Kocaeli: Başörtüsü meselesi bir kenara itiliyor

Kocaeli İnanç Özgürlüğü Platformu, “Başörtüsüne Özgürlük Eylemleri” 219. haftası basın açıklamasıyla devam etti. Mazlum-Der Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sezer Çorman tarafından okunan basın açıklamasında “Avrupa Birliği Uyum sürecinde, hükümetçe her fırsatta dile getirilen insan hakları söylemi,herhalde başörtü meselesi bir tarafa atılarak veya attırılarak kamuoyuna açıklanıyor.Bu büyük utanç verici durumun çözümlü, daha fazla derin yaralar bırakmadan halledilmelidir.” denildi.

Basın açıklamasının tam metni:

Gerekliliğinin artık tartışılamaz hale geldiği, herkesçe kabul gören, her kesimin sorunlarını giderecek,sivil önermeli olması istenen yeni anayasa çalışmalarının, ne zaman başlanacağı,biz sivil toplum örgütlerince şiddetli bir merak konusu olmaktan çıkamamaktadır.Lakin her fırsatta dile getirdiğimiz,Türkiye’nin köklü sorunlarının, bilakis başörtü mağdurlarının haklarını geri verecek çözümlemelerin yapılabileceği yegane yer,millet iradesiyle oluşturulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi’ dir.Sorunun çözümüne katkı sunacak,sivil toplum örgütleri gibi mekanizmaların harekete geçirilmesi, elbette ki her açıdan sağlıklı olacaktır.

Geçtiğimiz günlerde, sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının yapmış oldukları basın açıklamasında,sivil toplum örgütlerinin öneminden bahsettiler.Sadece basın açıklamalarında önemi dile getirilen STK’ ların ,böyle giderse ,çözüme yönelik katkı sağlayabileceği meçhul olacaktır.

Türkiye’nin kemikleşmeye yüz tutmuş Başörtü Meselesi, en temel hak olan eğitim hakkına açıkça saldırı olmaya devam etmektedir..Avrupa Birliği Uyum sürecinde, hükümetçe her fırsatta dile getirilen insan hakları söylemi,herhalde başörtü meselesi bir tarafa atılarak veya attırılarak kamuoyuna açıklanıyor.Bu büyük utanç verici durumun çözümlü, daha fazla derin yaralar bırakmadan halledilmelidir.

Öte yandan Gebze de , çirkince katledilen Pippa Bacca’ nın ,duruşması yapılmış ve karara bağlanmıştır.Verilen ceza ,umarız ki bu gibi olaylarda caydırıcı özellik gösterir ve bir daha yaşanmamasına sebep olur.Buradan Pippa Bacca’nın ailesine tekrar başsağlığı diliyor ve çıkıp ta yarıda bırakmak zorunda kaldığı özgürlük yürüyüşünün ,bir gün amacına ulaşacağına inanıyoruz..

Başörtü sorunu bitene kadar mücadelemize devam edeceğimizi tekrar söylüyor ve katılımınız için hepinize teşekkür ediyoruz..Mazlum-Der Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
Sezer Çorman

Bir cevap yazın