Konya: Duyarsızlık da zulmün devamını sağlıyor

Konya İnanç Özgürlükleri Platformu üyeleri 97. kez Kayalıpark Meydanı’nda buluştu. Platform adına basın açıklamasını yapan Yavuz Erden okudu.Basın açıklamasının tam metni:

Rahman, Rahim Allah’ın adıyla

Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye bir gece kulunu Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah bütün eksikliklerden münezzehtir! O gerçekten işitendir, görendir. (İsra Suresi 1. ayet)

Zulümatın ve nurun mücadelesidir insanlık tarihi. Bazen karanlıklar hâkim olur özgür ruhlara bazen de özgürlük mücadeleleri zaferle sonuçlanır. Zulmün varlığının ana sebebi, nurun zayıflığı ya da hiç olmamasıdır. Yaşadığımız yüzyıl, insanlık tarihinin en karanlık günlerini yaşamaktadır. Zalimin güçlü, zulmünün sınırsız olduğu ve pervasızca işlenen zulümlerin kanıksandığı bir dönemde yaşamaktayız. Mazlumların ellerindeki imkânların alınarak mustazaf bırakılmaları, zalimi daha da güçlü göstermektedir.

Mazlumlar arası dayanışmanın zayıflığı, reel politik, konjonktürel gerçeklik ve dünyanın gidişatı gibi bahanelerin arkasına sığınıp, ödevlerini yerine getirmeyen kalabalıkların varlığı da zalimin zulmüne güç katmaktadır. Duyarsızlık, vurdumduymazlık, vazifeleri başkalarına havale etmek gibi hastalıklar da zulmün devamlılığını sağlayan etkenlerden olmaktadır. Diriliş çağrıları, uyanış istekleri vicdanları sökülmüş, ruhları pörsümüş, izzet elbiseleri birer birer terk olunmuş şahıs ve topluluklarda karşılık bulamamakta, boşluğa fırlatılmış bir top gibi askıda kalmaktadır.

Türkistan’ın, Uygur Müslümanlarının yüz yılı aşkın bir süredir yaşadıkları gerçeklik yukarıdaki ifadelerimizi doğrular niteliktedir. Hor görülen imanlar, yasaklanan ibadetler, çiğnenen ırzlar pay-ı mal edilen mallar ve evlatlar, sayıları milyarları bulan İslam ümmetinde soluk bir tepki görmektedir. Çığlık çığlığa yayılan feryatların, yüreklerde meydana getirebildiği, unutulmaya hazır hafif bir sızıdan başka bir şey değildir.

Ve zalim, gücünün azgınlığından, mazlumların sahipsizliğinden, ümmetin ilgisizliğinden, yeni zulümlerin hülyasını kurmakta, işgal ve gözyaşı imparatorluklarını gün be gün güçlendirmektedir. Yok mudur ümmetin bu sahipsizliğine çare olacak; mazlumların, kimsesizlerin sahibi olacak? Yapılan bunca zulmün hesabı mahşer gününe mi kalacak? Eyvah! Eyvah ki eyvah!

Ülkemizin önemli gündemine gelince, geçen hafta içerisinde açıklanan Ö.S.S. sonuçları, gençliğimizin nasıl bir sonuca doğru, zorla itelendiğini ve geleceğimizin nasıl büyük bir tehdit altında olduğunu göstermektedir. Eğitimde başarısızlığı, anne katilleri üretmek, uyuşturucuyu, alkolü vb. kötülükleri ilköğretim seviyesine indirmekle teyit edilen anlayış, öğretimde de sınıfta kalmıştır. Matematikten ve fenden hiçbir soruyu işaretlemeyen onbinler ve eksilere düşen çok sayıda öğrenci, öğretimde de ideolojik anlayışın, baskıcı güruhun başarısızlığını ortaya koymuştur.

Katsayı adaletsizliği yeniden gündeme gelmekte. Özgürlükler hususunda bir ileri iki geri yapan hükümet, başlatılan propagandalar, provakatif istifalarla köşeye sıkıştırılmaktadır. Yıllardır çözülemeyerek kangrenleşen problemler yine çözülmeden terk mi olunacaktır?

İşgal ve zulmün, sembolü haline gelen Kudüs-ü şerifimiz ve Mescidi Aksamız, yine bir miraç gecesine işgal altında girmektedir. İmanlı yürekleri parçalayan bu durum Müslümanların uyanışı, zillet duruşundan silkinişi, peygamberi bir yürüyüşle ümmeti, kutsallarımız, topraklarımız ve izzet üzerine tevhit olmalarıyla son bulacaktır. İzzet ve şerefin sembolü Mescid-i Aksa’mız kutlu yürüyüşlerimizle özgür olacak yürüyüşümüz ümmetin miracıyla sonlanacaktır.

Zalimlerin zulmünden, fasıkların fıskından dolayı hesaba çekileceği yarınlara ulaşma ve özgür Kudüs’te buluşma umudu ile Hepinizi 98. Haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

 

Bir cevap yazın