Danıştay bu bayram “adaleti” darbecilere kurban ediyor!

Katsayı zulmü bir 28 Şubat uygulamasıydı. Askeri vesayet rejiminin aldığı bir karardı. Her ne kadar görünen hedefte İmam-Hatip Liseleri varsa da, katsayı engeli öncelikle başörtülü öğrencilerin üniversiteye geçişini engellemeyi amaçlıyordu. Başörtülü öğrenciler bu engeli aşmak için son sınıfta açık liseye ya da açık meslek liselerine geçiyor ve oradan özellikle çocuk eğitimi gibi ileride başörtülü çalışmalarına yardımcı olabilecek mesleklere yöneliyordu. Danıştay, bu yönelişi de gördü ve hemen yasakladı. YÖK’te darbeci zihniyet egemen olduğu dönemlerde, kendisine yapılan müracaatlarda ise yetkinin YÖK’te olduğu yönünde kararlar veriyordu. Zaman geçti, nihayet YÖK’teki üyeler de katsayı engelinin kaldırılması yönünde doğru bir karar aldı ve tam bu sırada Danıştay bir kez daha gündeme girdi. Evet, Danıştay 8. Dairesi, 28 Şubat ruhunu kolay teslim etmeyeceğini gösteren bir kararla YÖK’ün üniversiteye girişte katsayı farkını kaldıran kararının yürütmesini oy birliği ile durdurdu.

Genç Siviller’in “darbeci baro” eylemiyle gündem olan İstanbul Barosu Başkanlığı’nın açtığı davada verilen kararda “eğitim sisteminin, hukuka uygun oldukları istikrar kazanmış yargı kararları ile de ortaya konulmuş olan amaç ve ilkelerine, hukuka ve hakkaniyete uygun değildir. Dava konusu kararın uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar oluşacağı da açıktır” denildi. Kararın hakkaniyete ve eğitimde eşitlik ilkesine açıkça uymamasına rağmen alınması, Danıştay’ın hukuki değil siyasi bir yargı mekanizması olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Alınan karar hukuksuzluktur, adaletsizliktir, zulümdür! Ayrıca katsayı engelinin başörtüsü yasağından ayrı düşünülmemesi gerektiğine de bir işarettir. Yasakçı zihniyet, katsayı engelinin kalkmasıyla başörtülü öğrencilerin bir kez daha imam-hatip liselerine yöneldiğini görmüş ve bunu engellemek için bir haksızlığa imza atmıştır. Buna sessiz kalınamaz! Zulme rıza gösterilemez…

Hükümet ise artık bu sorunla gerçek boyutuyla yüzleşmek zorundadır. Hem katsayı engelini hem de başörtüsü yasağını sonlandıracak sahici çözüm önerileri getirebilmelidir. “Denedik, olmadı” diyerek vazgeçmenin izahı olmayacaktır, hatırlatırız!

Platfom Haber

Bir cevap yazın