Eğitimsiz açılım Kürt sorununa dar gelir

Özgür Eğitim-Sen Tokat İl Temsilciliği tarafından yapılan yazılı açıklamada “Ortada çok boyutlu ve derin bir sorun bulunuyor ve çözüm için de daha cesur adımlara ihtiyacımız var. Açılım sürecinin soruna kaynaklık teşkil eden resmi ideolojiyle sınırlandırılmasını ve sadece bireysel hak ve özgürlüklerin iadesiyle noktalandırılmasını kabul edemeyiz. Tam da bu noktada Kürt sorununun çözümü için eğitim sistemine de ciddi bir şekilde eğilmek gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.” denildi.

Basın açıklamasının tam metni:

Halk üzerinde iktidarını zorla kuranların yıllardır uyguladığı yok sayma politikaları, yerini rıza politikalarına bırakırken; Türkiye de baskı ortamında üstü örtülen sosyal ve siyasal sorunlarıyla yüzleşmeye başladı. İfade özgürlüğünün daha kısıtlı olduğu dönemlerde, yaşananların “Kürt sorunu” olarak telaffuz edilmesinin dahi suç sayıldığı bir noktadan çözüm yollarının geçmişe nispeten daha açıktan tartışılabildiği bir zemine doğru ilerliyoruz.

Açılım olarak işleyen mevcut sürecin, sorunun kalıcı çözümüne dönüşebilmesi için gelinen resmi çizginin ötesine geçmesi gerekiyor. Değiştirilen yer isimlerinin aslına döndürülmesi, bölgedeki işsizlik sorununa dönük istihdam paketleri, Kürtçe bilen personel istihdamı, Kürtçe vaaz, yerel hizmetlerde çok dilli belediyecilik anlayışının kabul edilmesi, üniversitelerde enstitüler kurulması gibi adımlar ancak başlangıç kabul edilebilir. Fakat yıllardır zulme uğramış, en temel hakları gasp edilmiş ve her türlü acıyı yaşamış bir halkın sorunlarının birkaç pratik adımda çözüleceğini zannetmek yanıltıcı olabilir.

Ortada çok boyutlu ve derin bir sorun bulunuyor ve çözüm için de daha cesur adımlara ihtiyacımız var. Açılım sürecinin soruna kaynaklık teşkil eden resmi ideolojiyle sınırlandırılmasını ve sadece bireysel hak ve özgürlüklerin iadesiyle noktalandırılmasını kabul edemeyiz. Tam da bu noktada Kürt sorununun çözümü için eğitim sistemine de ciddi bir şekilde eğilmek gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.

Mevcut eğitim anlayışı, resmi ideolojiyle tanımlanmış tek tip bir kimliği, inancı ve kültürü dayatarak farklı kimlikleri ve hayat tarzlarını yok saymaktadır. Sahici bir çözüm için öğretim programlarından, ders kitaplarına, ant törenlerine, ders içi ve ders dışı tüm etkinliklere kadar eğitimin her aşamasını kuşatan bu tek tipçi anlayıştan da mutlaka vazgeçilmelidir. Dini, dili, tarihi, düşünceyi ve edebiyatı resmi ideolojiye uygun olarak yeniden üreten, bu süreçte tahrif ya da tahrip edemediğini inkâr eden mevcut yaklaşımın yerine toplumun farklı kesimlerinden gelen ihtiyaç ve talepleri göz önünde bulunduran bir yaklaşım tesis edilmelidir.

Eğitimde özgürlükçü adımların atılmadığı, anadil öğretimi ve anadilde eğitim gibi hakların verilmediği, sivil eğitim kurumlarının önünü kesen tevhid-i tedrisat uygulamasının sürdürüldüğü, başta öğretim programları ve ders kitapları olmak üzere eğitimdeki tüm uygulamalarda farklılıkların gözetilerek değişime gidilmediği bir açılım sürecinin, sorunun kalıcı çözümüne dar geleceği kanaatindeyiz.

Çok boyutlu bu soruna ilişkin devam eden arayışlarda eğitim boyutu da mutlaka ele alınmalı ve halkın haklı taleplerine kayıtsız kalınmamalıdır.

Özgür Eğitim-Sen Tokat İl Temsilciliği

Bir cevap yazın