Kocaeli’de binler Danıştay’a karşı ses verdi!

Kocaeli İnanç Özgürlüğü Platformunun 241.hafta basın açıklaması 28 Kasım 2009 Cumartesi günü saat 12.30’da İzmit Sabri Yalım İnsan Hakları Parkında yapıldı. Bayram olmasına rağmen binlerce kişinin katıldığı protesto eylemine Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülerine mensup 40’a yakın STK ile birlikte AGD, SP ve BBP’de destek verdi. Danıştay aleyhine sloganların atıldığı protesto gösterisinde ilk konuşmayı MAZLUMDER Kocaeli Şube Başkanı Çetin tahtacı yaptı. Akabinde söz alan Gönüllü Kültür Teşekküleri dönem sekreteri KİHMED Başkanı Zafer Sevil de Danıştayın aldığı kararı eleştirdi. Saadet Partisi İl başkanı Erol Pekcan irticalen yaptığı konuşmasında Ak Parti’nin mevcut gücünü kaybetmeden bu probleme çözüm bulması ve iktidardayken muhalefetteymişcesine davranmaması gerektiğinden bahsederek, iktidarı bu şekildeki hukuksuzluklara karşı cesur olmaya davet edip bu hususlarda Saadet Partisi’nin kendilerine sonuna kadar destek vereceğini söyledi. Pekcan, Yemen’de süren savaşa da dikkat çekerek buna duyarsız kalınmaması gerektiğini ifade etti. BBP Kocaeli İl başkan vekili Rıza Güvende konuşma yaparak Danıştayın bu kararının mesleki eğitimi çökertmeye yönelik olduğunu söyleyerek, ideolojik bir kararla kimsenin bu ülkeye zarar vermeye hakkı olmadığını söyledi.

Basın açıklamalarının tam metni:

Kocaeli İnanç Özgürlüğü Platformunun düzenlemiş olduğu Başörtüsüne Özgürlük Eyleminin 241.haftasında aramızda olan basın mensuplarına, eyleme katılan, destek veren, yasağı protesto eden tüm özgürlük mücadelecilerine teşekkür ederiz.

Yine bir bayram ve yine biz meydanlardayız. Kar, kış, yağmur, çamur demeden her hafta bu meydanda olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Yasak bitene kadar, ülkemizde tek bir başörtülünün mağduriyeti kalmayana kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Kimse bizden bunun aksini beklemesin. Birileri ; yok efendim eşi başörtülü olanlar bu ülkede cumhurbaşkanı olabiliyor, başbakan olabiliyor, falan kişinin eşi başörtülü ama çok ünlü ve güçlü, daha ne istiyorsunuz demesin. Bu züğürt tesellileri bizim karnımızı doyurmuyor. Kamusal alanda (ki kimilerinin hevesine göre her an değişebilen uçsuz bucaksız geniş bir alan!), üniversitelerde yasak hala tüm şiddetiyle devam etmekte iken birileri ısrarla görmezlikten gelip unutturmaya çalışsa da yasağı kanıksamıyacağız, unutmayacağız, unutturmayacağız. Evet birileri kendi başörtü sorununu çözmüş olabilir. Ama bizim sorunumuz hala devam ediyor. Hatta eskisinden daha da çözümsüz bırakılarak öyle ki eskiden sorunu biz çözeceğiz diye siyaset malzemesi yapan siyasilerimizin bile sorunu bir tabu gibi ağzına alamıyor. Artık bu ülkede maalesef başörtü yasağını kaldırmak parti kapatma nedeni olmuştur. Sorun bir kara deliğe dönmüştür artık.

Ama şu bilinmelidir ki bu ülkede başörtü sorunu dahil, tüm insan hakları sorunları çözülmedikçe bu ülkenin vatandaşları çifte standartlardan kurtulmadıkça bu ülkede gerçek huzur olmayacaktır. Bir ülkeyi güçlü kılan, o ülkenin vatandaşlarının ne kadar mutlu ve kendilerini o ülkede ne kadar güvende hissettikleridir. İnsan hakları karnemiz maalesef bol sıfırlı olup, her 10 yılda bir darbe yapılarak millet egemenliği hiçe sayılmıştır. Ne zaman bu ülkede bir tabu yıkılmak istendiğinde, bir yasak kaldırılmak istendiğinde, birileri bu tekere sürekli çomak sokmuş, provakasyonlarla kaos ortamı oluşturmaya çalışmıştır.

