Adalet ve özgürlük için harekete geçiyoruz!

Eğitimdeki temel sorunların çözümüne katkıda bulunmak, herkesin hak ve özgürlüklerini savunmak ve eğitimde insan onurunu, inanç ve değerleri, kimlikleri, farklı hayat tarzlarını yok sayan baskıcı ve yasakçı uygulamalara karşı özgürlükçü bir mücadele için kurulan Özgür Eğitim-Sen, Tokat’taki faaliyetlerine İl Temsilciliği düzeyinde devam edecek.

Kuruluş faaliyetleri tamamlanan Tokat İl Temsilciliği Başkanlığı’nı Beytullah Önce, İl Temsilciliği Sekreterliği’ni Mustafa Başpınar ve İl Mali Sekreterliğini Hasan Ufuk Aktaşlı yürütecek. Özgür Eğitim-Sen Tokat İl Temsilciliği’nin kuruluşu vesilesiyle kısa bir açıklama yapan Beytullah Önce, “Eğitimin ve eğitim çalışanlarının sorunları tartışılırken, meselenin özüne pek dokunulmadığı bir süreçte, öncelikli amacımız eğitimdeki baskıcı, dayatmacı ve tek tipleştirici her türlü uygulamaya karşı “Herkes için adalet; herkes için özgürlük” prensibine bağlı kalarak hareket etmektir. Özlük haklarının olması gereken standartlara yükseltilmesi için çalışırken, asıl hak ve özgürlüklerimizin gasp edildiği gerçeğine sırtımızı dönemeyiz.” dedi.

Eğitimde köklü değişiklikler şart

Tokat İl Temsilcisi Beytullah Önce, yaptığı açıklamanın devamında “Resmi ideolojinin kuşattığı bir eğitim anlayışı, bugün yaşadığımız birçok sorunun devamına ciddi şekilde katkıda bulunmaktadır. İnsanları itaatkâr makbul vatandaş kılma maksadına dönük bir eğitim anlayışı, yaşadığımız coğrafyada tek bir kültür, soy, ırk, etnisite, din ve inanca mensup insanlardan oluştuğu gerçeğine ters düşer. Bu sebeple özgürlük, adalet ve barış temelinde kimseyi yok saymayan ve ötekileştirmeyen bir eğitim-öğretim ortamının oluşturulması için tüm duyarlı eğitim ve bilim çalışanlarını birlikte hareket etmeye çağırıyoruz. İdeolojik bir itaat kültürünü aşılayan ve tek tip düşünen ve yaşayan insanlar topluluğu oluşturmayı hedefleyen, statükoyu korumaya çalışan mevcut eğitim anlayışında köklü değişikliklere gidilmesi için sessiz kalmayalım ve inisiyatif alalım.” dedi.

Özgür Eğitim-Sen Tokat İl Temsilciliği adına yapılan açıklamada genel hatlarıyla şu talepler dile getirildi: “Sorunların çözümü için acilen yapılması gerekenler hususunda taleplerimiz nettir: Eğitimdeki her türlü ideolojik baskı, dayatma ve yasaklar derhal son bulmalıdır. Okullarda, dini hak ve özgürlüklerin kullanılabilmesinin önündeki yasaklar kaldırılmalıdır. Öğretim programları, ders kitapları tek tip bir resmi kültürü empoze etme amacından kurtarılmalıdır. Yönetimde, adalete, hakkaniyet ve liyâkata önem verilmelidir. Özlük haklarında gerekli iyileştirmeler hızla yapılmalıdır. 12 Eylül ve 28 Şubat gibi darbe döneminden kalma tüm yönetmelikler ve etkinlikler kaldırılmalı, bu dönemlerde verilen cezalara ilişkin kapsamlı bir sicil affı getirilmelidir.” dedi. Açıklama Özgür Eğitim-Sen olarak yakında daha geniş kapsamlı bir raporun Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’ya sunulacağı ve bunun kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisiyle son buldu.

 

Bir cevap yazın