İki başörtüsü direnişçisini rahmetle anıyoruz…

8 Temmuz 2003 tarihinde, Malatya’da geçirdikleri elim bir trafik kazası sonucu Rabb’imizin rahmetine kavuşan iki başörtüsü direnişçisi kardeşimiz Macide Göç Türkmen ve Özlem Hicran Özyurt’u rahmetle anıyoruz. Hayatları boyunca İslam’ın evrensel mesajlarının şahitliğini yapan, fedakar ve gayretli tutumlarıyla öncü ve güzel birer örneklik sergileyen Macide Göç Türkmen ve Özlem Hicran Özyurt’un aktif rol aldıkları başörtüsü mücadelesi, Türkiye Müslümanlarına anlamlı ve önemli bir emanettir.

Özlem Hicran Özyurt vefatından önceki son yazısında şu tespiti yapmıştı: “Başörtüsü yasağı ile belirginleşen anti-İslam propagandası ve mücadelesi çeşitli yöntemleri kullanarak yoluna devam ediyor. Yasakçı zihniyet; baskıyla, cebirle, dayatmayla ezemediği, yok edemediği değerleri şimdi yardımcı unsurlarının (medyası, aydını vs.) işbirliği ile sistem içine çekerek eritmenin ve yeni imajlar oluşturarak söndürmenin hesabını yapıyor. Başörtüsü sorunu, mevcut yasaklar, başörtüsüne ve Müslüman kadının kimliğine yönelik açık hakaret ve aşağılamalarla her yeni gün yeni bir haksızlığın da mevcuda eklemlenmesiyle giderek artıyor. Sorunun çözümü için tavizkar bir tutum, uzlaşmacı bir tavır, öykünmeci bir anlayış değil, dik duruşlar, kararlı adımlar ve sahih mücadele gereklidir. Bu kararlı ve vakarlı duruşun Müslümanların ve tüm insanlığın geleceği için yegane seçenek olduğu asla unutulmamalıdır” (Haksöz, sayı 148). Onun tespitleri bugün geçerliliğini halen korumaktadır.

Vefatlarının 6. yıldönümü vesileyle bir kez daha belirtmek isteriz ki, sorunlarımızın çözümü noktasında verdikleri mücadeleye ve başörtüsü direnişindeki emeklerine şahitlik ediyoruz. Mücadele kardeşlerimizin emanetlerini yaşatmaya devam edeceğiz inşaAllah…

Platform Haber

Bir cevap yazın