Yükseköğretim Genel Kurulu (YÖK) kamuoyunun da talepleri doğrultusunda 21 Temmuz 2009 tarihinde yaptığı genel kurulda yükseköğretime girişte katsayı puanı uygulamasını kaldırarak, 28 Şubat darbesinden bu yana süregelen bir haksızlığı ve adaletsizliği sonlandırmıştı.

İstanbul Barosu başkanı “eşitlik eşit insan arasında olur” tezini savunarak YÖK kararını Danıştay’a taşımış ve Danıştay 8. Dairesi Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversiteye girişte katsayı farkını kaldıran kararının yürütmesini oy birliği ile durdurmuştur.

2547 Sayılı Yükseköğretim Yasası’nın ‘yükseköğretime giriş’ başlıklı 45’inci maddesinde “Yükseköğretim kurumuna girecek öğrencilerin ne şekilde o kurumlara kabul edileceğiyle ilgili gerekçeler YÖK tarafından belirlenmektedir” denilmektedir. Dolayısıyla Danıştay 8. Dairesi kanunen YÖK’ün sorumluluğunda bulunan bir alana yetkisi dışında müdahale etmiştir. Danıştay 3 yıl önce ” katsayı konusunda YÖK’ün yetkili olduğu” yönünde karar vermişti. Ankara Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi öğrencisi İlknur ÖZTÜRK’ ün katsayı düzenlemesinin iptali için başvurduğu dava Danıştay 8.Daire tarafından reddedilmişti. Daire’nin kararında “1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği yükseköğretim kurumlarına ortaöğretimi bitirenlerin nasıl gireceğinin MEB ile işbirliği yaparak YÖK tarafından saptanacağı ifade edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi pek çok kararında ‘her yönü ile aynı hukuki durumda olan”lar arasında eşitlik ilkesinin uygulanacağını belirtmiştir. Farklı yoğunluklarda aynı müfredata sahip ve aynı sınava girecek olan, aynı yapı tarafından sınav sonuçlarına göre üniversitelere yerleştirilecek olan düz liseler, meslek liseleri, anadolu ve fen liseleri aynı hukuki durumlarından dolayı eşit bir uygulamaya tabi tutulmak zorundadırlar.

Bununla birlikte anayasal bir hak olan “eğitim ve öğretim hakkı” sadece kişinin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılmaması anlamına gelmeyip, verilen eğitim ve öğretimin niteliğine ilişkin, evrensel ve eşitlikçi bir standardı da öngörmektedir.

Katsayı uygulamasının geri getirilmesi meslek liselilerde büyük bir üzüntüye yol açmıştır. Katsayı uygulamasına ilk geçildiği tarihte dahi kazanılmış haklar korunmamış; haklı beklentiye sahip bireylerin durumları hukuki koruma altına alınmamıştır.

Geçmişteki ideolojik düzenleme ve bu düzenlemeden vazgeçmeyen Danıştay kararı, sosyal sınıflar oluşturmak gayesini de barındırdığı için eşitlik ilkesine ve eğitimde eşitliği vurgulayan uluslararası sözleşmelere tamamen aykırılık teşkil etmektedir.

İdeolojik/siyasi çıkarları için, meslek liselilerin çok küçük bir oranını teşkil eden imam hatiplileri engellemek için yüzbinlerce meslek liselisini cezalandırmaktan çekinmeyen bu kararı toplumsal vicdana havale ediyoruz.
Kanun yapma yetkisini elinde bulunduranları, derhal bir kanun değişikliği yapmaya ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 45. maddesine, katsayı eşitliğine dair açık bir hüküm eklemeye ve Danıştay engelini bertaraf etmeye davet ediyoruz.

Yasaklarla, tabularla, bir yere varılmaz . Ve sorunlarla ne kadar ertelenirse ertelensinler, er yada geç isteyerekte olsa istemeyerekte olsa yüzleşilecektir. Ertelemek çözümü daha zorlaştırmaktan, daha çok kişinin canının yanmasından başka bir şeye yaramayacaktır.. Bugün ertelenen başörtü sorunu da er yada geç çözülecektir. Hiç bir yasak kalıcı değildir. İnsanlık tarihi Nemrut, Firavun, Stalin, Hitler gibi diktatörlerin hazin sonuna tanıklık etmiştir. Onları bu sona götüren şey yaptıkları zulümlerdir, hiçbir mazlumun ahı yerde kalmayacaktır. Mazlumlar haklarına sahip çıkıp, bu uğurda mücadele verdikleri sürece.. Bu yüzden mücadelemiz, devam edecek yeryüzünde tek bir mazlum kalmayana kadar. Zulme rıza göstermeyeceğiz, zulümden yana olmayacağız, sessiz kalmayacağız, tarafsız olmayacağız, çünkü sessiz kalmak, tarafsız olmak; zulme destek olmaktır.

