İşbirlikçi Kadirov yönetimini meşrulaştırmayın!

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’den bir grup gazeteci, hukukçu, ilahiyatçı ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri Rus destekli Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov’un davetlisi olarak Çeçenistan’a gitmiş ve bir cami açılışına katılmışlardır. Konuyla ilgili MAZLUMDER İstanbul Şubesi aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.

ÇEÇENİSTAN’DA İŞGAL SÜRERKEN, RUS İŞBİRLİKÇİSİ KADİROV YÖNETİMİNİ MEŞRULAŞTIRMA ÇABALARI MAZUR GÖRÜLEMEZ

250 yıldır Kafkasya’da özgürlük mücadelesi veren Çeçen halkından 250 bin insanı katleden Rus Hükümeti, bu işgalini tüm Emperyalistlerin yaptığı gibi işbirlikçileri vasıtasıyla sürdürmektedir. Rusya’nın direnişi yok etmek ve dünyanın dört bir yanına dağılan yüz binlerce Çeçen’in hayatlarını daha da zorlaştırmak için kendisine kukla olarak seçtiği Ramazan Kadirov’un sadist ruhlu kişiliği ve kişisel hayatındaki sapıkça davranışları, defalarca basın-yayın organları vasıtasıyla kamuoyuna yansımıştır.

Ramazan Kadirov, Rusya’nın atadığı, kendinden önceki sözde devlet başkanı olan ve direnişçiler tarafından öldürülen babası Ahmet Kadirov gibi, Çeçenistan’ı açık bir cezaevi haline getirerek insan haklarını hiçe saymaya devam etmektedir. Muhaliflerine karşı son derece şiddetli bir baskı uygulayan Kadirov, yüzlerce yıldır sömürülen, katledilen, mülteci durumuna düşürülen bir halkın parasını içkili partilerde, adeta istihza için “tekbirler” eşliğinde şampanya patlatarak; son model jeeplerden oluşan bir koruma ordusuyla dolaşarak harcamaktadır.

Gerek Çeçenistan’ın I. bağımsızlık savaşında, gerekse 1999’da başlayan Rus işgali sürecinde Türkiye halkı Çeçenistan’ın bağımsızlık hakkını sonuna kadar destekleyerek büyük yardımlar yapmış ve savaş mağduru kitlelerin Türkiye’de misafir edilmesi için birçok kurum seferber olmuştur. Çeçen halkının işgale karşı mücadelesine bu yoğunlukla destek veren Türkiye’de son günlerde Rus destekli Kadirov yönetimini meşrulaştırma amaçlı bazı gelişmeler yaşanmaktadır. Aralarında kamuoyunca bilinen bazı Sivil Toplum Kuruluşu yöneticileri, gazeteciler ve televizyoncuların da bulunduğu bir heyet maalesef Kadirov’un doğum günü münasebetiyle düzenlediği cami açılışı (!) programına katılmıştır.

“Direnişçilerin ailelerini bulup, yerin 3 metre altına diri diri gömeceğini” devlet televizyonundan açıkça duyuracak kadar pervasız, yaptığı işkenceleri ibret olsun diye medyayla paylaşan sadist bir kişinin doğum günü davetine, Türkiye’nin saygın bazı kişi ve kitle örgütlerinin temsilcilerinin katılmaları üzüntü vericidir.

Programa katılan heyetten bazıları “Çeçenistan’da olumlu gelişmelerin olduğu, Kadirov yönetiminin ülkeye huzur ve istikrar getirdiği” yönünde yazılar kaleme almış, bazıları da dost sohbetlerinde Kadirov’un temsilciliğine soyunmuşlardır. Rusya’nın Kadirov yönetimine, İslam dünyasından gelen tepkileri azaltmak için bir enformasyon projesi yürütmesi konusunda mali destek sağladığı aylar öncesinden medyaya yansımıştı. Bu projenin bir parçası olarak, Türkiye’deki bazı televizyon yapımcılarına, Çeçenistan’la ilgili “olumlu haberler” yaptırıldığı bilinmekteydi. Geçtiğimiz günlerde TGRT Haber ve Kanal 7 televizyonunda yayınlanan haber programlarında, “Çeçenistan’da işgalin bittiği, Kadirov yönetiminin ülkede barış ve asayişi sağladığı” şeklinde bir intiba oluşturulmaya çalışılmıştı. Şimdi benzeri programların başta Konya merkezli KON TV olmak üzere Anadolu’daki yerel televizyon kuruluşlarında da yapılacağı öğrenilmiştir.

MAZLUMDER, bölgeyle ilgili bugüne dek yaptığı çalışmalarda Putin yönetimi ve Kadirov’un işlediği insani suçları çokça gündeme getirmiştir. Yüz binlerce insanın ölmesine ve yaralanmasına, yüz binlercesinin de mülteci durumuna düşmesine sebep olan bir savaş suçlusuyla kurulan bu düzeyde bir ilişkinin arkasında ne tür bir karanlık plan yatmaktadır?

Ramazan Kadirov ve yönetimini meşrulaştırma amaçlı kampanyanın bilerek ya da bilmeyerek bir parçası olan kişi ve kurumları, Çeçen halkının haklı davası karşısında sorumluluklarının bilincinde olmaya çağırıyoruz. Konunun Türkiye’de yaşayan Çeçen mülteciler ve her daim Çeçenistan’ın yanında olmuş Türkiye halkı adına takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz.

MAZLUMDER İstanbul Şubesi

Bir cevap yazın