Konya: Haklının ölçüsü güç, silah değildir!

Konya inanç özgürlükleri platformu üyeleri 94. kez Kayalıpark meydanında buluştu. Platform adına açıklama yapan Ahmet Yılmaz şunları söyledi:

Basın açıklamasının tam metni:

Rahman, Rahim Allah’ın adıyla;
Kendisi Rabbi ‘nin ayetleriyle uyarılıp da ondan yüz çeviren ve kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır? Biz onların kalplerine bunu anlamalarına bir engel, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Onları hidayete çağırsan da onlar sonsuza kadar hidayete gelmezler.
Kehf Suresi 57.AyetSevgili dostlar, değerli basın mensupları;

 

 

Yayınlanan son darbe taslağı ile ilgili olarak genelkurmay beklenen açıklamayı yaptı. Genelkurmay Başkanı tam tekmil kuvvet komutanlarının da katılımıyla konuyla ilgili açıklamalardan sonra ilgili soruları cevaplandırdı. Ancak Başbuğ ‘ un açıklamaları olayın derinliğine inmekten uzak ve geçiştirici cevaplardan ibaretti. Soruşturmadaki aksaklıklarla ilgili vermiş olduğu cevaplar tatmin edici değildi Başbuğ, bu soruşturma sürecinde yetkilendirilmiş olan askeri mahkemeyi parlatmaktan başka bir şey yapmadı.
Kamu vicdanında haklının ölçüsü kuvvet mi silah mı sorularını oluşturan bu açıklama halkın bazı kurumlara olan güveni hususunda, soru işretleri oluşturmuştur. Bu açıklama askeri savcılık makamını, ‘’la yüs’el bir konuma getirmek” olarak yorumlanabilecektir. Bu açıklama, hakkında açıklama yapılan meselenin, kendisi kadar vahim bir durum ortaya koymuştur.

İran seçimleri ve akabinde meydana gelen olaylar gücü elinde bulunduranların toplumlar üzerindeki tesirlerini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Masum ve makul istekler, bu istekler üzerinde başka hesapları bulunanların yönlendirmesiyle, bir iç karmaşaya dönüşmüştür. Geçmiş dönemlerde ülkemizde oynanan sağ sol vb. ayrışmalar üzerinden tezgâhlanan bu oyun bu gün İran ‘da da oynanmaya çalışılmaktadır. Biz bu oyunun acılarını uzun yıllar çektik ve bugün onunla hala hesaplaşmaktayız. En sağlıklı İran okumalarını, tecrübelerimizle buradan yapabilmekteyiz. İran ‘ın getirilmek istendiği yer, eylül öncesi şartlarıdır. İran’a da bir kurtarıcı getirilmek istenmektedir NETEKİM.

12 Eylül darbecilerinin yargılanmasından bahsedilen şu günlerde İran halkını bizim yaşadıklarımızdan ibret almaya davet ediyor, akıbetleri hususunda duyarlı olmaya çağırıyoruz.

Darbeci General Netekim Paşanın ‘’ Beni yargılarlarsa intihar ederim. ‘’ cümlesi darbenin ve darbecilerin gerçekliğini yeniden ortaya koymuş, onların hukukun üstünde olma arzularını ve yargılanamaz bir güç haline gelmek istediklerini göstermektedir. Darbe isteklilerini hepsi de aynı anlayıştadır. Seni sanatseverler de yargılamadan nereye gideceksin NETEKİM?

Medyamız hem İran hem ülkemizdeki güncel pek çok olay hakkında bizleri yanıltmamakta, hep aynı bildiğimiz tavırları sergilemektedir. AB Parlamentosunda Mahinur’ la şaşkınlık yaşayan medyamız Almanya ‘ da intikam peşinde koşmaktadır. Nedeni henüz belli olmayan bir Türk babanın kızını öldürmesini hemen islama ve başörtüsüne bağlamakta, suçu islama ve Müslümanlara yıkmaya çalışmaktadır.

Bu kadar hengâmenin arasında mübarek üç aylara girmiş bulunuyoruz. Bu aylar ki bereket, rahmet, mağfiret aylarıdır. Dünyamızın içine düşmüş olduğu bu karanlık kamplaşma dönemlerinde gerçekten bu ayların getireceği serinliğe ihtiyacımız vardır. Umarız bu ayların getirdiği manevi ortam kalplerimizdeki kiri pası temizler. Bizi arındırır. Bu gün yeryüzünde üç ayların getirdiği rahmet deryasına muhtaç olmayan hiçbir belde yoktur. İsteğimiz ve arzumuz yeryüzündeki zulümlerin bu vesileyle ortadan kaldırılacağı, mücadelenin, izzet ve şerefin yüceleceği adalet dolu bir dünyadır.

Hak ve özgürlüklerin ihlal edilmediği, adaletin tesis edildiği, zulmün olmadığı ve fitnenin yok olduğu bir dünyada yaşama umudu ile Hepinizi 95. Haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

Bir cevap yazın