Kütahya da başörtüsü direnişine güç katıyor!

Kütahya MAZLUMDER Şubesi, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde başta başörtüsü yasağı olmak üzere her türlü haksızlığa ve zulme karşı tavır alan platformların direnişine güç katmak için harekete geçti.  Mazlumder Kütahya Şubesi tarafından,  Kütahya Belediyesi önünde, Başörtüsüne özgürlük için ilk eylem yapıldı.
Basın açıklamasını MAZLUMDER Kütahya Şubesi başkanı Lütfiye Özkul yaparken, “Biz Mazlumder Kütahya Şubesi olarak başörtüsüne özgürlük gelinceye kadar “Başörtüsü Sorunu” adı altında yaşanan tüm sıkıntı ve gelişmeleri bu meydanda her hafta Cumartesi günü 12.30 sıralarında dile getirip hafızalardan silinmesine engel olmak ve yaşanan tüm hak ihlallerine bir kapı olması amacıyla kamuoyunu ve basını bilgilendirme görevi üstleneceğiz. Amacımız insan haklarına daha duyarlı bir toplumda demokratik bir ortamda özgürlüklerin konuşulması ve yaşanmasıdır. Bunun için bu çağrıya kulak verin.” denildi.

Basın açıklamasının tam metni:

Değerli halkımız ve basın mensupları,
Başörtüsü Yasağının Varlığını Unutmadık.Başörtüsü meselesi, Türkiye’de kadınların başörtülü olmalarından dolayı başta eğitim ve çalışma olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerini kullanmalarının devlet tarafından engellenmesinden ve onların bazı sivil ve siyasal haklarını kullanmalarının yasaklanmasından doğan bir insan hakları sorunudur. Başörtülü kadınların, sadece başörtülü olmalarından dolayı özel okullarda ve devlet okulları ile üniversitelerde eğitim ve öğrenim görmelerine izin verilmemekte, başörtülü olarak kamu görevi yapmaları engellenmekte, avukatlık gibi yasal olarak meslek kuruluşlarına üye olmayı gerektiren bazı meslekleri bireysel olarak icra etmelerine izin verilmemekte ve aksi davranışlar cezalandırılmaktadır.

Önceleri üniversitelerde veya kamu kurumlarında sınırlı bir biçimde uygulanan yasağın alanı son yıllarda belirgin olarak genişletilmiş ve başörtülü kadınlara sürücü belgesi ve sağlık karnesi verilmemesi veya bazı hastanelerde tedavi olmalarına izin verilmemesi gibi yeni ihlal biçimleri almıştır. Özellikle içinde bulunduğumuz ve 28 Şubat muhtırasıyla başlayan süreç, ordunun yürütme ve yargıyı etkileyerek, yasağın alanını toplumsal yaşamın diğer alanlarına doğru genişletmesine sahne olmaktadır.

Başörtüsü yasağı bağlamında ülkemizde yüzlerce hak ihlaliyle karşılaşılmıştır. Bunların son örneklerini geçtiğimiz günlerde hepimiz şahit olduğumuz nikâh işlemleri sırasında yaşanan mesele ve çarşaflı bir bayanın muayene edilmemesiyle gündeme getirmek istedik. Bugün için Türkiye Cumhuriyeti’nde başörtüsünü yasaklayan herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. İnsanlar keyfi tavırlar içine girip başörtülü bayanları toplumun bir parçası olarak görmemek ve hizmette engel tanımak gibi büyük bir ayrımcılık yapma hürriyetine sahip değildirler. Bu bir suçtur.

 

Kanunlarda başörtü yasağı olmadığı halde, devlet içindeki bir takım yöneticilerin keyfi uygulamalarıyla, başörtülü kadınların, haklarını ihlal edilmekte, maddi ve manevi baskı yapılmakta, kanunlarca güvence altına alınan dini yaşama özgürlü ihlal edilmekte, kişilik haklarını çiğnenmekte, ayrımcılığa tabi tutulmakta, öğrenim özgürlüklerini ellerinden alınmakta ve başörtü yüzünden işten atılmaktalar. Erkek eğmemen anlayış çağdaşlık adına başörtülü kadınlar üzerinde tahakküm kurarak, onları aşağılamakta ve ayrımcılığa tabi tutmaktadır.

Basına ve Kamuoyuna duyurulur;

Biz Mazlumder Kütahya Şubesi olarak başörtüsüne özgürlük gelinceye kadar “Başörtüsü Sorunu” adı altında yaşanan tüm sıkıntı ve gelişmeleri bu meydanda her hafta Cumartesi günü 12.30 sıralarında dile getirip hafızalardan silinmesine engel olmak ve yaşanan tüm hak ihlallerine bir kapı olması amacıyla kamuoyunu ve basını bilgilendirme görevi üstleneceğiz. Amacımız insan haklarına daha duyarlı bir toplumda demokratik bir ortamda özgürlüklerin konuşulması ve yaşanmasıdır. Bunun için bu çağrıya kulak verin.

Lütfiye ÖZKUL
Mazlumder Kütahya Şube Başkanı

3 comments

  • Allahın emri Kur’anın hükmü olan Başörtüsü yasağına karşı onurlu direniş kervanına katılan Kütahyalı kardeşlerimizi tebrik ediyorum.Akyazıdan selamlar.

  • islami mücadelenin eğitim faaliyetlerine indirgendiği , AKP iktidarının mahallemize taşıdığı tüm yozlaşma ve kapitalistleşme sürecine rağmen içselleştirildiği ve “bizim çocuklar” muamelesi gördüğü bir vasatta “direniş mektebi” ne dahil olup mücadelemize omuz veren Kütahyalı kardeşlerimize hoşgeldiniz diyoruz..
    direnmek kimse yok iken olmak, herkes gittiğinde kalmak değil midir zaten..

    Sakarya Başörtüsü Platformu’ndan selam ve dualarımızı gönderiyoruz

  • Direnişe katılan Kütahyalı kardeşlerimize selam olsun,
    bunca onursuz susşa karşı, onurluca hak arama mücadelesine giren kardeşlerimize selam olsun.Allahın hükümlerine göre insan gibi yaşamak yerine, baskılara, zulme boyun eğip, sonrada piyasada müslümanım diye dolaşanlarda yazıklar olsun.

Bir cevap yazın