Sakarya’da başörtüsü direnişi 5. yılına girdi

Sakarya Adalet Girişimi Başörtüsü Platformu 211. basın açıklamasıyla direnişin 5. yılına girmiş oldu. Kent merkezinde geniş katılımlı olarak yapılan kitlesel basın açıklamasına Akyazı Başörtüsü Platformu adına İrfan Alemdar’ın yaptığı selamlama konuşmasıyla başlandı. Açıklamada sürecin değerlendirilmesi yapılırken , Başörtüsü platformunun ilk günden beri sadık kaldığı ilkeleri hatırlatıldı ve ahid tazelendi. SAGBP adına İlim ve Hikmet Vakfı sözcüsü Abdülkadir Dinç’in okuduğu basın açıklamasının tam metni aşağıdadır:

İnadına DİRENİŞ inadına ADALET

28 şubat askeri darbesi ile başlatılan islami kimliğe yönelik saldırının simgesi haline gelen “Başörtüsü Yasağı” tüm İslami taleplerin, islam’ın gündelik hayatta görünür hale gelmesinin önünü kesmek ve Müslümanlara Kemalist egemenlik önünde diz çöktürmek amacını güdüyordu.

Bu yönüyle “Başörtüsü” bir varolma , ve onur mücadelesi olarak İslami Kimliği temsil eden, baş eğmemenin, diz çökmemenin bir sembolü olarak darbecilere ve zorbalara karşı bir direniş imkanı olarak önümüzde
durmaktaydı.

İşte böyle bir atmosferde “Sakarya Başörtüsü Platformu” 17 eylül 2005 tarihinde Sakarya Dayanışma Derneği’nin öncülüğünde oluşturuldu. Sakarya Başörtüsü Platformu, ilkeler üzerinde kuruldu ve bu ilkelerin
hayatla sağlamasını yaparak, kendisini geliştirdi ve olgunlaştırdı.

Platformun üzerine inşa edildiği üç temel ilkeden ilki; hiçbir çıkar gurubu ve ya siyasal partiyle dirsek teması yapmaksızın, Kur’an’ı ve nebevi mücadeleyi esas alan “Bağımsız bir İslami Kimliği” şiar edinmek idi. Kim olursa olsun zalimin karşısında durmak, kimliği ne olursa olsun ezilen karşısında adil olmak, hak bildiğini “kınayıcının kınamasından çekinmeksizin” söylemek ve söylediğinin arkasında durmak SBP’nin vazgeçmezlerinden ilki oldu.


İkinci ilkesi “Direniş” i esas alan teslimiyetçiliği mahkum eden bir yöntemi savunmasıydı. SBP direnişi Kur’ani anlamda “sabr”etmenin bir tezahürü olarak kabul eder, ilkelere ve inanılan değerlere sahip çıkmanın güçle, sayısal büyüklükle ilgili bir şey olmadığını savunur. Tarih nice inanmış azınlığın nice azgın kalabalıklara galip geldiklerini gösterirken, yine nice iradesiz kalabalıkların azgın azınlıklar karşısında sessiz kalarak haklarıyla beraber nasıl onurlarını da kaybettiklerini göstermiştir. SBP aslolanın kararlılık ve irade sağlamlığı olduğunu bunun ise kağıt üzerinde değil ancak hayatın içinde dik durarak ve asla zulme rıza göstermeyerek mümkün olabileceğini savunur.

Direniş teorisini ancak ve ancak kendi pratiği içinde oluşturur. Direniş kendi kendini inşa eden bir mücadele sürecidir ve bu yüzden SBP “Direniş bir mekteptir” sloganını ilk günden beri hayatın içine taşıma çabasını gütmektedir.

SBP ismindeki “Platform” terkibinden hareketle üçüncü ilkesini savunur ki; bu da, gücünü egemenlerden değil ezilenlerden alma, meşruiyetini iktidar değil muhaliflerden üzerinden oluşturma çabasına tekabül eder. SBP kararlı mücadelesinde 4. yılıda geride bırakırken hatalarını tecrübeye çevirebilme yeteneği, dosta düşmana ispat ettiği kararlılığı ile bu gün ilk günden daha güçlü, kendinden daha emin ve gelecekten daha ümitli yoluna devam etmektedir.

Uzun yürüyüşü sırasında kardeşçe dayanışmanın müslümanca ahidleşmenin sahici kazanımları ile yoluna devam etmektedir. Başlangıçta oluşturulan irade bugün Sakarya Adalet Girişimi’nin ürettiği inisiyatif ile Sakarya’da Tevhid Ve Adaletin şahitliğini yapmaya çalışmaktadır.

Sakarya’da oluşturulan irade bu gün Akyazı,İzmit ,Ankara, Konya, Antalya ve Van’da daha güçlü bir iradenin bir parçası olarak kendi tarihini yazıyor.

SAGBP adına İlim ve Hikmet Vakfı

One thought on “Sakarya’da başörtüsü direnişi 5. yılına girdi

  • Direniş 5’nci Yılında…..
    Gurur mu duymak lazım ? Yoksa oturup düşünmek mi ?

Bir cevap yazın