönüşen yapılara gönderilecektir. Daha büyük facialar yaşanmadan, temel dayanağı ideolojik baskı ve dini eğitime darbe vurmak olan kesintisiz eğitimden bir an önce vazgeçilmelidir. İdeolojik dayatmalara son verilmelidir.

ÖSS’deki kat sayı adaletsizliği de yine bu ideolojik dayatmanın bir sonucudur. Dini eğitime kısıtlamalar getirmek ve ideolojik dayatmayı toplumun büyük kesimlerine hâkim kılmak için uygulanan yollardan birisi olan bu kat sayı uygulaması toplum kesimleri arasında uçurumlar oluşturmaktadır. Bu uygulamanın hiçbir hukuki ve geçerli dayanağı da yoktur. Okullarda zulmün zirvesi haline gelen başörtüsü yasağı inatla uygulanmaya devam ederken, bu yasağın imtihanlarda da uygulanması, yasakçı zihniyetin ulaştığı münkirliğin seviyesini göstermektedir.

Baskı ve zulümle mücadele edeceğini söyleyerek iktidara gelenlerin, bu problemler karşısında hiçbir şey yapmıyor olması onları da yasakçılar konumuna getirmektedir. Almış oldukları oylar, onları içine düşmekte oldukları bu kötü durumdan kurtaramayacak, ellerini de temizleyemeyecektir. Problemi çözmek maksadıyla bile olsa, zulmün uygulayıcısı olmak, sizleri zalimlerden olma durumuna getirmeyecek mi?

A.B Parlamentosu’na seçilen Mahinur Özdemir’in başörtüsüyle orada bulunabilmesi buna rağmen batıcı aydınların(!) sessiz kalmaları onların hem batıya dönük yüzlerinde hem ülkemizdeki görüntülerinde bir helvadan putlarını yiyen putperest görüntüsü oluşmaktadır. Merve kavakçı için ”dışarı! dışarı!” tempoları tutanların, inancımıza, kültürümüze, toplumumuza ne kadar yabancı oldukları bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Çözüm her zaman hak ve haklının yanında olup, karalı bir şekilde özgürlükler mücadelesi vermektedir. Hakkın yanında olmayan, batılın hayat bulmasının sebeplerinden biri olduğunu bilmelidir.

Hak ve özgürlüklerin ihlal edilmediği, adaletin tesis edildiği, zulmün olmadığı ve fitnenin yok olduğu bir dünyada yaşama umudu ile hepinizi 93. Haftada direnişimizin kalbi Kayalıpark’ta aynı saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

 

Bir cevap yazın