Sakarya: Başörtüsü yasağına direniş büyüyor

Sakarya Adalet Girişimi Başörtüsü Platformu 221. basın açıklaması Adapazarı AKM önünde gerçekleştirildi. Diriliş Saati Dergisinden Muhammet Dumanın yaptığı açıklamada ;”Türkiye’de önemli adımlar olarak
nitelenen Ergenekon ve Kürt Açılımı girişimlerini de bu küresel plan çerçevesinde yorumlamak zorundayız. Ergenekon davasında Müslümanlara karşı olumsuz duruş ve uygulamaları malum olan sivil-askeri bürokratların tutuklanması veya Kürt Açılımı’nın tüm halkların kardeşliğini savunması gibi hepimizce olumlanan adımlar bu girişimlerin kirli arka planını gizleyemez.” yorumu yapıldı.ABD’nin yeni afganistan planı ,isviçre’de başlayan minare krizi ve danıştayın katsayı kararının değerlendirildiği açıklamada “Direniş 5. yılında Zillet bizden uzaktır”,”Başörtüsü İslamın emri müslüman kadının kimliğidir”,”Direniş bir mekteptir biz de Sakaryalıyız”,”Başörtüsüz Asla ” pankart ve dövizleri taşınan açıklamaya “Zalimler Allaha hesap verecek”,”Üzülme Gevşeme Allah bizimle”, “Muhammedin ordusu kafirlerin korkusu” sloganları ve tekbirlerle son buldu.

Açıklamanın tam metni:

Direnen Tüm Dünya Mazlumlarına Selam Olsun

Küresel güçlerin İslam dünyasına yeni bir form verme çabaları olanca
hızıyla devam ediyor. Biçilen elbiseyi giymemekte direnen tüm
Müslümanlar terörist ilan ediliyor.

Ülkemizde de söz konusu küresel plan çerçevesinde 28 Şubat’ta direnci
kırılan Müslümanların Ak Parti üzerinden küresel sisteme entegre
edilmesi operasyonu hızla devam ediyor.

Türkiye’de önemli adımlar olarak nitelenen Ergenekon ve Kürt Açılımı
girişimlerini de bu küresel plan çerçevesinde yorumlamak zorundayız.
Ergenekon davasında Müslümanlara karşı olumsuz duruş ve uygulamaları
malum olan sivil-askeri bürokratların tutuklanması veya Kürt
Açılımı’nın tüm halkların kardeşliğini savunması gibi hepimizce
olumlanan adımlar bu girişimlerin kirli arka planını gizleyemez.

Türkiye ve dünya Müslümanları şunu iyi bilmektedir ki ana düşman
Amerika ve yandaşlarıdır. Bu bakımdan bizi hedef şaşırtmaya dönük
operasyonlar asla yanıltmamalıdır. Büyük şeytan Amerika’nın
Müslümanlara giydirmeye çalıştığı ılımlı İslam elbisesini şiddetle
reddediyoruz. Biz İslam’ın ilkelerini batılı stratejistlerden ya da
müsteşriklerden veya Amerika’nın İslam dünyasında satın aldığı alim
kılıklı hainlerden öğrenecek değiliz. Bizler İslam’ın ilkelerini
belirlerken ancak Kuran’ı ve Peygamberimizin sahih sünnetini esas
alırız. Yolumuz fikri ve fiili mücadelesi ile bu yola baş koymuş
alimlerin yoludur.

Amerika ve Nato bünyesindeki müttefikleri asker sayısını arttırarak
Afganistan’daki kaçınılmaz sonlarını geciktirmeye çalışıyorlar. 11
Eylül saldırısı bahanesiyle girdikleri Afganistan’da yüz binlerce
masumun kanına girerek bu ülkeyi harabeye çeviren, uyuşturucu madde
imalatı ve ticaretini organize ederek Afganistan’ı adeta bir
uyuşturucu merkezine dönüştüren Amerika ve yandaşları direniş
karşısında her geçen gün daha zor durumda kalıyor. Bu noktada Türk
Hükümeti’nin bırakın asker sayısını arttırmayı, Afganistan’daki tüm
askerlerini geri çekmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde hükümet bu
hatanın sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır. Küresel egemenlerin
gemisine binenler Allah(c.c.) önünde hesap verecekleri günü
unutmamalıdırlar.

İsviçre’deki minare referandumu batının iki yüzlü tavrını bir kez daha
ortaya koydu. Bu yasak Müslümanların nüfus ve güç olarak risk
oluşturduğuna inanılan tüm Avrupa ülkelerindeki uygulamalardan sadece
birisidir. Kendisini Hristiyan ve Yahudi medeniyetlerinin bileşkesi
olarak tanımlayan batı medeniyeti her fırsatta Müslümanlara kin
kusmaya devam ediyor. Peygamberimize hakaret eden Danimarka menşeli
karikatürler, Almanya’da başörtülü olduğu için katledilen Mısırlı
Merve, Fransa’da ve Belçika’da ısrarla devam ettirilen başörtü
yasakları ve benzeri onlarca uygulama batı medeniyetinin gerçek yüzünü
ortaya koymuyor mu? Bu noktada şu ayeti kerimenin tecelli ettiğini bir
kez daha müşahede ediyoruz: “Siz onlara tabi olmadıkça Yahudi ve
Hristiyanlar asla sizden hoşnut olmazlar.”(Bakara:120)

Danıştayın katsayı kararı tüm meslek liselerinin ve İmam-Hatiplerin
öğrencilerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kararsızlık ve
güvensizlik içinde bocalayan öğrenciler muhtelif çıkış yolları arıyor.
Hukukun yerine siyaseti işleten yüksek mahkemelerin bu ve benzeri
kararları artık halkımıza tuhaf gelmiyor. Hukukun, vicdanların
adaletten yana tavır almadığı bir garip ülkede yaşıyoruz. Hukukun
sadece efendiler için işletildiği bu oligarşik düzen yıkılmadığı
sürece mazlumlar için gelecekten ve aydınlıktan bahsetmek mümkün
olmayacaktır.

Başörtüsü zulmü devam ediyor. Ancak direniş te yeni katılımlarla ve
safları sıklaştırarak yoğunlaşıyor. Başörtüsü yasağına direnenler
mutlaka kazanacaktır. Allah(c.c.) dinine yardım edene mutlaka yardım
edeceğini vaad ediyor. İnanlar için üzülmek ve gevşemek söz konusu
olamaz.

Başörtüsü Allah(c.c.)’ın emridir. Tüm Müslümanların şiarıdır. Sakarya
halkı olarak bu yasak ortadan kalkıncaya kadar direnmeye devam
edeceğimizi buradan bir kez daha haykırıyoruz. Allah(c.c.) kendi
yolunda mücadele edenlerle ve sabredenlerle beraberdir.

SAKARYA ADALET GİRİŞİMİ BAŞÖRTÜSÜ PLATFORMU ADINA

DİRİLİŞ SAATİ DERGİSİ

Bir cevap yazın