Sakarya: Özgürlüğünüze sahip çıkın!

Sakarya’da 207. başörtüsüne özgürlük eylemi gerçekleştirildi. Sakarya Adalet Girişimi Başörtüsü Platformu adına Vahdet Vakfı Sakarya Çalışma Kolu tarafından yapılan açıklamada ilk olarak Ramazan ayında dahi birçok ülkede Müslümanların katledilmeye devam edildiğine dikkat çekilerek “Batı ve tüm dünya bu katliamlara seyirci kalmaktadırlar.” denildi. Basın açıklamasında Kürt açılımıyla ilgili tartışmalarda görülen seviye düşüklüğünün asıl meselelerin önüne geçmesi eleştirilerek, Kürt açılımının içeriğinin netleştirilmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca temel hak ve özgürlüklerle ilgili sorunlara değinilerek, başörtüsü yasağının devam etmiş olduğu ifade edildi. Açıklamada “İnsanların en temel hakları olan, “düşünce, inanç ve ifade özgürlüğü” sahasında insanımızın önüne çıkarılan tüm engellerin kaldırılması”nın da gerekliliğine vurgu yapılan eylemde “halkımızı tüm özgürlük ve haklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz” denildi. Her Cumartesi saat 12.30’da, Bulvar AKM önünde gerçekleştirilen eyleme katılan platform mensupları, “Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar!”, “Tecrit öldürüyor, sessiz kalma!”, “Askeri vesayete son!”, “Kur’an eğitimine özgürlük!”, “Küresel zulme, küresel intifada”, “28 Şubat darbecilerine hakkımızı biz de helal etmiyoruz!”, “Başörtüsüne özgürlük; hemen, şimdi, her yerde!”, “Resmi ideolojiye kul, köle olmayacağız!”, “Zulüm devam ediyor, sessiz kalmayın!” yazılı dövizlerle, “Başörtüsü İslam’ın emri, Müslüman kadının kimliğidir” ve “Zulüm 1000 yıl sürse, inan; 1000 yıl yılmayız! Direniş bir mekteptir, biz de Sakaryalıyız!” yazılı pankartlar taşındı.

Basın açıklamasının tam metni:

Sayın Basın Mensupları, değerli katılımcılar, basın açıklamamıza hoş geldiniz.

Bugün İslam âlemi, Müslümanlarca kutsal kabul edilen; savaşın, kan dökmenin, adam öldürmenin yasak olduğu mübarek Ramazan ayını idrak etmektedir. Ne var ki, kimi gözünü kan bürümüş terörist devletler Irak’ta, Afganistan’da, Filistin’de oluk oluk Müslüman kanı akıtıyor. Pakistan’ın Swat vadisini güya teröristlerin oraya sığındığı bahanesiyle baş terörist Amerika ve yandaşı Batı devletleri tarafından bombalanıyor, yüzlerce insan katlediliyor. Diğer taraftan Çeçenistan’da, Çin’de yine Müslüman kanı akıtılıyor ve medeni, insan hakları savunucusu Batı ve tüm dünya bu katliamlara seyirci kalmaktadırlar.

Diğer taraftan Türkiye, “Demokratik Açılım”, “Kürt açılımı” gibi, sınırları ve içeriği tam netleşmeyen bir tartışmaya kilitlenmiş; iktidar ve muhalefetin zirvesinde sürdürülen tartışmalar, toplumumuzun asla tasvip etmeyeceği seviyesiz ve etik olmayan noktalara kadar götürülmüştür. Endişemiz şudur ki, “cambaza bak, cambaza” dercesine toplumumuzu bu açılım tartışmasına kilitlerken, kendileri de fazla açılıp, bu tartışma içinde boğulup gidecekler. Böylece de toplumun beklediği diğer açılımlar da suya düşecektir… Peki, “Bu açılımlar nelerdir?” mi diyorsunuz? Gerçekleştirilmesi gereken bu açılımlardan hemen aklımıza gelenleri sıralayıverelim:

İnsanların en temel hakları olan, “düşünce, inanç ve ifade özgürlüğü” sahasında yapılması gereken ve insanımızın bu sahada önüne çıkarılan tüm engellerin kaldırılmasına yönelik açılım…

“Kamusal alan”, “hizmet alan, hizmet veren” gibi hukuki zemini olmayan kavramlar icat ederek, kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet veren personel ile üniversitede okuyan kızlarımızın mağduriyetine sebep olan “Başörtüsü Yasağı”na açılım…

Kız çocuklarının eğitim haklarının önündeki tüm engeller kaldırılarak, “Haydi Kızlar Okula” sloganının içinin samimi bir şekilde doldurularak, “Eğitimde eşitlik” ilkesinde açılım…

Kimi yazarların haksızlıklar – yolsuzluklar karşısında, “Hakkımı helal etmiyorum” deme hakkına sahip olmaları, bu hakkını kullandıklarında da evinden-yurdundan edilememesi ile alakalı olarak “düşünce ve kanaat belirtme” ve “basın özgürlüğü” ilkelerinde açılım…

İşte bizler “Kürt Açılımı”na kilitlenerek, diğer açılımlar göz ardı edilmesin diyor, halkımızı tüm özgürlük ve haklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Katılımlarınız için platform adına teşekkürlerimizi sunarız.

Haftaya direnişimizin beşinci yılında yine burada buluşmak üzere, Allah’a emanet olunuz.

SAKARYA ADALET GİRİŞİMİ BAŞÖRTÜSÜ PLATFORMU adına

VAHDET VAKFI SAKARYA ÇALIŞMA KOLU

 

Bir cevap yazın