Kocaeli: Açılım bir başlangıç olsun

Kocaeli İnanç özgürlüğü Platformunun 228. başörtüsü eyleminde açıklamayı MAZLUMDER Kocaeli Şubesi üyesi Medine KÜÇÜK okudu.

Basın açıklamasının tam metni:

Hareketli, hararetli ve hakaretli günleri yaşamaya devam ediyoruz. Pek çoğumuzun ümitlerini yarınlara taşıyan açılım süreci, bütün bu karmaşa içerisinde kendi mecrasını bulmaya çalışıyor. Bizleri güzel yarınlara taşımasını beklediğimiz bu hareket iç siyasi çekişmelere malzeme edilmeye de devam ediliyor. Eğer süreci yürütenler kendilerini iç siyasi çekişmelerin içine çekmeye çalışanların oyununa gelirlerse maalesef başladığımız noktanın çok daha gerisine düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız. Bunun için biz iktidarın mahalle ağzıyla dalaşmak yerine muktedir olmasını bekliyoruz.

Genel temayül bu sürece demokratik açılım ismini veriyor. İtiraz edenler bunun bir demokratik açılım değil bir Kürt açılımı olduğunu söylüyor. İsmin ne önemi var önemli olan yapılan iş değil mi diye düşünebiliriz. İki isimlendirme de yaşanan süreci anlatıyor da diyebiliriz. Ama bir tanesi yaşanan süreci tam anlamıyla anlatmıyor, hatta bir sınırlama çabası taşıyor. Bu süreçten bizim anladığımız sadece Kürt meselesinin çözümü değil. Bize göre bu bir başlangıç. Ülkemizde yaşanan bütün insan hakları ihlallerinin çözüm sürecinin başlangıcı.

Tabi ki en acil ve en öncelikli konu insan hayatıdır. Bütün hakların başlangıcında yaşam hakkı gelir. Bu çabalarla, bir sorunun iki ucunda duranların yaşam hakları korunacaktır. Yaşam hakkıyla beraber insani diğer hakların da korunması ve iade edilmesi sürece dahil olmak zorundadır. Açılama dahil edilmeyi bekleyen daha pek çok ihlal sırada bekliyor. Bu bir insani kurtuluş mücadelesi halini almak zorunda olan bir yolculuktur. Bu topraklarda yaşayan herkes evrensel haklarını elde edinceye kadar açılıma devam edilmelidir. Ve bu yolculuğun sonunda bütün hakların korunduğu sivil bir anayasa olmak zorundadır. Anayasayla korunma altına alınmayan hakların, kazanıldığı söylenemez. Yeni bir sivil anayasayla harcanan çaba ancak yerini bulacak, temel hakların anayasa koruması altında olması ise ülkeyi daha huzurlu bir ortama getirecektir.

Sivil anayasayla taçlandırılacak bu süreçten özelde bizim de beklentimiz; başörtüsü yasağını tüm yaşam alanlarından kaldıracak bir açılım getirilmesidir. Bu açılım gerçekleşene ve anayasayla güvence altına alınıncaya kadar burada bir araya gelmeye devam edeceğiz. 228 hafta oldu. Gerekirse bir 228 hafta daha buradayız. Ama temennimiz eylemlerimizin yeni bir yıldönümünde yasağın son bulmuş olmasıdır. Bu çözümün 229. haftadan önce olmayacağı çok açık olduğu için 229. haftada da burada buluşmak üzere.

Bir cevap yazın