Ordunun başörtüsünden kaçış planı nasıl uygulanıyor?

Taraf’tan Mehmet Baransu’nun haberine göre Genelkurmay’ın, Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçilmesinden iki ay sonra, Hayrünnisa Gül’ün başörtülü olmasından dolayı resepsiyon ve törenler için yeni bir protokol kuralı hazırladığı ortaya çıktı. Hatırlanacağı gibi geçen ay Başbakan’ın eşi Emine Erdoğan’ın oğlunun yemin törenine katılacağı söylenmiş ama kışlada başörtüsü yasağından ötürü törene gidemimişti. Taraf’ın haberine göre tüm birliklere gönderilen protokol kuralında, Cumhurbaşkanı Abdullah Güi’ün eşi Hayrunnisa Gül ima edilerek, “türbanlıların askerî hastane ve tesislere alınmaması” isteniyor. Protokolde, “türbanlı eşlerin ve DTP’lilerin davet edileceği belirtilerek, 29 Ekim, 23 Nisan ve 19 Mayıs resepsiyonlarına gidilmemesi” emrediliyor. Raporda dikkat çekici diğer bir husus da “törenlerde başörtüsüne/türbana hiçbir şekilde izin verilmemesi” ifadesinde görüldüğü gibi aslında başörtüsü/türban ayrımının tamamen bir yalandan ibaret olduğu!

“Türban konusunun kendilerine hatırlatılması

Taraf, Genelkurmay Başkanlığı tarafından 14 Ekim 2007’de hazırlanan yeni protokol kurallarının yer aldığı rapora ulaştı.

Raporun en önemli kısmı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrunnisa Gül’ü ilgilendiriyor. Raporda, herhangi bir askerî hastane ve rehabilitasyon merkezindeki gazi, hasta veya bir yakınını ziyaret talebinde bulunduğunda şunların yapılması isteniyor: “Çağdaş kıyafetli olmayanların girişine izin verilmemesi, bir yakınını ziyaret edecekleri zaman türban konusunun kendilerine hatırlatılması, kabulün çok zorunlu olduğu durumlarda en alt seviyedeki protokol görevlisi ile refakat edilmesi.”

“Eşsiz gidin, hemen ayrılın”

Raporda en geniş bölüm, Köşk ve valiliklerde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna ayrıldı. Eşli ve eşsiz davet olmak üzere iki bölüme ayrılan raporda, eşli davetlerde askerî personele dört hareket tarzı emrediliyor. Bunlardan ilki “Resepsiyona Garnizon Komutanı dışında hiçbir seviyede katılım olmaması ve garnizon komutanının eşsiz (Bu kelimenin altı raporda çizilmiş) olarak kısa bir süre için katılıp ayrılması.” Bu maddenin hemen yanına “Bu hareket tarzının uygun gerekçelerle halka izah edilmesi” gerektiği notu da düşülmüş.

TSK’nın başörtüsü karşı harekât tarzı!

Rapordaki ikinci hareket tarzı ise; “Sadece Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ve orgenerallerin eşli (Bu kelimenin altı da raporda çizilmiş) olarak çok kısa bir süre için katılmaları ve tebriği müteakip ayrılmaları.”

Üçüncü hareket tarzı da “Cumhuriyet’e sahip çıkıldığının göstergesi olarak, davetli bütün askerî personelin eşli (altı çizili) olarak geniş katılımın sağlanması ve personelin kısa süre sonra topluca resepsiyondan ayrılması.”

Bu üç hareket tarzı için rapora bir de not düşülmüş: “Yukarıdakilerin hepsinde el sıkma sıkıntısı yaşanır.”

Raporun en ilginç bölümü ise dördüncü maddede belirtilen hareket tarzı. “Hiçbir seviyede katılımın olmaması” maddesinin hemen yanında parantez içerisinde “Karargâhın teklifidir” uyarısı yer alıyor.

“Başörtüsüne/türbana hiçbir şekilde izin verilmemesi”

“Türk Silahlı Kuvvetleri sorumluluğunda icra edilen törenler” başlıklı bölümde ise şu ifadeler dikkat çekiyor: “Eşi türbanlı olanlara eşsiz davetiye gönderilmesi. Buna rağmen eşli gelenlerin kesinlikle eşleri ile içeri alınmaması. Sadece yemin törenlerinde başı kapalı ailelerin, baş örtülerini çene altından bağlamalarının sağlanması. Diğer törenlerde başörtüsüne/türbana hiçbir şekilde izin verilmemesi.”

Kaynak: Taraf

Biz de ordunun harekat planına uygun bir uygulamayı hatırlatalım dedik:

 

 

 

Bir cevap yazın