Kocaeli: Antalyalı aileleri yargılayan anlayışı kabul etmiyoruz

Kocaeli İnanç Özgürlüğü Platformu 220. hafta basın açıklaması İzmit Sabri Yalım İnsan Hakları Parkında 04.07.2009 günü saat 12.30 da yapıldı.Basın açıklamasının MAZLUMDER Kocaeli şubesi eski başkanı Nigar Gümrükçüoğlu yaptı. Konu oligarşinin darbe girişimleriydi.

Basın açıklaması tam metni aşağıdadır.Başörtüsüne Özgürlük mücadelesinin 220. haftasında direnişe ivme katan tüm gönüldaşlarımızı buradan selamlıyoruz!

Geçmişten bugüne başörtüsü yasağı, Müslüman kadınlar üzerinden İslam inancını ve bu inancı yaşayanları kontrol etme, yaşamın belli alanları ile sınırlandırma psikozu ile egemen anlayışa nispetle var ola geldi. Hakim zihniyetin ölçüleri, çizdiği yaşam alanları, dayattığı dil ve anlayış halka dikte etmeye çalışıldı. Akıl ve vicdanını sistem bekasına adamış devlet gözünde makbul vatandaş modeline nispetle yıldırma politikaları geliştirildi. Sık sık yaşanan darbe olayları halkı, seçme, seçilme, hak, eşitlik, özgürlük kavramlarının üzerinde düşünmeye sevk etti. Yap boz tahtasına dönüştürülmüş bir Anayasa ile de, kanun koyucu ve yorumlayıcılar siyasi kararların altına imzalarını attılar. Sosyal hayatta, siyasette, askeri alanda hedef haline getirilen kesimlere yönelik linç kampanyaları tezgahlandı gözümüzün önünde.

Kayda geçmiş göz altılar, işkence vakaları, faili meçhul cinayetler listesine eklenecek yeni vakaların tespiti, ülke adına utanç verici bir tablodur. Hali hazırda yaşam hakkı, düşüncenin ifade edilmesi ve inanç önündeki engellerin kaldırılması yönünde atılacak adımlardan, erkler ayrılığı ilkesini hayata geçirebilecek girişimlerden statüko yandaşlarının rahatsızlık duyduğunu görmekteyiz. Temel hak ve özgürlükleri Hükümetin yada herhangi bir siyasi grubun tekeline bırakmayacak şekilde, askeri vesayeti kırıcı bir biçimde cesaret ve ivedilikle atılacak adımları önemsemekteyiz. Bu anlamda askere sivil yargı yolunu açacak girişimlerin bir gösteri unsurundan öteye gitmesini ümit ediyoruz.

Bu meydanlarda haftalardır insanlar, kardeşleri, eşleri, aileleri, dostları ile, özelde başörtüsü yasağına genelde ülkede ve dünyada var olan zulümlere karşı durdu. Antalya’da düzenlenen eylemlerde, Antalya İnanç Özgürlüğü platformu üyesi 17 kişi hakkında eylemde çocuklarını yanlarında bulundurmaları gerekçesiyle “Velayet hakkını kötüye kullanma ve bu suça azmettirme” isnadı ile Antalya Sulh Ceza Mahkemesinde ceza davası açılmıştır . Yasak ile yüzleşen her ferdin aile bireyleri de bu yasakla muhatap olmak durumunda bırakılırken, eylem alanında çocuklarını yanlarında bulunduran ailelerin ceza yargılamasına tabi tutulmasını ön gören anlayışı makul bulmak mümkün müdür?

Son olarak, birileri bize karşı el altından yada aşikare düşmanlıklarını kusarak varlık alanlarımız hakkında söz söylerken, birileri de bize nispetle bizim inanç ve değerlerimiz üzerinden pazarlık yapma hakkını kendinde görmektedir. Herkesin bir takım hesaplar peşinde olduğunun farkındayız. Meseleyi çözümsüzlüğe sürükleyerek bundan kimlerin nasıl nemalandığını da görmekteyiz.

Ülkedeki güç odaklarının her birinin kendine yontmaya çalıştığı başörtüsü meselesi o veya bu şekilde bu topraklarda yürütülen hürriyet mücadelesi ile yeni anlamlar kazanmaktadır.
Bu anlama değer katan herkesi sabır, sebat ve direnişle bir defa daha selamlıyoruz!

 

Kocaeli İnanç Özgürlüğü Platformu Adına
Nigar Gümrükçüoğlu

 

 

Bir cevap yazın