Akyazı: Darbeci zihniyet cezalandırılmalıdır

Akyazı Başörtüsüne Özgürlük Platformu 144. eyleminde darbeciler protesto edilirken “Darbelerle e-muhtıralarla cuntacı zihniyeti ayakta tutma cabasıyla kanunsuzluklara imza atanlar ve yardımcı olanlar behemal adil olarak yargılanıp gerekli cezaları almalıdırlar.” mesajı verildi. Basın açıklamasını platform adına Mahmut Alemdar okudu.

Basın açıklamasının tam metni:

Yüzyıllar boyunca bu topraklar üzerinde peçesiyle, çarşafıyla ve başörtüsüyle yaşayan Analar ‘halifeler, padişahlar ve paşalar yetiştirmişlerdi, savaşlarda mermi taşımışlardı’ bir gün Fransızlar Maraş’ta başörtüsüne el uzatınca halk bütün olarak başörtüsüne el uzatanlara karşı koymuştu. Şimdi ise başörtüsü ile okula alınmayan bacılar, başörtüsüyle kamusal bölgelere sokulmayan bacılar, evlatlarını ziyarete gittiklerinde nizamiyeden içeri alınmayan bacılar o örtülü anaların torunlarıdırlar. Acaba başörtülü bacılara yasak koyarak zulmedenler kimlerin torunları merak ediyoruz.

Sadece Allah C.C. emri Kur-an’ın hükmünü günlük hayatında yaşayan insanlara uygulanan yasaklar inanç özgürlüğü olmadığının ispatıdır. Bu gayri insani yasaklar işkenceye dönüşmüş ve hatta ötekileşmeye kadar götürmüştür.

Ülkemizde yaşayan halkın %99’u Müslüman’dır diyenlerin din düşmanlığı anlamına gelecek uygulamalar içinde olmaları ihanet içinde olduklarını gösterir.

On yıllardır irtica bahaneleriyle cuntacıların darbeleri ve bildirileri insanların kurumlara ve idarecilere olan güvenini sarsmıştır. Daha kötüsü terör, gasp, uyuşturucu, kumar, faili mechuller neredeyse bütün kötülükler kara bulut gibi ülke ve insanı üzerine çöktürülmüştür.

Darbelerle e-muhtıralarla cuntacı zihniyeti ayakta tutma cabasıyla kanunsuzluklara imza atanlar ve yardımcı olanlar behemal adil olarak yargılanıp gerekli cezaları almalıdırlar.

Akyazı başörtüsü platformu olarak sesleniyoruz bin yıl geçmişi olan bir milletin varisleri olarak dinine ecdadına yakışır yaşantıdan asla taviz vermemeli. Haklı davalarında onurluca dik durmaya devam etmelidirler.

Sudan Devlet başkanı El-Beşir’in ülkemize özel ziyaret yapacak olmasına AB’nin nota vererek Türkiye’yi kınamasını batının iğrenç ikiyüzlülüğünü birkez daha gün yüzüne çıkarmıştır. T.C. Cumhurunun konuyla ilgili AB’ye verdiği cevabı haklı ve yerinde buluyoruz.

Yasaklar son buluncaya dek mücadelemiz devam edecektir.

Akyazı Başörtüsüne Özgürlük Platformu

Bir cevap yazın