Kütahya: Özgür üniversite zamanı geldi!

Mazlumder Kütahya Şubesi, 5.hafta başörtüsüne özgürlük eylemi basın açıklamasını, 07 Kasım 2009 tarihinde, sevgi yolunda saat 12.30 da yaptı.  MAZLUMDER Yönetim kurulu üyesi Esra Efe’nin yaptığı basın açıklamasının konusu, 12 Eylül darbesi askeri vesayet rejimi ürünü olan YÖK’tü. Eyleme MAZLUMDER Kocaeli Şubesi de katılarak destek verdi.

BASIN AÇIKLAMASININ TAM METNİ:

Özgür üniversite zamanı gelmiştir. YÖK’ün miadı dolmuştur.
Dün Türkiye tarihi için kilit roller üstlenmiş bir kurumun kuruluşunun 28. yılını idrak ettik(!). Bu kurum ülkemize bir 12 Eylül ara rejim armağanıdır ve üniversitelerimizin var olan özerkliklerini ve bilimsel özgürlüklerini kısıtlamak ve üniversiteleri, arzulanan resmi ideolojik kalıplar içerisine hapsetmek amacıyla kurulmuştur.12 Eylül darbesinin ürünü olan Yüksek Öğretim Kurumu, 1402’likler diye adlandırılan kurbanlarının uğradığı haksızlıklar yıllar boyu tam telafi etmemiş, 28 Şubat post-modern darbesinin kararlarının uygulanmasında da gönüllü olarak öncü bir rol üstlenmiştir.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), bundan tam 28 yıl önce 6 Kasım 1981’de kuruldu. 12 Eylül darbesinin ürünlerinden olan YÖK’ün kurulmasıyla üniversitelerin, asıl işlevlerinden kopma pahasına da olsa denetim altına alınması ve akademik özgürlüklerin kısıtlanması amaçlanmıştır. Bu nedenle de özgür ve özerk üniversiteyi yok etmek için kurulan YÖK, cuntanın atadığı Danışma Meclisi de devre dışı bırakılarak bizzat beş kişilik Milli Güvenlik Konseyi tarafından Anayasal güvenceye alınmıştır. Kurulduğundan beri YÖK, kendisini kuran iradenin mantığına çok uygun biçimde hep militarist ve baskıcı yöntemlerle bu amacına ulaşmaya çalışmıştır.
Ülkemizde eğitim, ne yazık ki yıllardan beri, tek tip birey oluşturmak için kullanılan bir ideolojik beyin yıkama aracı olarak algılanmakta ve kullanılmaktadır. Bu nedenle YÖK de, akademik ve bilimsel işlevlerini bir yana bırakarak, sürekli olarak gündelik siyasi çekişmelerin içinde yer alan militan bir unsura dönüşmüştür.

Üstlendiği misyonun gereği olarak YÖK, sadece bilim insanlarının önünü kesmekle tatmin olmamış; üniversite öğrencilerinin taleplerine de hep baskı ve yasaklarla karşılık vermiştir. Bu yüzdendir ki, öğrencilerin örgütlenme özgürlüğünün kısıtlanmasına karşı çıkanlar da, yönetime katılmak isteyenler de, harçlara, kantin veya yemek uygulamalarına tepki gösterenler de, başörtülü okumak isteyenler de, Kürtçe seçmeli ders almak isteyenler de hemen soruşturmaya uğramış ve okullarından atılmışlardır.

Basına ve kamuoyuna duyurulur;

Yıllardan beri kendisine yüklenen bu misyonu yerine getiren YÖK, yapısal olarak keyfiliklerin uygulanmasına müsaittir ve ülke gençliğinin istikbali görev alanların inisiyatiflerine bağlıdır. Görevlerini anti demokratik ve tek tipçi birey yetiştirmeye odaklı görevlileri tasviye ederek sorunlarımızı kökten çözemeyiz. Sorunlarımızı ancak üniversitelerin özgür ve özerk olmasını sağlayarak çözebiliriz. 28. yaşını dolduran YÖK’ün miadı artık dolmuştur. Ve 82 anayasasıyla birlikte tedavülden kalkmalıdır. Artık toplumun her kesimi üniversitelerde özgürce var olabilmelidir.

Kütahya Mazlumder
Esra EFE
(Yönetim kurulu üyesi)

One thought on “Kütahya: Özgür üniversite zamanı geldi!

  • Bir avuç genç krala karşı KIYAM ‘ a kalktılar ! Onlar istikbara karşı verilen TEVHİD ADALET ÖZGÜRLÜK mücadelesinin kadim şahidlerinden en güzel birkaçı, yüreğimizi ışıtan Ashab-ı Kehf ‘leri oldular; umut oldular, ışık oldular, yol oldular, yoldaş oldular…rabbime hamdolsunki ben onları gördüm! sayılarının hiç önemi yoktu. hayatlarımızın en güzel günlerinden birine onlarla onlarda misafir olduk…selam size şehidler…

    Ey kavmim! Sizden hiçbir ücret istemeyen bu gençleri duyun!

Bir cevap yazın