Natalie Bracht için acil eylem çağrısı

Alman asıllı bir İngiliz vatandaşı olan Natalie BRACHT’ın, Yahudi asıllı eşinden boşanmasıyla başlayan ve önce İngiliz hükümeti ardından da alman hükümetinin baskıları sonucunda 5 çocuğundan ayırılması ile sonuçlanan süreç batı’nın Müslümanlara yönelik çifte standardına yeni bir örnek teşkil etmektedir.Alman hükümetinin psikolojik rahatsızlık bahanesiyle anne ve beş kızını ayırması, Natalie BRACHT’ın çocukları ile Haftada bir defa, kızlarından her biriyle sadece beş dakika süreyle ve bir görevlinin denetimi altında görüşmesine müsaade ediliyor olması, Her 4-7 haftada bir kere, kızlarından biriyle sadece 20 dakika, iki gardiyanın refakati altında görüştürülmesi kabul edilemez bir insan hakkı ihlalidir.

Çocuklar ile annenin yaptığı telefon görüşmeleri kayıtlarında çocukların ağlayarak annelerini istemesi buna rağmen alman yetimhanesindeki gardiyanların! Suç bastırır gibi Natalie’yi dikkatli konuşması için uyarmaları ve tehdit etmeleri tipik bir nazi soğukluğudur!

Almanya’da anne ve çocukların birbirlerine kavuşmaları için sürdürülen kampanyalardan -çocukların psikolojilerinin bozulmuş olmasına ve çocukları yetimhanede tutmak için herhangi bir delil bulunmamasına rağmen- henüz bir sonuç alınamamış ve bu kampanyalar alman makamlarınca engellemeye tabi tutulmuştur.

Protesto gösterilerinin hemen ardından çocuklar bulundukları yetimhaneden bilinmeyen başka bir yere nakledilmiş ve annelerine bilgi verilmemiştir. Natalie BRACHT’ın bütün taleplerine rağmen çocuklarının nereye götürüldüğü bilinmemekte ve alman makamlarınca bilgi verilmemektedir.

Bu nazi zulmünün sona ermesi ve anne ve çocukların daha fazla zarar görmeden birbirlerine kavuşmaları için aşağıda Türkçe ve ingilizce örneği bulunan mektup metninin ilgili adreslere gönderilmesi ve alman hükümetine konunun insan hakları aktivistleri tarafından takip edildiğinin bildirilmesi gerekmektedir.

İlgilerinize sunulur!

Üstün BOL
Mazlumder Ankara
Mektup Metni:

Sehr geeehrte Damen und Herren,
Durch Medien habe ich erfahren, daß die Frau Natalie Bracht wegen Ihrem religiösen Bekentniss (Islam) von ihren fünf Kindern entführt wurden ist. Selbst die Behauptungen der britischen Behörden über Frau Bracht, wie das “Lügnerin bzw. Geschichtenerzählerin” richtig wäre, man darf eine Mutter von Ihrem Kinder nicht auf dieser Art und Weise trennen und die Kinder dadurch leiden lassen.

Als ein “Mensch”, bitte ich Sie den Fall nochmals zu überprüfen. NEUTRAL und GERECHT.

Es ist eine Unverschämtheit wie man Worte verdreht, Kinder manipuliert und zu Guter letzt die neue Religionszugehörigkeit der Frau Bracht als eine “Gefahr” darstellt, die ihren Kindern “schadet”. In einem Rechtsstaat wie Deutschland dürfte sowas nicht passieren.
Mit freundlichen Grüßen

Sayin yetkililer,

Medya vasıtasıyla, bayan Natalie Braucht’in dini mensubiyetinden dolayı (İslam) çocuklarından uzaklaştırıldığını öğrendim. İngiliz kurumların bayan Braucht hakkında ileri sürdükleri “yalancı, masal anlatan bir hasta” gibi iddiaları doğru olsa dahi, bir anne bu şekilde çocuklarından koparılamaz ve çocuklara böyle bir dram yaşatılamaz.

Bir “insan” olarak, sizden bu olayın yeniden incelenmesini talep ediyorum. Bağımsız ve Adil olarak…

Kelimelerin bağlamlarından saptırılması, çocukların kullanılması, hepsinden daha da önemlisi; bayan Bracht’in mensup olduğu yeni dinin, çocuklara “zarar” verebilecek bir “tehlike” olarak sunulması UTANMAZLIKTIR. Almanya gibi bir hukuk ülkesinde bu tür hadiseler yaşanmamalıdır.

Saygılarımla

e-mail gönderilecek adresleri:

jugendamt.soz@muenchen.de
justm.soz@muenchen.de
waisenhaus.soz@muenchen.de
redaktion-stja.soz@muenchen.de
Webmaster@stmas.bayern.de
poststelle@bmi.bund.de
poststelle@bmfsfj.bund.de
simon@bmfsfj.bund.de
monika.reiter-schwarz@muenchen.de
h.franz@muenchen.de
rolf.waldmann@muenchen.de
walter.stoiber@muenchen.de
poststelle@stmi.bayern.de
Pressestelle@stmas.bayern.de
Poststelle@stmas.bayern.de

Bir cevap yazın