HAK VE ADALETİN TARAFIYIZ. ZULME VE ZALİME İNAT.

KOCAELİ İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ PLATFORMU adına
MAZLUMDER Kocaeli Şube başkanı Çetin Tahtacı

GÖNÜLLÜ KÜLTÜR TEŞEKKÜLLERİ BASIN AÇIKLAMASI

EŞİTLİĞE DANIŞTAY FİRENİ

Sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları ve üyeleri, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, saygı değer basın mensupları bu bayram gününde bizi yalnız bırakmayan kıymetli dostlar.

Danıştay 8. Dairesi YÖK’ün üniversiteye girişte katsayı eşitsizliğini kaldıran düzenlemesinin yürürlüğünü durdurdu. Bürokratik tahammülsüzlüğün eğitim alanında da kör bir taassupla sürdürülmesi anlamına gelen ve Danıştay’ın önceki kararlarının tam zıddı yönde bir karara imza atması ve kendisiyle çelişmekten de kaçınmaması bu kararı alırken siyasi bir tavır ile hareket ettiğinin bir göstergesi olmuştur. Aynı sınava giren ama farklı liselerden mezun öğrenciler arasında katsayı adaletsizliğini gidermeye yönelik bir düzenlemeyi iptal edenler “bazılarının daha eşit” olduğu bir düzen arzusu içinde olduklarını ispatlamışlardır.

Katsayı eşitsizliğinin genelde Meslek Lisesi öğrencilerini ve hassaten de İmam Hatip Lisesi öğrencilerini 2. sınıf vatandaşlar, hatta doğrudan cezalandırılmayı hak etmiş kişiler olarak değerlendiren bir kafa yapısının ürünü olduğu bilinmektedir. Tam 10 yıldır yoğun ve sistematik mağduriyetlere yol açan bu uygulamanın kaldırılması aynı zihniyetçe sürekli biçimde engellenmiştir. Danıştay’ın aldığı bu karar Türkiye’de temel haklar ve özgürlükler önünde ciddi bürokratik engeller bulunduğu gerçeğini bir kere daha göstermiştir. Eşitlik ve özgürlük herkese bir gün lazım olacaktır. Bu kararı alanlar acaba vicdanlarının bir kenarında bir sızı hissetiler mi?

Bizim kanunlara ve hukuka saygımız sonsuz. Fakat şunu bilmek istiyoruz. Hangi kanun değişti de 1996 yılında üniversite sınavını düzenlemek YÖK’ün görevidir biz karışamayız diye karar alanlar bu gün tam tersi istikamette bir karar aldılar? Hukuk sana, bana, ona göre değişir mi? Hukuk evrensel değilmidir, herkese her konuya eşit bir şekilde uygulanmaz mı? Bunları da açıklamak zorundadırlar.

Bu kararı alanlar bilmelidirler ki; kimliğine ve iradesine sahip çıkanlar dayatmaya boyun eğmeyecek, hakları ve özgürlükleri için mücadele etmeyi sürdüreceklerdir. Ve hiç unutulmasın ki, inançlara, düşüncelere, insan onuru ve özgürlüğüne zincir vurmaya kalkanlar sonuçta tarihin çöplüğüne atılmaktan kurtulamayacaklardır.

Danıştay 8. Dairesi’nin almış olduğu karar üniversite sınavına girecek yüz binlerce meslek lisesi mezunu öğrencinin önüne konulmuş büyük bir engeldir. Danıştay öğrencilerin eşit bir sınava girmesine engel olmuştur. Bu karar çok tartışılacak bir karardır. Biz şimdi dik durmanın, kararlı olmanın, değerlerine sahip çıkmanın çok önemli ve gerekli olduğunu düşünüyoruz. En başta YÖK ‘ün aldığı kararın kesinlikle sonuna kadar arkasında durması gerektiğini, Hükümetinde kesinlikle geri adım atmaması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm meslek lisesi mezunlarını birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Demokratik tepkimizi bundan sonrada tüm platformlarda göstereceğimizi bir kez daha ifade ediyor, katıldığınız için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz.

KOCAELİ GÖNÜLLÜ KÜLTÜR TEŞEKÜLLERİ ADINA
DÖNEM SEKRETERİ, KİHMED BAŞKANI Zafer SEVİL

Bir cevap yazın