Kütahya: Danıştay katsayı kararında hukuku hiçe saydı

Mazlumder Kütahya Şubesi, başörtüsüne özgürlük eylemlerinde 8.’sini geride bırakırken, Danıştay’ın kararını hukukun hiçe sayılması olarak nitelendirdi. Küçük Hamam Parkı önündeki eylemde açıklamayı Mazlumder Kütahya Şube Başkanı Lütfiye Özkul okudu.

Basın açıklamasının tam metni:

İki aydan beri şehrimizde sürdürmekte olduğumuz eylemlerimizin 8.sine hoş geldiniz. Demokratik açılım, darbe planları, domuz gribi, Onur Öğmen gündemleri epeyce beyinlerimizi meşgul ederken aylar önce umutlandırılarak eğitim öğretim hayatına başlayan gençlerimizin hayallerinin yıkıldığına da üzülerek şahit olduk. Bildiğiniz gibi YÖK; kamuoyunun talepleri doğrultusunda yükseköğretime girişte katsayı puanı uygulamasını kaldırarak, 28 Şubat darbesinden bu yana süregelen bir haksızlığı ve adaletsizliği sonlandırmıştı. Ancak İstanbul Barosunun önergesiyle bu uygulama bayrama bir gün kala durdurulmuştur.
Onbir yıldan beri süren adaletsizliğin neticesinde yüzlerce öğrencimiz açıkta kalmış istedikleri bölümlerde okuyamamış emekleri hayalleri ve gencecik beyinleri yaptırımlar ve zulüm karşısında yıpratılmış ve sömürülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığının okullarından mezun olup 50 puan geriden bir sınava katılma adaletsizliği ülkemizin beyin göçüne de ne yazık ki katkıda bulunmuştur. Bazı insanlar eşit bazıları daha eşit mantığı hala halkın iradesinden üstün gelmektedir ki Danıştay kararı bunu apaçık gözler önüne sermektedir. Temel hak ve özgürlükler konusunda daha çok mesafe olduğunu bir kere daha göstermiştir. Bu karar, hukuku hiçe saymış, halkta oluşan mutabakatı görmezden gelmiştir.

Danıştay 8. Dairesi kanunen YÖK’ün sorumluluğunda bulunan bir alana yetkisi dışında müdahale etmiştir. Danıştay’ın aynı dairesi buna benzer başka bir davada “katsayı belirleme ve sınav sistemini değiştirme kararının YÖK’te” olduğuna hükmetmiş, ancak bu kez geçmişte verdiği kararları yalanlamak pahasına meslek lisesi öğrencilerinin geleceklerini karartacak bir karara imza atmıştır. Bu karar; meslek liselerinde 11 yıldır uygulanan, on binlerce öğrencinin mağduriyetine, kalifiye ara eleman sıkıntısı sebebiyle ülkenin milyonlarca dolar kaybına, binlerce meslek lisesi mezunun küskünlüğüne, beyin göçüne sebep olmuş, Çevik Bir ve ekibinin direktifleriyle hayata geçirilmiş, zulmü sürdürmek gayesi taşıyan bir karardır.

Meslek Liselerinin ne kadar önemli olduğu bizlere anlatılırken bu ayrımcılığı kimler ne için yapmaktadırlar? Bu baskılar, post modern hareketler sivil iradeyi yıldırmak, sindirmek, dışlayıp bu toplumun içinde görmez duymaz konuşmaz hale getirmek için varlığını sürdürmektedir. Yakın tarihte şahit olduğumuz tüm hukuksuzluklar, hukuk adına yapıla gelmiş kimsenin yüzü kızarmamıştır. 3. Dünya ülkelerinde dahi görülmemiş bu uygulamayı tekrar gündeme koyanlar; bunca gencin hayallerini yıkarak hangi hukuku savunabilir ve nasıl rahat uyuyabilirler. Tarih, böylesi bir kararın altına imza atanları sorgulayacaktır.

Değerli Kütahyalılar

Biz MAZLUMDER Kütahya Şubesi olarak gençlerimize yapılan bu haksızlığı gördük duyduk ve konuşuyoruz. Danıştayın aldığı bu karar derhal geri alınmalıdır. Meslek Liselerinin tüm diğer varlıklarımız gibi hepimizin meselesi olduğu unutulmamalıdır. Bu konuda herkes sorumluluğunu bilmelidir. Sindirilmiş bir toplum değil haksızlıklara karşı direnen bir toplum için her cumartesi burada olacağız. Zumlu yapanlar elbet bir gün hesap verecektir. Geldiğiniz için teşekür ederiz.
MAZLUMDER Kütahya Şubesi

Bir cevap yazın