Azerbaycan ezan yasağında geri adım attı

Türkiye ve Azerbaycan için “tek millet, iki devlet” deniliyor. Oysa devletlerin Kemalistçe uygulamalarına bakınca asıl tekliğin devletlerin resmi ideolojilerinde olduğu sonucu çıkıyor. Bakü’nün bazı camilerinde henüz resmi bir karar alınmamasına rağmen ezan sesinin dışarı verilmesi yasaklandı. Sadece başkent Bakü’de değil, Gence’nin dört camisinde de öğle ezanının dışarıdan duyulacak şekilde okunmasına birkaç gün izin verilmedi. Ülkede farklı kesimlerin tepkisini çeken cami kapatmalarının, devletin din üzerindeki baskıyı “radikal akımlar” bahanesiyle artırması olduğu kaydedildi.

Müsavat gazetesinin haberine göre Gence şehir valisi Eldar Ezizov’un sorunun yaşandığı “Şah Abbas” camisini ziyaret etmesinden sonra sorunun çözüldüğü açıklandı. Vali sorunun kaynağının devlet memurlarının kendi aralarında anlaşmazlık çıkması ile açıkladı.

dünya bülteni

Bir cevap yazın