Kocaeli: İsviçre minareyi değil Müslümanları reddediyor

Kocaeli İnanç Özgürlüğü Platformu 242.hafta basın açıklaması 05.12.2009 tarihinde saat 12.30’da İzmit Sabri Yalım İnsan hakları parkında yapıldı.Basın açıklamasını Medine Küçük yaptı.Konu Danıştay kararı, İsviçre’deki minare yasağı ve İslamifobia idi.

Basın açıklamasının tam metni:

Değerli basın mensupları, çok kıymetli halkımız.

Yine bu meydanlardayız, ülkemizdeki başörtüsü sorunu çözülemeden bir bakıyorsunuz başka bir sorun gündeme geliyor. Meslek liseliler, katsayı adaletsizliğini gideren YÖK’ün kararı ile sevinmiştiler. Maalesef bu sevinçleri Danıştay’ın almış olduğu kararla üzüntüye dönüşmüştür. Meslek liselerine talebin arttığı bu dönemde tekrar eskiye dönüşün olması, bu yıl meslek liselilerine yeni kayıt yaptıran aileleri de çileden çıkarmıştır. Türkiye’deki hukuk sistemi tartışılır hale gelmiştir. Danıştay’ın daha önce almış olduğu katsayı ilgili kararlarda YÖK’ün yetkili olduğu ile şimdi alınan karar arasındaki çelişkili gözden kaçmamıştır. Toplum vicdanı bunları yakından görmektedir.

Geçen hafta içerisinde İsviçre’de yeni minarelerin yapılmaması için referandum yapılmıştır. İsviçre’de yaklaşık 400 bin civarında Müslümanın yaşadığı varsayıldığında sadece 4 tane minareli caminin bulunması ve yeni yapılacak minarelere de izin verilmemesi çok düşündürücüdür. Ayrıca minarelerin yasaklanması kampanyasında kullanılan afişlerde minareler arka planda gösterilmiş olup, önde peçeli bir bayan resmi bulunmaktadır. Bu kampanyada amaçlanan sadece minareler olmayıp Müslümanların varlığını kabul etmeme yada reddine yönelik bir yaklaşım söz konusudur.

Temel hak ve özgürlükler hiçbir şekilde oylama konusu yapılamaz. Bir ülkenin içerisinde yaşayanlar, o ülkede yaşayan farklı inançlara sahip olan topluluklarının inanç özgürlüğüne saygı duymalıdırlar. İsviçre’nin de taraf olduğu BM İnsan Hakları Beyannamesi’nin din özgürlüğünü koruyan 9. maddesi ile din, dil ve ırka göre ayrımcılık yapılamayacağına işaret eden 14. maddesine aykırılık söz konusudur. Yapılan referandumla ayrımcılık ve inanç özgürlüğüne baskı yapılarak, toplumda Müslümanlara yönelik kin ve nefret duyguları dışa vurulmak suretiyle İslamofobia ( İslam korkusu/düşmanlığı) tüm dünyaya ilan edilmek istenmektedir.

Avrupa’nın özellikle Ruhban okullarını bir an önce açın baskısı ile kendi dinlerinden olmayanlara karşı hoşgörüsüzlüğü çelişki yaratmaktadır. Osmanlı zamanında 1844 yılında açılıp 1971 yılına kadar hizmet veren Heybeliada Ruhban Okulunu, hükümet AB’ne uyum çalışmaları doğrultusunda tekrar açmayı planlamaktadır. Bizim ülkemizde farklı inançlara sahip topluluklar kendi ibadethanelerinde özgürce dini vecibelerine yerine getirebilmektedirler. Aynı hoşgörüyü de biz Avrupa topluluğundan beklemekteyiz.

Avrupa’da bulunan farklı dine mensupların temsilcilerine, insan hakları örgütleri, sivil toplum kuruluşlarını bu konuda tepki vermeye davet ediyoruz. Bu konuda İsviçre hükümeti geri adım atarak derhal Müslüman toplumdan özür dilemelidirler. Özgürlükçü olarak bilinen İsviçre’den bu yasakçı kararı en kısa zamanda gözden geçirmesini bekliyoruz.

Katıldığınız için hepinize teşekkür eder, adaletin hak ve hukukun hepimiz için varolduğunu hatırlatarak, zulüm devam ettiği müddetçe haklarımız için bu meydanlarda olacağımız tekrar teyit ederiz.

KOCAELİ İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ PLATFORMU adına
Medine Küçük

Bir cevap yazın