Herkes Türk değil, “Andımız” kaldırılsın

Mazlumder Diyarbakır Şubesi, “Andımız”ın kaldırılmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Diyarbakır İl Milli Eğitim önünde bir basın açıklaması yapılan eylemde “Türk Değilim, İnsanım!”, “Ayrımcılığa Hayır!”, “Ne Mutlu Özgür Bireylere!”, “Herkes İnsan Ama Herkes Türk Değil!” yazılı dövizler taşındı. Etkinliğe Özgür-Der Diyarbakır Şubesi; İHD Diyarbakır Şubesi ve Diyarbakır Barosu temsilcileri de destek verdi. Mazlumder Diyarbakır Şube Başkan Yardımcısı Av. Abdurrahim Ay, aşağıdaki açıklamayı yaptı.

YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA “ANDIMIZ!” KALDIRILMALIDIR

2008-2009 eğitim yılını geride bırakırken tektipleştirici ve farklılıkları yok sayan öğrenci andının kaldırılması için kampanya başlatmıştık. Kampanya çerçevesinde toplanan binlerce imza ile öğrenci andının gerçeklikten ne kadar uzak ve ne kadar gayri samimi bir uygulama olduğu ortaya konmuştur. Bu konuda gerek bölgeden ve gerekse Türkiye genelinde yükselen seslere kulak verilmemiş 2009-2010 eğitim öğretim yılına başladığımız bugün de söz konusu uygulama devam ettirilmiştir. İdeolojik devletin ideolojik eğitiminin yerini, farklılıkları zenginlik olarak gören özgürlükçü bir uygulamaya bırakamamıştır.

Oysaki herkesin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti, Türk etnik kimliğiyle beraber, otuzu aşkın diğer etnik kimlikleri barındıran, çok kimlikli bir mozaiktir.

İlköğretimde her gün okutulan “Andımız” da; “Türküm” ile başlayan ve “varlığım Türk varlığına armağan olsun”, “Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.”, ” ve son olarak “Ne mutlu Türküm diyene” ifadeleri, Türkiye Cumhuriyetinin mozaik yapısına uymamaktadır. Bu ifadeler “Türk” ırkını esas alan, Türkiye’deki diğer etnik kimliği görmezden gelen hatta asimile sonucu doğurabilecek ifadeler olmakla birlikte ideolojik devlet algısını küçücük çocuklara dayatan beyanlardır.

Çocuklarımız Ne Türklüğe nede başka bir ırka varlıklarını armağan etme andını içmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımız küçük yaşlardan itibaren bir ideolojinin kalıplarına sıkıştırılan insanlar olmaktan çıkarılmalıdır.

-Bugün burada birçok sivil toplum kuruluşu mensubu ve kampanya çerçevesinde toplanan binlerce imza ile birlikte hukuka ve insan haklarına aykırı “öğrenci andı” uygulamasının bir an önce sona erdirilmesi yönündeki talebimizdeki kararlılığımızı ortaya koymaktayız.

-Tek tipleştirici ve farklılıkları yok sayarak ideolojik nitelik taşıyan “Andımız!”ın gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak yeni eğitim öğretim yılında kaldırılmasını ve uygulamasının durdurulmasını Milli Eğitim Bakanlığından istemekteyiz.

MAZLUMDER DİYARBAKIR ŞUBESİ

Bir cevap yazın