İddia edilen cuntayı kolla, iddia edilen “irtica”yı kovala!

Genelkurmay Başkanlığı haftalık basın toplantılarında bu hafta ”İrtica ile mücadele eylem planı”ndaki imzanın ıslaklığının “iddia edildiğine” dair ince bir gönderme yaparken, belgenin aslının İstanbul Cumhuriyet Savcılığından dört kez istendinği, birincisinde belgenin fotokopisinin, diğerlerinde ise herhangi bir cevabın gelmediğini bildirdi. Bilinmesi gerekir ki, Savcılık noter tasdikli ve “aslı gibidir” yazılı bir belge gönderdiği andan itibaren o belgenin orijinal olduğunu “hukuken” kabul etmek zorundadır. Etmiyorsa, o zaman aynı toplantıda “”Evrensel hukuk kurallarının çiğnenmesi kabul edilemez” demeyecek. 

Toplantıda diğer dikkat çekici bir husus ise eylem planında imzası bulunan Albay Çiçek’in neden açığa alınmadığı konusunda “Hakkında suçlama yapılan herkes açığa alınamaz” denmesiydi. Oysa bugüne kadar YAŞ toplantılarında hakkında “irticacı” suçlaması yapılan herkesin bazen hiçbir belge ya da delil olmaksızın ordudan atıldığını bilmiyor muyuz? Demek ki askeri hukuk cuntacılarla “irticacılar” için farklı işliyor. Biri kollanıyor, diğeri de kovalanıyor!

Fişlemeler kabul edildi

“İnternet siteleri andıcı” adıyla Genelkurmay’ın sürekli takip ettiği 400 internet sitesinin isminin yer aldığı fişlemeler de kabul edilerek yapılanlar şöyle savunuldu: “Bir muhbir tarafından kaleme alındığı iddia edilen ikinci ihbar mektubunda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından işletilen internet siteleriyle ilgili bir andıç, medyaya gönderilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Başbakanlığın ilgili plan ve direktifleri çerçevesinde irticai ve bölücü tehdit unsurlarını izlemek üzere kurulmuş, işletilmiş internet siteleri bulunmaktadır.”

Platform Haber

 

Bir cevap yazın