DTP kapatıldı, sorun ise hâlâ açık

DTP “odak” suçlamasıyla oybirliğiyle kapatıldı, birçok kişiye siyasi yasak getirildi ve şimdi yasaksız vekiller de istifa kararı alarak parlamento siyasetinden çekiliyorlar. Peki şimdi tüm sorun bitti mi? Şiddet eylemlerini, hiçbir şekilde kabul edilemez olan pusuları tasvip etmiyoruz ama sebep olan faktörler ortada dururken, suçu DTP’ye yükleyip de statükonun kendisini aklamasına göz yumabilir miyiz? Yıllardır herkese tek tip bir seküler “Türk” kimliğini dayatan Kemalist statükonun yalanlarına gözü kapalı inanabilir miyiz? Kürtleri inkâr eden, dolayısıyla Kürt sorununu da yok sayan ve herşeyi güvenlik meselesine indirgeyerek bölgeyi kan gölüne çeviren egemen resmi zihniyetin yaptıkları ne olacak? DTP kapatılınca sorun ortadan kalkmış mı oluyor? Sebepler orada öylece dururken, kemalist hegemonyadan milim sapmama konusunda statüko aynen direnirken hangi toplumsal sorun çözülebilir? Taş attığı için onca yıl ağır cezaya uğrayan çocuklara, Ceylan’ları öldürenlerin suçu yine Ceylan’ın ailesine atılmasına karşı sokakta göstericilere kurşun sıkanların rahatlıkla salıverildiği bir zeminde barış ve huzur nasıl gerçekleşecek?

Evet, ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunu halk kendi kendisine çıkarmadı. Ama gelinen noktada halkın da kamplaşması ve birbirine girmesini isteyen kirli politikalar devrede. Bu oyunu bozmak içinse önce mevcut statük

Bir cevap yazın